Dvůr Králové - Městské muzeum

Pozdraveno budiž světlo

15.05.2009 - 09:00
07.06.2009 - 16:00

Výstavu zahájí ve čtvrtek 14. 5. v 17 hodin PaedDr. Jan Luštinec, ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici.

Absolventský koncert žáků ZUŠ

28.05.2009 - 18:00

Koncert je určen všem příznivcům hudby a Základní umělecké školy ve Dvoře Králové nad Labem. Vystoupí na něm žáci hudebního oboru, kteří v letošním školním roce končí svá studia na základní umělecké škole.
Vstupné dobrovolné

DIVADELNÍ podvečer v muzeu

14.05.2009 - 18:00

· Mrazík · J. Wolker: Balada o námořníkovi
Dramatický odbor ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem se Vám představí s dramatizací legendární pohádky v podání nejmenších adeptů herectví a ve druhé části večera uvidíte naopak nejstarší členy souboru, kteří se loučí se ZUŠ scénickým zpracováním klasického díla J. Wolkera.
Vstupné: dobrovolné

PŘÍRODOZPYT

Interaktivní výstava pro veřejnost i školní mládež.
Více se dozvíte z přiloženého plakátku.

PŘÍRODOZPYT

Interaktivní výstava pro veřejnost i školní mládež.
Více v přiloženém plakátu.

Princezna Světluška

19.04.2009 - 16:00

Volfovo rodinné loutkové divadlo se Vám představuje s další pohádkou.
Vstupné: dobrovolné

Filmový autorský večer Jiřího Beneše

16.04.2009 - 18:00

Setkání s tvorbou amatérského filmaře, který se úspěšně účastní českých i mezinárodních soutěží neprofesionálního filmu a videa.
Autor uvede pásmo svých krátkých filmů :

OBRÁZKY Z KRONIK II.

09.04.2009 - 17:00

Přednáškový sál v budově Špýcharu, společná akce Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Městské knihovny Slavoj a Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem.
Bývalý městský kronikář p.Pavel Janoušek uvádí besedu s promítáním fotografií z městských kronik z let 2000 – 2006. Pokračování úspěšného cyklu z minulého měsíce.

Krása za humny II.

07.04.2009 - 17:00

Další díl virtuální procházky po královédvorském okolí s promítáním diapozitivů v podání manželů Mervartových.
Vstupné: dobrovolné

Strašidlo na hradě · Čarovná píšťalka

05.04.2009 - 16:00

Volfovo rodinné loutkové divadlo se Vám představuje s další pohádkou.
Vstupné: dobrovolné