Mikulášská nadílka v Sokole

V pondělí 28. 12 zavítal do Sokola mezi malé cvičence Mikuláš se svou družinou. Tentokrát doprovázel Mikuláše kromě čerta také nebeský anděl.
Nejprve vzácní poslové navštívili oddíl předškolního žactva, kde na ně čekala čtyřicítka sokolíků. Ti předvedli Mikulášovi tanečky, zazpívali nebo zarecitovali. Odměnou byly dětem různé sladkosti.
Poté Mikulášova družina navštívila ještě oddíl všestrannosti žactva a atletiky, kde se na nadílku těšilo přes šedesát cvičenců. Přesto, že sem tam ukápla někomu slzička, děti srdnatě zarecitovaly nebo zazpívaly. Mikuláš podaroval nejen malé sportovce, ale také jejich cvičitele, kteří ve svém volnu věnují čas nejmladší generaci sokolů. Další foto na http://pajaspa.rajce.idnes.cz/Mikulasska_PD_a_ZACTVO_28._11._11/
-pš-