Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Podzimní zasedání královédvorských zastupitelů je již tento čtvrtek 14. září

Redakce / 11.09.2017, Dvůr Králové nad Labem
V sále Hankova domu se bude ve čtvrtek od 15 hod. konat 16. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem. Na programu je 17 bodů, z toho bod o připravovaném projetku nové ČOV stále nemá podkladové materiály.
 


Navržený program

 1. Zahájení
 2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem
 3. Výbory ZM
 4. Prominutí pohledávky
 5. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2017 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 6. Návrh na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem
 7. Zadání Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem
 8. Majetkové záležitosti
 9. Informativní zpráva k přípravě výstavby ČOV
 10. Příprava projektu „Braunův Betlém - podpora návštěvnosti a prezentace národní kulturní památky" - Memorandum o spolupráci
 11. Podání žádosti o dotaci z MŠMT - podpora materiálně technické základny sportu
 12. Dotace na rekonstrukci fasády objektu čp. 503, Tylova, Dvůr Králové nad Labem
 13. Dohody o vytvoření společného školského obvodu
 14. Dotace SKK Dvůr Králové nad Labem
 15. Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady - informace k financování
 16. Informace o rozpočtovém opatření č. 3 pro rok 2017
 17. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2017
 18. Diskuze
 19. Závěr
U bodu 5 dochází ke sjednocení sazby poplatků za užívání veřejného prostranství pro celé území města, za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje byla sazba snížena o polovinu. Osvobození užívání veřejného prostranství z důvodu obnovy fasád a střech domů je limitováno 15 dny. Dle důvodové zprávy není zatím zřejmé, jak velký dopad bude mít tento krok na rozpočet města, protože finanční příspěvky jsou na základě této vyhlášky v průběhu let velmi proměnlivé.

V bodě 11 je zmíněna možnost rekonstrukce povrchu ve sportovní hale ZS Strž, která se nákladově odhaduje na 2 mil. Kč. Ministerstvo mládeže, tělovýchovy a sportu vypsal dotační program "Podpora materiálně technické základny sportu", který se na tuto plánovanou rekonstrukci hodí.

U bodu 15 se zastupitelé budou vyjadřovat k nutnosti případného úvěru na předfinancování rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady, která by mohla být v případě schválení dotací realizována již v tomto roce (až do roku 2019). Celkové náklady na rekonstrukci jsou 73 124 631 Kč, dotace z evropských i národních zdrojů činí 63 853 741 Kč. Projekt Rekonstrukci ZŠ Schulzovy sady bude ukončen k 28. 06. 2019. S ohledem na podmínky operačního programu je nutné stavební práce a pořízení vybavení předfinancovat. V současné době se dokončují projektové práce na dokumentaci pro provedení stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 ZZVZ (zákon o zadávání veřejných zakázek) dále se také připravuje zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 

Kateřina Sekyrková

Zdroj: www.mudk.cz

 

Související články
Jednání zastupitelstva - neschválení klidové vyhlášky, mimořádná dotace HC Rodos, páteřní cyklotrasa a další
Hejtman Štěpán přijel do Dvora Králové hasit poplašné zprávy ohledně nemocnice

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 386x
 
 
 
Zpět
15.05.2018 - Dnes by měl být předán do užívání Delfínek na Tyršově koupališti. Více informací připravujeme.
15.05.2018 - Dnes slavíme 89 let ode dne, kdy bylo dáno do provozu přímé telefonní vedení Vídeň-Pardubice-Dvůr Králové n. L.
10.05.2018 - Od 9. do 14. května 2018 je uzavřeno pracoviště pokladny MěÚ Dvůr Králové. Platit však můžete v pracovní dobu na recepci úřadu ve stejné budově.
26.04.2018 - Od čtvrtka 26. dubna od 18:00 hod. do středy 2. května do 8:00 hod. dojde ke kompletní uzavírce části náměstí Odboje a části náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové, kde bude umístěn lunapark. Bude ponechán průjezd na náměstí Václava Hanky a do Valové uličky.

Volná pracovní místa
Ostraha (Dvůr Král. n. L.)


Kalendář akcí