Vyhledej
Královédvorsko > Architektura > stavby

Až 50 milionů Kč ročně: záchrana pevnosti Josefov má podporu na kraji

Pevnost Josefov získá od státu, kraje i města peníze na záchranu

Redakce, / 26.03.2024, Dvůr Králové nad Labem
Krajští zastupitelé schválili dohodu mezi ministerstvy pro místní rozvoj a kultury, Ústeckým a Královéhradeckým kraje a městy Terezín a Jaroměř, v níž se všechny subjekty zavazují v horizontu následujících deseti let společně financovat záchranu obou barokních pevností. Kraj se na ní bude podílet částkou až 50 milionů korun ročně.

FOTOGALERIE - Pevnost Josefov získá od státu, kraje i města peníze na záchranu„Dostali jsme nabídku od státu na odstranění dlouho neřešeného havarijního stavu pevnosti Josefov a té využijeme. Vnímám to jako naplnění naší společenské odpovědnosti, od státu můžeme získat v součtu až 1,2 miliardy korun, ale město Jaroměř a Královéhradecký kraj se na záchraně budou finančně také podílet a k tomuto objemu peněz přidají spolufinancování ve výši až 30 %. Současně bude klíčová debata s odborníky, vedením města i místními obyvateli o tom, jak co nejefektivněji objekty v pevnostním městě po odstranění nejzávažnějších škod využít,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Na základě rozhodnutí vlády z loňského roku Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nově připraví a následně v letech 2024–2033 bude realizovat Systémový program obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Ten bude zaměřen na opravu a údržbu historických objektů obou měst, primárně fortifikací, a to jejich nadzemních a podzemních částí, včetně nezbytně souvisejících venkovních ploch. V pozdější fázi může být program případně zaměřen na rozvoj historických objektů a přípravu související projektové dokumentace.

Finanční podpora tohoto programu ze strany státu bude činit maximálně 1,2 miliardy korun, maximálně však 120 milionů pro obě města ročně. Dotační program by měl vzniknout do června. Ministerstvo se také zavázalo hledat podporu pro opravu pevnostních měst v rámci spolupráce s jinými resorty a vyjednávat možnost podpory ze strany Evropské unie.

Ministerstvo kultury ČR v letech 2024–2028 posílí již existující Havarijní program o částku 1,384 miliardy korun. Tyto peníze jsou určené na opravu šesti konkrétních objektů, a to čtyř v Terezíně a dvou v Josefově – konkrétně se jedná o Čtvercová kasárna a Vojenskou nemocnici.

„Z programu ministerstva pro místní rozvoj můžeme získat až 600 milionů korun na opravu celé pevnosti. Ministerstvo kultury pak během pěti let bude podporovat projekty na opravu dvou konkrétních objektů částkou až 520 milionů korun, přičemž podíl města a kraje na těchto projektech dohromady bude činit 130 milionů korun. Finance půjdou na stavební obnovu a restaurování obou kulturních památek. Je to pro kraj i město obrovská příležitost a věřím, že se podaří z Josefova vytvořit klenot barokní architektury, který bude mít široké využití nejen pro turisty, ale také pro místní obyvatele,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Žadatelem o dotace ze státních programů na podporu pevnostního města Josefov bude město Jaroměř. Královéhradecký kraj poskytne městu příspěvek na spolufinancování projektů, a to ročně až do výše 50 milionů korun.

Zdroj: Královéhradecký kraj

 
Vaše komentáře

Přečteno 286x
 
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí