Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Architektura > stavby

O titul Stavba roku 2017 Královéhradeckého kraje usiluje i výrobna astaxanthinu v Mostku, kamenný most v Kuksu či přístavba závodu Karsit v Jaroměři

anonymně / 25.07.2017, Královédvorsko
Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje se přihlásilo 14 staveb. V září je postupně navštíví odborná komise složená ze zástupců všech spolupořadatelů soutěže, mezi kterými nechybí ani Královéhradecký kraj. Výsledky budou tradičně vyhlášeny v listopadu ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
 
Jsem rád, že se opět přihlásilo velké množství uchazečů o titul. Svědčí to o tom, že i v dnešní době, kdy je hlavní důraz kladen na minimalizaci vstupních i provozních nákladů, vzniká řada staveb, které dokáží zaujmout a stávají se hodnotnou součástí okolní krajiny,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Mezi přihlášenými jsou letos bytové domy, dopravní stavby, průmyslové objekty i stavby občanské vybavenosti. Většinou se jedná o novostavby, ale opět jsou přihlášeny i zdařilé rekonstrukce historických objektů.

Krajskou soutěž o stavbu roku vyhlašuje Královéhradecký kraj společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové.


VÝROBNA ASTAXANTHINU V MOSTKU U DVORA KRÁLOVÉ

Přihlašovatel: JIKA-CZ s.r.o. 

Projektant Ing. Kateřina Hon, Ing. Jiří Slánský 

Zhotovitel STAKO s.r.o. Investor Algamo s.r.o. 

Období realizace 2014 - 2015

Datum kolaudace 9. 9. 2016 

Stavba je unikátem co do stavebního a technologického řešení. Tento unikát je tvořen kombinací exitujících systémů s unikátní aplikací a vývojem nových technologií pro proces výroby astaxanthinu. Lze zjednodušeně konstatovat, že vstupní výrobní surovinou je inokulační nádoba o objemu 1,5 l s matečnou řasou Haematococcus pluvialis a výstupem je nekonečné množství jak sušené řasy obsahující Astaxanthin, tak i Astaxanthin Oleoresinu v různých koncentracích. S ohledem na legislativu české republiky, které převzala tvrdší verzi legislativy Evropské unie je možné využívat astaxanthin jako potravinový doplněk či jako komponent pro kosmetiku. 


KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO, OBNOVA INUNDAČNÍHO MOSTU 

Přihlašovatel EUROVIA CS, a.s. 

Projektant Pavel Ryjáček, doc Ing. Ph.D. - VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s. 

Investor Národní památkový ústav 

Období realizace 04/2014 – 01/2015 

Datum kolaudace 16. 4. 2015 

Oprava kamenného klenbového mostu přes zátopové území řeky Labe v Kuksu. Klenutá inundační část mostu pochází z 2. poloviny 18. století. Most je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Do mostu byla vložena nová nosná konstrukce nad stávající klenbu, která přenáší veškeré nahodilé zatížení i tíhu ŽB desky přímo do podpor nad pilíři a dochází tak k vyloučení klenby z přenosů účinků zatížení. Sanace kamenného zdiva byla provedena odstraněním všech kamenů barokní římsy a jejich přerovnáním. Významně poškozené prvky byly označeny a dle těchto kamenů byly vyrobeny „repliky“. Pohledové plochy pískovce byly kamenicky opracovány hrubým pemrlováním.


PŘÍSTAVBA LISOVNY ZÁVODU KARSIT JAROMĚŘ 


Přihlašovatel JIKA-CZ s.r.o. 

Projektant Ing. Jiří Slánský, Ing. Jakub Mečíř 

Zhotovitel BAK stavební společnost a.s. 

Investor KARSIT GROUP SE 

Období realizace 2014 - 2015 

Datum kolaudace 11. 11. 2016 

Účelem přístavby je výroba kovových součástek pro automobilový průmysl, jedná se objekt haly lisovny, haly svařovny, provozního objektu s kancelářemi a šatnami pro zaměstnance a skladovací halu. Tento soubor staveb rozšiřuje stávající závod lisovny firmy KARSIT GROUP SE. Stavbou došlo k rozšíření stávajícího objektu lisovny a svařovny, dále došlo ke stavebním úpravám na stávajících provozních objektech. V důsledku realizace objektů došlo k přeložkám významných inženýrských sítí. Architektonické a materiálové řešení je přizpůsobené požadavkům klienta a jsou použity barvy, jež jsou součástí loga firmy. Navrhované objekty respektují architektonické a materiálové řešení stávajícího areálu. Přístavba k objektu lisovny tvoří prodloužení haly z obou stran ve stejné výšce jako stávající hala. Dále se přistavila hala ke stávající svařovně. Jedná se o přístavbu pro umístění strojů (robotické svařování) z důvodu optimalizace logistiky závodu. Dále se přistavěl objekt skladovací haly a logistický krček pro manipulaci s materiálem a výrobky.

Ostatní stavby najdete v galerii.

Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

FOTOGALERIE - Stavba roku 2017 Královéhradeckého kraje

FOTOGALERIE - Foto z rekonstrukce inundačního mostu v Kuksu- listopad 2014

FOTOGALERIE - Návrh na titul stavba roku - VÝROBNA ASTAXANTHINU V MOSTKU U DVORA KRÁLOVÉ

 

Související články
Dřevěné stavby v královédvorské zoo se umístily v soutěži Dřevěná stavba roku. Teď mohou vyhrávat návštěvníci - dřevěné hračky
Máme tu další ročník soutěže Stavba roku. Vyhraje dotační architektura?
Klidný rodinný kemp s koupalištěm v obci Mostek
Královédvorsko má další cenu soutěže Stavba roku v Královéhradeckém kraji
Česká výroba astaxanthinu v Mostku v reportáži TV Nova

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 940x
 
 
 
Zpět
Volná pracovní místa
Ošetřovatel (Domov sv. Josefa, Žireč)

Kuchař (ZŠ Schulzovy sady)
Učitel (ZŠ Schulzovy sady)

Brigáda na léto (Domov sv. Josefa)


Kalendář akcí