Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Architektura > stavby

O titul Stavba roku 2017 Královéhradeckého kraje usiluje i výrobna astaxanthinu v Mostku, kamenný most v Kuksu či přístavba závodu Karsit v Jaroměři

anonymně / 25.07.2017, Královédvorsko
Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje se přihlásilo 14 staveb. V září je postupně navštíví odborná komise složená ze zástupců všech spolupořadatelů soutěže, mezi kterými nechybí ani Královéhradecký kraj. Výsledky budou tradičně vyhlášeny v listopadu ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
 
Jsem rád, že se opět přihlásilo velké množství uchazečů o titul. Svědčí to o tom, že i v dnešní době, kdy je hlavní důraz kladen na minimalizaci vstupních i provozních nákladů, vzniká řada staveb, které dokáží zaujmout a stávají se hodnotnou součástí okolní krajiny,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Mezi přihlášenými jsou letos bytové domy, dopravní stavby, průmyslové objekty i stavby občanské vybavenosti. Většinou se jedná o novostavby, ale opět jsou přihlášeny i zdařilé rekonstrukce historických objektů.

Krajskou soutěž o stavbu roku vyhlašuje Královéhradecký kraj společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové.


VÝROBNA ASTAXANTHINU V MOSTKU U DVORA KRÁLOVÉ

Přihlašovatel: JIKA-CZ s.r.o. 

Projektant Ing. Kateřina Hon, Ing. Jiří Slánský 

Zhotovitel STAKO s.r.o. Investor Algamo s.r.o. 

Období realizace 2014 - 2015

Datum kolaudace 9. 9. 2016 

Stavba je unikátem co do stavebního a technologického řešení. Tento unikát je tvořen kombinací exitujících systémů s unikátní aplikací a vývojem nových technologií pro proces výroby astaxanthinu. Lze zjednodušeně konstatovat, že vstupní výrobní surovinou je inokulační nádoba o objemu 1,5 l s matečnou řasou Haematococcus pluvialis a výstupem je nekonečné množství jak sušené řasy obsahující Astaxanthin, tak i Astaxanthin Oleoresinu v různých koncentracích. S ohledem na legislativu české republiky, které převzala tvrdší verzi legislativy Evropské unie je možné využívat astaxanthin jako potravinový doplněk či jako komponent pro kosmetiku. 


KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO, OBNOVA INUNDAČNÍHO MOSTU 

Přihlašovatel EUROVIA CS, a.s. 

Projektant Pavel Ryjáček, doc Ing. Ph.D. - VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s. 

Investor Národní památkový ústav 

Období realizace 04/2014 – 01/2015 

Datum kolaudace 16. 4. 2015 

Oprava kamenného klenbového mostu přes zátopové území řeky Labe v Kuksu. Klenutá inundační část mostu pochází z 2. poloviny 18. století. Most je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Do mostu byla vložena nová nosná konstrukce nad stávající klenbu, která přenáší veškeré nahodilé zatížení i tíhu ŽB desky přímo do podpor nad pilíři a dochází tak k vyloučení klenby z přenosů účinků zatížení. Sanace kamenného zdiva byla provedena odstraněním všech kamenů barokní římsy a jejich přerovnáním. Významně poškozené prvky byly označeny a dle těchto kamenů byly vyrobeny „repliky“. Pohledové plochy pískovce byly kamenicky opracovány hrubým pemrlováním.


PŘÍSTAVBA LISOVNY ZÁVODU KARSIT JAROMĚŘ 


Přihlašovatel JIKA-CZ s.r.o. 

Projektant Ing. Jiří Slánský, Ing. Jakub Mečíř 

Zhotovitel BAK stavební společnost a.s. 

Investor KARSIT GROUP SE 

Období realizace 2014 - 2015 

Datum kolaudace 11. 11. 2016 

Účelem přístavby je výroba kovových součástek pro automobilový průmysl, jedná se objekt haly lisovny, haly svařovny, provozního objektu s kancelářemi a šatnami pro zaměstnance a skladovací halu. Tento soubor staveb rozšiřuje stávající závod lisovny firmy KARSIT GROUP SE. Stavbou došlo k rozšíření stávajícího objektu lisovny a svařovny, dále došlo ke stavebním úpravám na stávajících provozních objektech. V důsledku realizace objektů došlo k přeložkám významných inženýrských sítí. Architektonické a materiálové řešení je přizpůsobené požadavkům klienta a jsou použity barvy, jež jsou součástí loga firmy. Navrhované objekty respektují architektonické a materiálové řešení stávajícího areálu. Přístavba k objektu lisovny tvoří prodloužení haly z obou stran ve stejné výšce jako stávající hala. Dále se přistavila hala ke stávající svařovně. Jedná se o přístavbu pro umístění strojů (robotické svařování) z důvodu optimalizace logistiky závodu. Dále se přistavěl objekt skladovací haly a logistický krček pro manipulaci s materiálem a výrobky.

Ostatní stavby najdete v galerii.

Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

FOTOGALERIE - Stavba roku 2017 Královéhradeckého kraje

FOTOGALERIE - Foto z rekonstrukce inundačního mostu v Kuksu- listopad 2014

FOTOGALERIE - Návrh na titul stavba roku - VÝROBNA ASTAXANTHINU V MOSTKU U DVORA KRÁLOVÉ

 

Související články
Dřevěné stavby v královédvorské zoo se umístily v soutěži Dřevěná stavba roku. Teď mohou vyhrávat návštěvníci - dřevěné hračky
Máme tu další ročník soutěže Stavba roku. Vyhraje dotační architektura?
Klidný rodinný kemp s koupalištěm v obci Mostek
Královédvorsko má další cenu soutěže Stavba roku v Královéhradeckém kraji
Česká výroba astaxanthinu v Mostku v reportáži TV Nova
Polygon ve Velkém Poříčí získal titul Stavba roku 2019. Pozadu nezůstaly s hlasy veřejnosti ani další stavby v kraji.

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1991x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
07.01.2021 - Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna.(Zdroj: ministr Blatný po jednání vlády)
18.12.2020 - Hledá se pes - Včera večer kolem 17 hodiny se zaběhl hnědý labradorský retrívr v okolí Raisova Sylvárov. Ale nyní už může být kdekoliv. Jmenuje se Jaller (džaler), ale bohužel je starý a už neslyší. Pod okem má bulku. Pokud jej někde zahlédnete volejte prosím na telefon Patrik Hroneš - 602 166 660, nebo i na Městskou policii.
03.12.2020 - V neděli 13. prosince 2020 začne platit nový železniční jízdní řád.

InzerceVolná pracovní místa
Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí