Vyhledej
Novinky emailem
Královédvorsko > Co se děje > společenské akce

Podívejte se na fotografie a video z předávání Cen města a čestných uznání za aktivní pomoc v době pandemie

Redakce / 5.11.2021
Již podruhé v letošním roce hostil Hankův dům slavnostní předávání Cen města Dvůr Králové nad Labem, tentokrát za rok 2020. Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili držitele cen města buď za mimořádný počin v uplynulém roce, nebo za celoživotní přínos v konkrétní oblasti. Během ceremoniálu byla udělena také Čestná uznání města za aktivní pomoc během koronavirové pandemie.

Laureáti Ceny města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020

 • Ladislav Válek za realizaci 3D animace s názvem 17 století města Dvora Králové nad Labem;
 • společnost INOTEX, spol. s r. o., za dodávku speciálně upravené textilie v první vlně pandemie – cenu přebírali ředitel společnosti Ing. Petr Janák, CSc., a Ing. Lenka Martinková, která se o vývoj upravené textilie zasloužila; 
 • Ing. Karel Raich za vydání knihy Lyžování: zvláště pak na Královédvorsku; 
 • prof. RNDr. Karel Martinek, DrSc., in memoriam za vydání knihy Zvičina: Historie památného vrchu Podkrkonoší; 
 • Hana Medikusová za celoživotní dílo v oblasti loutkoherectví; 
 • Libuše Vonková za mimořádnou aktivitu při šití roušek během pandemie bez nároku na jakoukoliv odměnu.

PODROBNÉ INFORMACE O LAUREÁTECH 


Ladislav Válek za realizaci 3D animace s názvem 17 století města Dvora Králové nad Labem

Ladislav Válek pracuje jako profesionální grafik, zabývá se tvorbou reklamních spotů pro celostátní vysílání, multimediální tvorbou, 3D animací, IT službami a fotografováním. Velký ohlas mají jeho fotografie z dronu, které se často objevují v médiích, a k vidění jsou i v publikaci Dvůr Králové nad Labem ve fotografii nebo v kalendářích města. Od roku 2017 externě vyučuje obor IT na SPOŠ ve Dvoře Králové nad Labem. Ladislav Válek se rozhodl připravit 3D animaci k oslavám 750. výročí první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem, kterou nazval 17 století města Dvora Králové nad Labem. Vyšel z dostupných historických materiálů, díky 3D animaci si můžeme snáze představit, jak se v čase naše město mohlo vyvíjet do téměř dnešní podoby. Tato vizualizace byla veřejnosti představena v den samotných oslav, k dispozici je i v městském muzeu. Ladislav Válek na zpracování dokumentu strávil na 550 hodin. Tento významný počin podpořilo finančně město i další podnikatelé. Kromě toho Ladislav Válek dlouhodobě spolupracuje s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem.

Navrhovatel: Phillip Wahab 

INOTEX, spol. s r. o., za dodávku speciálně upravené textilie v první vlně pandemie

Společnost Inotex, spol. s r. o., rychle zareagovala na aktuální situaci šíření koronaviru a v první vlně pandemie na jaře roku 2020 poskytla městu Dvůr Králové nad Labem speciálně upravenou textilii vhodnou pro šití roušek. Firma připravila specificky upravenou tkaninu, materiál byl vyvinut ve spolupráci s Centrem organické chemie pod záštitou projektu vedeného podnikem SYNPO a podpořeného Technologickou agenturou ČR. Speciální ústenky pracují na principu fotoaktivního barviva, které po ozáření běžným denním světlem i z běžných zdrojů světla krátkodobě generuje reaktivní formy kyslíku. Takto je ústenka chráněna před nežádoucím znečištěním. Testy ověřující bezpečnost materiálu byly prováděny ve Státním zdravotním ústavu. Antibakteriální a protivirová účinnost byla potvrzena laboratorními testy a výhodou je možnost dlouhodobého použití ústenky, která si účinnost zachová i po 50 cyklech praní při 60 °C.

Město Dvůr Králové nad Labem tak v krizové době, kdy nebyl dostatek informací ani ochranných pomůcek, získala možnost odběru této textilie od místní firmy a díky ochotě Inotexu získalo prakticky ze dne na den jedinečný materiál, z něhož se nechaly okamžitě šít roušky. Ty byly určeny pro potřeby klientů a zaměstnanců zařízení sociálních služeb, dodávány byly například do Domů s pečovatelskou službou, do Diakonie, pro zaměstnance městského úřadu, strážníky městské policie...

Navrhovatel: Jan Kříž

Ing. Karel Raich za vydání knihy Lyžování: zvláště pak na Královédvorsku

Ing. Karel Raich se v letech 1974–1986 ve svém volném čase věnoval žákovskému oddílu lyžařů – běžců při TJ Dvůr Králové nad Labem. Až do roku 1991 se vedle aktivní činnosti lyžařského rozhodčího věnoval i vzdělávání lyžařských rozhodčích. Od roku 2000, po odchodu do důchodu, až do roku 2020 spolupracoval s obcemi Podzvičinska na vytváření sítě cyklotras, a to od projektu dopravního značení přes schvalovací řízení až po vlastní realizaci. Od roku 2002 do roku 2018 byl předsedou krajské komise cykloznačení Klubu českých turistů. Od roku 2008 do roku 2018 zajišťoval s manželkou údržbu dopravního značení cyklotras v Královéhradeckém kraji. V loňském roce vydala Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem knihu Lyžování: zvláště pak na Královédvorsku, kde se Karlu Raichovi podařilo zmapovat historii lyžování na našem území.

Navrhovatel: Kulturní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem

prof. RNDr. Karel Martinek, DrSc., in memoriam za vydání knihy Zvičina: Historie památného vrchu Podkrkonoší

Prof. RNDr. Karel Martinek, DrSc., byl královédvorský rodák, chemik, vědec. Do povědomí občanů města se významně zapsal svou publikační činností. Řadu let se věnoval historii Královédvorska a výsledky svého bádání pravidelně publikoval v časopise Vlastivědné čtení. Byl dlouholetým spolupracovníkem Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, věnoval se publikační a přednáškové činnosti, díky níž seznamoval veřejnost s výsledky svého pátrání. Je autorem knih „Tešnovská přehrada: Historie vodního díla na horním toku Labe“ (2009), „Lázně u Mariánské studně pod Zvičinou“ (2015), které dotváří historický obraz města Dvora Králové nad Labem.
A v roce 2020 vyšla kniha „Zvičina – Historie památného vrchu Podkrkonoší“, na které prof. Martinek pracoval několik let. Za tuto knihu, která je významným průvodcem a popisem historie památného vrchu v Podkrkonoší, mu náleží Cena města Dvůr Králové nad Labem, bohužel in memoriam, protože prof. Martinek letos v dubnu zemřel.
Významných úspěchů dosáhl prof. Martinek na vědeckém poli. Oceněn byl za vývoj nových terapeutik pro kardiologii a léčbu akutních plicních tromboembolií. Byl držitelem řady patentů v oboru využití bioreakcí pro fotografii a fonografii. V letech 1986–1994 byl ředitelem a vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu organické chemie a biochemie Československé Akademie Věd, akademikem a následně členem jejího Prezidia a vědeckým sekretářem. V roce 1988 byl vyznamenán plaketou Mezinárodní biochemické společnosti a zlatou medailí Jaroslava Heyrovského Československé Akademie Věd. V roce 1990 byl zvolen v Královské chemické společnosti v Londýně za jejího řádného člena a rovněž za člena Akademie Evropy ve Štrasburku. Přednášel na kongresech v Amsterdamu, Pekingu, Moskvě, Římě, Praze. Ještě v loňském roce působil jako jeden z navrhovatelů na Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství. A již v roce 2005 obdržel za svou činnost Cenu města Dvůr Králové nad Labem.

Navrhovatel: Kulturní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem

Hana Medikusová za celoživotní dílo v oblasti loutkoherectví 

Paní Hana Medikusová se narodila ve Dvoře Králové nad Labem, vystudovala místní průmyslovou textilní školu a celý život pracovala ve Výzkumném ústavu textilního zušlechťování, později Inotexu. Především se ale Hana Medikusová již více než 45 let zabývá ve Dvoře Králové nad Labem loutkoherectvím, a to jak marionetami, tak maňásky. Po paní Schrabalové převzala vedení loutkářského spolku Klíček. Podílí se na úpravách her, několik her také napsala, aktivně zajišťuje představení nejen ve městě, např. v Městské knihovně Slavoj a na různých kulturních akcích pro veřejnost, ale i mimo Dvůr Králové nad Labem. Příprava všech vystoupení je velmi náročná, protože Spolek Klíček nemá ve Dvoře Králové nad Labem stálou scénu, navíc stavba divadélka je stále náročnější a nedaří se pro loutkoherectví zlákat mladší dobrovolníky. 

Navrhovatel: Josef Jiránek

Libuše Vonková za mimořádnou aktivitu při šití roušek během pandemie bez nároku na jakoukoliv odměnu

Libuše Vonková vystudovala ekonomickou školu v Trutnově, ale od roku 1992 pracovala ve svém zakázkovém krejčovství. Na jaře 2020 během první vlny koronavirové pandemie velmi rychle reagovala na situaci a mezi prvními začala šít roušky. Nejdříve z materiálu sypkovina, který se jí zdál pro tento účel nejvhodnější z důvodu hustoty vláken a okamžité dostupnosti. Později ze speciálně upraveného materiálu, který dodala firma INOTEX.
 
Navrhovatel: Jan Jarolím

Ceny předávali jako již tradičně starosta Jan Jarolím, místostarostka Alexandra Jiříčková a místostarosta Jan Helbich a laureáti obdrželi pamětní stříbrnou minci, pamětní list a dárkový koš s regionálními produkty a také knihu Dvůr Králové nad Labem ve fotografii. 

Během ceremoniálu byla udělena také Čestná uznání města Dvůr Králové nad Labem za aktivní pomoc během koronavirové pandemie. Starosta Jan Jarolím a místostarostka Alexandra Jiřičková na podiu vzpomínali na nelehké období jak v roce 2020, tak v jarních měsících roku 2021, které bylo spojeno s lockdownem. Tehdy se projevila solidarita občanů města, kteří pomáhali nejen svým blízkým. „Poděkování si zaslouží opravdu všichni. Bylo to složité období, během něhož jsme řešili, abychom měli dostatečné množství dezinfekce, ochranných pomůcek, které pomáhali distribuovat pracovníci místních organizací působících v sociálních službách, dále skauti, dobrovolní hasiči, pracovnice muzea, knihovny, informačního centra. Velkým krokem bylo složení vlastního městského týmu pro antigenní testování veřejnosti, kdy nám velmi pomohla právě Farní charita, která tuto činnost zaštítila, a studenti SPOŠ a pracovnice Hankova domu pomáhající u testovacího týmu jako dobrovolníci. Zároveň jsme se ve spolupráci s městskou nemocnicí snažili získat dostatečný počet vakcín pro očkování, což nebylo vůbec jednoduché. Během lockdownu byla důležitá i pomoc dobrovolníků např. z řad skautů, kteří zajišťovali nákupy seniorům a lidem v karanténě, a v této oblasti byla aktivní také MAS Královédvorsko,“ uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková, která byla během této doby v kontaktu s jednotlivými organizacemi.

Čestná uznání za aktivní pomoc během koronavirové pandemie

 • Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem, cenu přebíraly hlavní sestra a členka správní rady Mgr. Jana Holanová a primářka interního oddělení MUDr. Věra Stránská;
 • Farní charita Dvůr Králové nad Labem, kterou zastupovala ředitelka Mgr. Kateřina Hojná, a to za organizaci a zajištění antigenního testování veřejnosti;
 • Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s., a to za dobrovolnickou pomoc, zejména zajištění nákupů potravin a léků seniorům a potřebným a distribuci ochranných pomůcek. Čestné uznání převzal vůdce střediska Ing. Tadeáš Vodička;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem (SPOŠ), kterou zastupoval ředitel Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
 • za pomoc se zajištěním antigenního testování veřejnosti: pedagog SPOŠ Dvůr Králové nad Labem Mgr. Jan Prokůpek a studenti Eliška Doubravová, Kristián Nguyen, Michaela Kubíčková, Věra Kynčlová a Petr Kozák.

Na dění uplynulých měsících upozornila na několika panelech také výstava fotografií ve foyer Hankova domu, která návštěvníkům připomněla šití roušek, rozvážení dezinfekce, výrobu komponentů na obličejové štíty, testování veřejnosti, které probíhalo v prostorách Hankova domu, i činnost lékařů a zdravotníků královédvorské městské nemocnice.

Po pauze byla obnovena také tradice čestného hosta, slavnostního vyhlášení cen se zúčastnil také královédvorský rodák Stanislav Čejka, armádní pilot létající na vojenských stíhačkách JAS-39 Gripen a vedoucí slavné akrobatické letecké skupiny Flying Bulls. Ten také se starostou Janem Jarolímem předával jednu z cen města. 

V doprovodném programu vystoupili učitelé a žáci ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem a jako překvapení pro jednu z laureátek také Pěvecký sbor Lipnice.

„Jsem velmi rád, že se slavnostní večer mohl uskutečnit. Tentokrát byl totiž vedle tradičního ocenění práce a ojedinělých počinů dalších osobností našeho města zároveň jakousi oslavou sounáležitosti Královédvoráků během koronavirové pandemie. Tak jako každá krizová situace odhaluje skutečné lidské charaktery, i pandemie nám v mnoha ohledech ukázala zrcadlo: ukázala nám rezervy, které jsme měli, ale hlavně opět dokázala, že když o něco jde, umíme si vzájemně podat pomocnou ruku, spojit se a pomáhat. Proto město - alespoň formou čestného uznání - chtělo ještě jednou poděkovat všem, kteří společně pomohli celou složitou situaci zvládnout,“ uvedl starosta Jan Jarolím a dodal: „Moc děkuji za účast i čestnému hostu večera Stanislavu Čejkovi, na něhož můžeme být jako Dvoráci pyšní. Jsem opravdu rád, že se přidal k novodobé ´Královédvorské dvoraně slávy´, tedy skupině významných rodáků, kteří na své rodné město nezapomněli, ale naopak ho stále nosí v srdci a hrdě se k němu hlásí.“

Na cenu města mohou občané Dvora Králové nad Labem každoročně navrhnout jednotlivce, skupiny i podnikatelské subjekty, a to za mimořádnou aktivitu v předcházejícím kalendářním roce nebo v případě jednotlivců za celoživotní dílo v konkrétní oblasti. Své návrhy poté připojí také kulturní a sportovní komise a o držitelích ceny rozhoduje zastupitelstvo města.

ZDROJ: WEB MĚSTA

FOTOGALERIE - Podívejte se na fotografie a video z předávání Cen města a čestných uznání za aktivní pomoc v době pandemie

Související články
Ceny města Dvůr Králové za rok 2016 se budou předávat 24. října v Hankově domě
Karolína Grohová o Pavlíně Špatenkové - letošní laureátce Ceny města Dvůr Králové nad Labem
V Hankově domě se tleskalo novým laureátům Ceny města Dvůr nad Labem. Podívejte se na velké video
Ve Dvoře Králové se bude konat již 5. zasedání zastupitelstva. Řešit se budou návrhy na Ceny města, čistička i další investice
Zaplněný sál Hankova domu tleskal v úterý 22. října novým laureátům Ceny města. Podívejte se na videoreportáž.
Byly předány ceny města za rok 2019 - podívejte se na video
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 1168x
 
Hodnocení článku:
24.05.2022 - Koupaliště ve Dvoře Králové se otevře široké veřejnosti 2. června, v Jaroměři 4. června a v Trutnově pravděpodobně 10. června 2022. Vstupné zdražila Jaroměř a Dvůr Králové, Trutnov nechal vstupné na loňské úrovni.
01.05.2022 - Od 2. do 10. května je uzavřena prodejna Sportisimo ve Dvoře Králové kvůli rekonstrukci interiéru prodejny. Nejbližší pobočky jsou v Náchodě a Trutnově.
12.04.2022 - Letos mohou mít otevřeno o Velikonočním pondělí i velké obchody (nad 200m²) - až do 31. května platí nouzový stav. Totéž bude platit i pro státní svátek 8. května 2022. Zda budou mít tyto obchody otevřeno, však již záleží jen na samotných majitelích.

Volná pracovní místa
Mzdová účetní (JUTA, a.s.)Ošetřoval/ka (Diakonie ČCE Dvůr Králové)


Kalendář akcí