Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Doprava > aktuálně

Nové termíny dokončení prací na Benešově nábřeží a Štefánikově ulici

anonymně / 4.08.2016, Dvůr Králové nad Labem
Již dva měsíce trvá rekonstrukce komunikace III/30012 v úseku Benešovo nábřeží – Štefánikova ulice, která významně ovlivňuje dopravu ve Dvoře Králové nad Labem. Investorem této akce, která je součástí krajského plánu oprav silnice Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná, je Královéhradecký kraj, zhotovitelem stavby společnost Eurovia CS, a. s. Rekonstrukce komunikace měla původně trvat zhruba do konce září, objevily se však komplikace, které stavební práce výrazně zbrzdily.
„V části podél nábřeží se ve vozovce nachází 15 ks velkorozměrových šachet, které značným způsobem zasahují do konstrukce vozovky. Proto, aby nedocházelo k poruchám v nové vozovce, je potřeba upravit jejich stropy. Dále po pročištění uličních vpustí byla zjištěna neprůtočnost potrubí odvádějící dešťovou vodu. Je třeba dokončit projektovou dokumentaci, která stanoví způsob a technologii provedení odvodnění 31 ks uličních vpustí, včetně kanalizačních přípojek, které musí být nahrazeny novým potrubím,“ uvádí v tiskové zprávě Ing. Jiří Brandejs, ředitel SÚS Královéhradeckého kraje, a. s., která zastupuje investora akce.

Časově nejnáročnější je podle jeho vyjádření situace kolem telekomunikačních kabelů. „Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (CETIN), která poskytla pro projektovou dokumentaci údaje o poloze sítí, uvedla jejich polohu, která neměla do stavby zasahovat. Po provedení sond však bylo zjištěno, že na pěti místech stavby dochází ke styku, kdy kabely se ve skutečnosti nachází pod obrubníky. Proto dne 22. 6. 2016 zápisem ve stavebním deníku byly CETINem na celkem 1 250 m stavby (na dvou třetinách) zastaveny stavební práce do doby přeložení. Bylo nutné vypracovat projektovou dokumentaci přeložek. Nyní probíhá vlastní přeložení, bohužel, termíny, které byly dohodnuty, nejsou dodrženy,“ stojí dále v tiskové zprávě..

Poslední termín dokončení přeložek telekomunikačních kabelů na úseku 1a a 1b je podle Ing. Jiřího Brandejse do konce tohoto týdne.

Právě kvůli přeložení telekomunikačního kabelu a odvodnění uličních vpustí na dešťovou vodu byl stanoven nový harmonogram stavebních prací.

  • do 4. září 2016 – úsek 1a + 1b;
  • do 18. září 2016 – 2b + 1c;
  • do 25. září 2016 – úsek 2a;
  • do 23. října 2016 – úsek 3;
  • do 30. října 2016 – dokončovací práce, např. vodorovné dopravní značení, oprava objízdných tras apod.

Kvůli komplikacím při rekonstrukci byly tak o více než šest týdnů prodlouženy úplné uzavírky úseků 1a a 1b ve Štefánikově ulici a v úseku 1c na Benešově nábřeží. Vzhledem ke stávajícím problémům zohledňují tyto nově stanovené termíny uzavírek časovou rezervu, která nemusí být zcela vyčerpána, pokud bude dodržen harmonogram, jež uvádí SÚS Královéhradeckého kraje, a. s.

Nové termíny uzavírek

  • 1. srpna – 18. září 2016: úplná uzavírka úseku 1a, 1b ul. Štefánikova (od zoo po křižovatku s ulicí Eduarda Zbroje v délce 487 metrů a od křižovatky s ulicí Pod Slévárnou po křižovatku s ulicí Milady Horákové v délce 330 metrů);
  • 1. srpna – 25. září 2016: úplná uzavírka úseku 1c na Benešově nábřeží (od křižovatky s ulicí Poděbradova po křižovatku s ulicí Alešova v délce 430 metrů);
  • 12.–18. září 2016: úplná uzavírka úseku 2b na Benešově nábřeží (od křižovatky s Alešovou ulicí až po Denisovo náměstí v délce 167 metrů).

Kromě toho musejí řidiči počítat také s dalšími částečnými omezeními provozu v rámci prací na úsecích 2a, 2b a 3. Zdroj: www.mudk.cz


Související články
Ve Dvoře máme semafory! Řídí dopravu na nábřeží Benešovo a ve Štefánikově ulici (k zoo)
Dopravní omezení ve Dvoře Králové nad Labem a okolí - léto 2016
Od pondělí 5. září se změní doprava při jízdě do lokality Strž ve Dvoře Králové
Nedodržení termínů - nemoc stavebních prací ve Dvoře Králové. Aneb máme se bát dalších rekonstrukcí?
Od pondělí 19. září do 23. října bude pro motoristy uzavřen most Jana Palacha ve Dvoře Králové. Do Strže opět jinak - přes kruháč se lvem
Již je průjezdná silnice k ZOO, městský autobus na vlakové nádraží vynechává zastávku v centru
Vaše komentáře

Přečteno 1219x
 
Hodnocení článku:
Volná pracovní místa
Učitel/ka VV (ZŠ Schulzovy sady)

Kuchař/ka (Domov důchodců)

Uklízečka (Domov sv. Josefa) 

Tým pro nové oddělení (Vividus East DKnL)Logoped/ka (Domov sv. Josefa)


Kalendář akcí
1.03.2020 - 15.11.2021
Lovci perel - soutěž
28.09.2021 09:00 - 31.10.2021 16:00
Poezie nitě
23.10.2021 20:00 - 12.10.2021
MARSHALS