Braunův Betlém se vrátil do doby svého vzniku. Přišel i Krakonoš

Braunův Betlém se vrátil do doby svého vzniku. Přišel i Krakonoš!
Více než 20 vystupujících v dobových kostýmech připomnělo v sobotu 18. srpna na 6 zastaveních
návštěvníkům Braunova Betléma, co vše se zde dělo na začátku jeho existence.