75 000 000 Kč - tolik peněz se u nás v regionu podařilo za poslední 3 roky rozdělit díky MAS Královédvorsko!

75 000 000 Kč - tolik peněz se u nás v regionu podařilo za poslední 3 roky rozdělit díky MAS Královédvorsko!
Prostředky z evropských fondů mířily obcím, spolkům, ale i firmám v regionu. Pokud projekt splňoval některá z požadovaných kritérií, měl vysokou šanci na to, že podporu získá a bude realizován. Vy se s námi nyní můžete podívat na některé z projektů, které takto byly podpořeny! A proč vám to ukazujeme?