Ze školky do školy - 9. díl Paměť

Ze školky do školy - 9. díl PaměťZe školky do školy - 9. díl Paměť
Dítě by při nástupu do školy mělo mít dostatečně rozvinutou paměť a schopnost vědomě se učit. Mělo by být schopné si zapamatovat, co prožilo, vidělo a slyšelo, a vyprávět o těchto zážitcích. Důležitá je také schopnost soustředit se na zadané úkoly a samostatně je dokončit.