Priority Petra Pavla pro úřad Prezidenta České republiky

Priority Petra Pavla pro úřad Prezidenta České republiky
Jak se tady bude žít nám všem, našim dětem a vnoučatům. Chci, aby lidé mohli být na svoji zemi hrdí a aby se jim v ní dobře žilo. A proto kandiduji. Protože jako prezident k tomu mohu přispět. Důstojným zastupováním naší země a také tím, že budu využívat autority a možností hlavy státu k prosazování důležitých témat a řešení, která naši zemi posunou správným směrem. Zde jsou oblasti, kterým se chci nejvíce věnovat.