Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Historie

O neodborně opravených varhanách ve Dvoře Králové pohledem prof. Jaroslava Tůmy
Opera Plus si v obsáhlém článku profesora pražské AMU Jaroslava Tůmy všímá stavu varhan ve Dvoře Králové a jejich neodborně prováděné opravy nekompetentními varhanáři. Místní farnosti byla dokonce udělena pokuta za nedodržení legislativy a metodiky oprav kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Po podání žádosti na prozkoumání zásahu do varhan byl z farnosti vyloučen Královédvorský chrámový sbor i jeho sbormistr a varhaník Vít Havlíček, který žádost podal. I po potvrzení neodbornosti opravy generálním ředitelstvím NPÚ farnost nereagovala na žádost Královédvorského chrámového sboru o vrácení k předchozí spolupráci a na letošní půlnoční mši zpívat tento sbor nemůže.
Reakce, 20.12.2018 12:00, Reagovat
jak charakteristické pro IQ Dvora Králové a této farnosti obzvlá?».V?em jde jenom o prachy, ale n?jaká odbornost jde stranou. Stydím se ...
Zavád?jící a manipulativní ?lánekJan, 21.12.2018 00:24, Reagovat
?lánek je manipulativní a? l?ivý. Za?n?me od po?átku. Problémem jednání p. Havlí?ka bylo, ?e jednal na vlastní p?st bez pov??ení farnosti a vyjednal nejasné podmínky, pro farnost nep?íznivé. Po sv??ení údr?by p. Mi?o?ovi n?kolikrát neoprávn?n? vnikl na k?r, kde nafotil sérii zavád?jících fotografií (jako fotka zni?ených pí?»al v ?lánku - nebyly nijak restaurovány, proto?e se jedná o neznámé pí?»aly, které k dvorskému nástroji v?bec nepat?í!). T?mi obohatil svá udání (a vskutku se jednalo o udání a to opakovaná, pouze s cílem sabotovat údr?bu). Vyjád?ení NPÚ o p?ekro?ení legislativních pravomocí varhaná?? se týkalo o?et?ení d?eva lignofixem, co? u? je restaurování. Tomu odpovídala i vý?e pokuty.
Musím se ptát, kde jsou vyjád?ení protistrany? Pro? zde není vyjád?ení nap?. diecézního organologa? Pro? chybí vyjád?ení farnosti? Proto?e by v n?m stálo, ?e p. Havlí?ek cílen? roze?tvává farnost a zainteresované osoby n?kolikrát týdn? stalkuje výhru?nými maily? Velmi bych ocenil, kdyby web Kralovedvorsko, ktereho do jinak cením, p?ipojil k ?lánku t?eba vlastní komentá?, kde by nechal promluvit i protistranu.
 
Přečteno 2156x
 
Zpět
Zobrazit článek

Přidat komentář
Z vaší země nelze přidávat komentáře. Pokud chcete přidat příspěvěk, zašlete nám jej prosím emailem.

13.03.2019 - V nemocnici v Trutnově již neplatí zákaz návštěv na lůžková oddělení. Nemocnice byla poslední v kraji, kde tento zákaz platil.
01.03.2019 - Novým jednatelem společnosti Lesy města Dvůr Králové n. Labem, s.r.o., je Petr Kupský. Nahradil od 1. března 2019 Petra Teperu.

Kalendář akcí