Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Fórum > VZKAZY pro redakci

VZKAZY pro redakci
Co vám na Královédvorsko.cz chybí a co naopak oceňujete.
Re: Pochvala redakce KrálovédvorskaRedakce, 29.03.2016 22:11, Reagovat
Paní Vonkova, d?kujeme za pochvalu, jsme rádi, ?e na?e práce ?tená?e baví a hlavn? ?e spl?uje sv?j ú?el. Sledujte i nadále rubriku akce a ka?dou st?edu obsáhlý p?ehled tip? na víkendové výlety, koncerty, ?i kulturní akce pro d?ti i dosp?lé v na?em okolí. Redakce Královédvorska.
Re: Re: Reklama29.03.2016 13:14, Reagovat
Vím, ?e je v?e o cookies, která se ulo?í v prohlí?e?i, ale nedalo by se to n?jak zmírnit? Mo?ná by bylo lep?í, aby ta reklama nebyla skoro p?es celou obrazovku..sta?ila by n?jaká malá bublina v pravém dolním rohu o odb?ru novinek a nikoho tím nezaleknete a neobt??ujete. Myslím, ?e jak já, tak i v?t?ina lidí u? je na podobné otravné reklamy o slev?, ?i malého u?vaného sk?eta trochu alergická. Ano, ob?as si ma?u cookies ohledn? otravných reklam na základ? nav?tívených stránek a ty pak sledují ka?dého u?ivatele a ví o ka?dém, co sleduje, tak?e to opravdu ne e..
Proto by bylo opravdu lep?í n?co decentního, d?kuji za promy?lení a hezký den .:)

Re: Reklamaredakce, 28.03.2016 20:50, Reagovat
Vymysleli jsme to my sami a dali si hodn? práce s tím, aby to co nejlépe vypadalo a co nejmén? ru?ilo. Po?adavkem pro programátora rovn?? bylo, aby se to ka?dému náv?t?vníkovi zobrazilo jen jednou! Mne samotnému se to zobrazilo podruhé ve chvíli, kdy jsem nechal p?einstalovat PC. Pravd?podobn? je tedy potí? v nastavení va?eho po?íta?e. P?esto ale po?lu dotaz programátorovi, zda se n?kde nestala chyba.
Reklama28.03.2016 20:45, Reagovat
Pro? se po?ád tak zobrazuje ta trapná reklama na odb?r info o Dvo?e Králové?
Jakmile najedu na stránky, musím to snad poka?dý zavírat, nechcete toho admina, co to vymyslel a programoval nakopat do gulí? Fakt trapný tohle..
Pochvala redakce Královédvorska, 23.03.2016 10:14, Reagovat
Cht?la bych pod?kovat redakci za zve?ej?ování po?ádaných akcí v na?em m?st? i okolí.O minulém víkendu na m? p?ipadla babi?kovská funkce. A v??te mi, ?e jsem uvítala radu, kam s nimi,rozum?j s vnu?kami ? Tak jsme v sobotu vyrazili za Krakono?em do Harachova, v ned?li na loutkové divadlo do ©pýcharu a v pond?lí do ®irafky na Velikono?ní tvo?ení?ko. Bezvadn? nám to uteklo a zabavily se v?echny 2, 5 i 7letá hol?i?ka.Jenom m? p?ekvapilo, ?e na t?ch Královédvorských akcích moc velká ú?ast nebyla. Moc d?kuju a jen tak dál. Vonková L.

 
Přečteno 8330x
 
Opačné pořadí
Zpět

Přidat komentář
Z vaší země nelze přidávat komentáře. Pokud chcete přidat příspěvěk, zašlete nám jej prosím emailem.

13.03.2019 - V nemocnici v Trutnově již neplatí zákaz návštěv na lůžková oddělení. Nemocnice byla poslední v kraji, kde tento zákaz platil.
01.03.2019 - Novým jednatelem společnosti Lesy města Dvůr Králové n. Labem, s.r.o., je Petr Kupský. Nahradil od 1. března 2019 Petra Teperu.

Kalendář akcí