Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika > Komunální volby 2022

Seznam kandidátů do zastupitelstva města za ODS Dvůr Králové nad Labem plus volební program tradiční strany

Redakce / 28.08.2022, Aktualizováno
EDIT: DOPLNĚN VOLEBNÍ PROGRAM ODS DVŮR KRÁLOVÉ. Představujeme vám kandidáty do zastupitelstva Dvora Králové nad Labem za stranu ODS, která si pro volby vylosovala číslo 4.

FOTOGALERIE - Seznam kandidátů za ODS DknL


1. Dana Bohutínská - OSVČ, zastupitelka
2. Mgr. Vít Zlámal - advokátní koncipient
3. Jan Bém - senior, zastupitel
4. Libuše Vonková - OSVČ, zastupitelka
5. MUDr. petr Hroneš - lékař
6. Bc. Nikola Kuhnová - marketingový manažer na RD
7. Petr Hroneš ml. - OSVČ
8. Ing. Daniel Gabrle - projektant dopravních staveb
9. Ing. Jan Mácha - projektant
10. Aleš Němeček - obchodník, vedoucí prodejny
11. Miloslav Falta - senior
12. Jan Sedláček - OSVČ
13. PaedDr. Magda Kumprechtová MBA - ředitelka školy
14. Pavel Tafil - soukromý podnikatel
15. Viktor Schrabal - pracovník v logistice
16. Iva Kvasničková - vedoucí vychovatelka
17. Ing. Jakub Šrámek MBA - výkonný ředitel společnosti
18. Mgr. Renata Tauchmanová - emeritní ředitelka ZŠ
19. Daniela Pištorová - senior
20. Marcela Tafilová - zaměstnanec
21. Štefan Koton - senior

Volební program ODS Dvůr Králové nad Labem:

Jasná strategie rozvoje města s pořadím priorit

Připravíme konkrétní a podrobnou strategii města s jasnou vizí jeho dalšího rozvoje, včetně pořadí priorit města (finanční zdroje města nejsou neomezené a nelze populisticky slibovat všechno všem).

Z přijaté strategie budeme vycházet při všech dalších činnostech, vše promítneme do procesů územního plánování, plánů investic a každoročních rozpočtů. Strategii města budeme pravidelně aktualizovat s ohledem na vývoj města a mimořádné události.

Přístup ke kvalitnímu a dostupnému bydlení

Chceme, aby se nám tu dobře žilo a město se rozvíjelo.
- Připravíme vhodné městské pozemky pro výstavbu rodinných a bytových domů - budeme spolupracovat i se soukromým sektorem. Jednou z cest je i družstevní bydlení.
- Jsme otevřeni změnám územního plánu. Nechceme nikomu bezdůvodně bránit ve výstavbě rodinného domu. Zaměříme se na princip fungování stavebního úřadu, abychom napravili jeho dlouhodobě špatnou pověst.
- Stávající budovy ve vlastnictví města postupně zrekonstruujeme a využijeme je ke vzniku startovacích a sociálních bytů. Město musí jít v údržbě svých budov příkladem a starat se o ně jako řádný hospodář.

Vyplníme dlouholeté přání většiny Dvoráků

Chceme v našem městě vybudovat víceúčelový sportovní a rekreační areál s krytým bazénem.
- Krytý bazén je sportoviště, které mohou využívat všechny generace od kojenců po seniory. Ve městě jako je naše krytý bazén musí být. Z ekonomického i ekologického hlediska je smysluplné vybudovat krytý bazén společně s novým zimním stadionem. Vzájemným propojením nových provozních technologií se ušetří až 40 % provozních nákladů. Vznikne tak víceúčelové zařízení pro různé volnočasové sportovní a relaxační aktivity se zázemím a přidruženými službami.

Veřejný prostor bude bezpečný a příjemný k užívání

Vše, co je kolem nás, určuje kvalitu života. Chceme v souladu s názory občanů vylepšovat společně sdílený veřejný prostor tak, aby sloužil nám i turistům.
- Konečně vybudujeme chodníky do okrajových částí města - Žireč, Verdek a Zboží. Pro běžnou údržbu a opravy chodníků ve městě bude vyčleněna v rámci technických služeb stálá pracovní skupina, která se bude věnovat výlučně této činnosti.
- Je nutné řešit parkování v hustě osídlených oblastech, jako je třeba ulice Macharova a Benešovo nábřeží. Navrhneme řešení, aby se na těchto místech dalo jednodušeji parkovat.
- Odstraníme červenobílou stavebnici na náměstí Odboje a náměstí Republiky. Nahradíme ji trvalým stavebně dopravním řešením.
- Park Schulzovy sady je nedoceněné místo pro veřejnost. To musíme změnit. Proto se zaměříme na vybudování odpočinkových zón, dětských a sportovních hřišť, sociálního zázemí a nezapomeneme na povrchovou úpravu pěšin.
- Jsme si vědomi nedostatků v centru města i toho, že současná podoba náměstí neláká k odpočinku. Novými lavičkami, květináči a odpadkovými koši i v přilehlých ulicích docílíme krásného a příjemného prostoru. Zeleň do města patří, proto ji doplníme a budeme dbát na pravidelnou a odbornou péči.
- Labe je nedílnou součástí našeho města. Jeho břehy však bohužel nevyužíváme. Pojďme to změnit vybudováním náplavek. Prostor u loděnice i nábřeží se k tomu přímo nabízí.

Sportovci si zaslouží odpovídající zázemí

Investice do sportovních areálů musí být smysluplné.
- Dvorská srdcovka je Tyršovo koupaliště. Budeme pracovat na jeho citlivé rekonstrukci. Zachováme velikost rekreačního bazénu a vybudujeme více lákadel pro děti a mládež. Rozšíříme otevírací dobu, aby bylo možné využít tento krásný areál od jara až do podzimu.
- Na stadionu pod Hankovým domem vybudujeme nové zázemí pro sportovce v místě stávající tribuny. Jižní svah otevřeme veřejnosti a upravíme tak, aby sloužil pro relaxaci a odpočinek.
- Povedeme intenzivní a racionální jednání s majitelem stadionu v Podharti, aby se stal dalším využívaným sportovištěm ve městě.
- Síť cyklostezek, singletrail, pumptrack, nový skatepark, to jsou sportoviště, která v našem městě chybí. Napravíme to!

Město bude partnerem podnikatelů a živnostníků

Budeme vytvářet podmínky živnostníkům i firmám pro zvyšování zaměstnanosti ve městě.
- Zřídíme komisi rady pro podporu podnikání, která bude řešit konkrétní požadavky soukromého sektoru.
- Zasadíme se o skutečnou a účinnou společnou marketingovou propagaci města a s ním i podniků.
- Změníme podobu trhů na náměstí tak, aby zde lidé našli především regionální produkty. Nastavíme takové podmínky, aby zde mohli prodávat své zboží lokální zemědělci a
malovýrobci.

Kultura si taky zaslouží větší podporu

Vytvářejme otevřený prostor, kde se lidé seznamují, setkávají se a sdílejí své zážitky.
- Přesun knihovny do budovy bývalé spořitelny je už na dobré cestě. Podpoříme i realizaci loutkového divadla ve vedlejší budově, na které je již léta zhotovený projekt.
- Hankův dům by měl rozšířit svou nabídku a přinést pestřejší program. Využijeme technické možnosti kina k zajímavým živým přenosům koncertů, divadelních představení a sportovních událostí v digitální kvalitě.
- Budeme podporovat spolky a aktivní občany, protože jejich činnost dává smysl a město díky nim žije.


Radnice musí být službou pro občany

Víme, že většina úředníků odvádí skvělou práci, některé procesy jsou však zbytečně složité.
- Komunikace s městem musí být vstřícnější a rychlejší napříč odbory.
- Úřad musí být rádcem a průvodcem ve všech životních záležitostech.
- Jsme pro širší zapojení občanů a občanských sdružení do chodu města.

Zdravotnictví a sociální služby budeme dále rozvíjet

Výstavbu operačních sálů v naší nemocnici máme už díky hejtmanovi Královéhradeckého kraje za ODS M. Červíčkovi a za podpory majitele Juty J. Hlavatého vyřešenou.
- Velký problém je nedostatek zubních, dětských i praktických lékařů. Vytvoříme pro ně vhodné podmínky v podobě nabídky nových bytů, příspěvků na vybavení a rozjezd praxe.

„Investiční záměr na výstavbu nových operačních sálů je starý několik let. Do všech svých zdravotnických zařízení kraj významně investuje, aby spolu s Fakultní nemocnicí Hradec Králové tvořila funkční celek poskytující obyvatelům i návštěvníkům Královéhradeckého kraje špičkovou péči na úrovni 21. století. Osobně jsem se kvůli této investici účastnil mnoha jednání a považuji ji ze střednědobého pohledu za velmi důležitou pro celý region Královédvorska,“ říká hejtman Martin Červíček.

Chceme chytré město 21. století

Ve využívání moderních technologií i přírodních energetických zdrojů zaostáváme.
- Zaměříme se na současné možnosti úspor energií - solární panely na městských budovách, chytré veřejné osvětlení, hospodaření s dešťovou vodou.
- Připravíme systém moderního a ekologického nakládání s odpady. Pro zlepšení třídění odpadů jak v domácnostech, tak ve firmách zavedeme bonusy a odměny např. formou volných vstupenek na koupaliště, slevou za svoz odpadu apod.
- Ve spolupráci s provozovateli budeme jednat o veřejných nabíjecích stanicích pro automobily a v rámci nového mobiliáře pořídíme pár chytrých laviček. Na realizaci využijeme dotační podporu státu i EU. 

Související články
Celkem 6 volebních stran se hlásí do komunálních voleb ve Dvoře Králové
SPORTOVCI pro Dvůr - kandidáti a volební program
Ve Dvoře Králové už volební strany znají svá čísla na hlasovacím lístku pro komunální volby
Síla Dvora je první stranou, která nám zaslala kandidátku i svůj volební program.
ODS Dvůr Králové nad Labem - Kdo jsme a co nabízíme?
Vaše komentáře

Přečteno 6406x
 
Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí