Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika > Komunální volby 2022

Úplně poslední stranou, která nám zaslala svůj volební program, je ANO Dvůr Králové nad Labem

Redakce / 17.09.2022
Hnutí ANO Dvůr Králové nad Labem vede naše město již osm let. Je na vás, občanech našeho města, posoudit, jak se jim práce daří a zda mají pokračovat, nebo je čas na změnu.

FOTOGALERIE - Poslední stranou, která nám zaslala svůj volební program je ANO 2011

ANO 2011

1. Ing. Jan Jarolím - 48 let, starosta města, Dvůr Králové nad Labem

2. Mgr. Alexandra Jiřičková - 49 let, místostarostka města, ředitelka muzea, Dvůr Králové nad Labem

3. Ing. Jan Helbich - 55 let, místostarosta města, projektant, Dvůr Králové nad Labem

4. Ing. Jan Kříž - 43 let, ředitel společnosti, Dvůr Králové nad Labem

5. Luděk Krýza - 60 let, stavbyvedoucí, Dvůr Králové nad Labem

6. JUDr. Jana Špačková - 38 let, advokátka, Dvůr Králové nad Labem

7. Jaroslav Kratěna - 75 let, důchodce, podnikatel, Dvůr Králové nad Labem

8. Pavel Kraus - 70 let, důchodce, Dvůr Králové nad Labem

9. Vladimír Gluz - 47 let, chovatel cizokrajných zvířat v ZOO, Dvůr Králové nad Labem

10. Jan Štípek - 45 let, ředitel městské policie, Žirecká Podstráň

11. Jan Metelka - 42 let, vedoucí prodejny stavebnin, Lipnice

12. Martina Jarolímková - 35 let, rodičovská dovolená, Dvůr Králové nad Labem

13. Miroslav Kosinka - 46 let, podnikatel, Dvůr Králové nad Labem

14. Mgr. Jiří Baier 49 let, učitel na ZŠ, Žireč

15. Ing. Veronika Mrázková - 35 let, ekonomka, Lipnice

16. Miloslav Šmíd - 68 let, podnikatel, Dvůr Králové nad Labem

17. Jan Pohl - 49 let, strojník stavebních strojů, Žireč

18. MUDr. Hana Volfová - 63 let, lékařka, Dvůr Králové nad Labem

19. Jan Faktor - 44 let, státní zaměstnanec, Dvůr Králové nad Labem

20. Tomáš Bořek - 44 let, ředitel penzionu, Dvůr Králové nad Labem

21. Georgios Karadzos - 64 let, podnikatel, Dvůr Králové nad Labem

Volební program strany ANO Dvůr Králové nad Labem


MĚSTO PRO AKTIVNÍ ŽIVOT A SPORTOVNÍ VYŽITÍ:

  *   Prodloužíme cyklostezku Labská stezka až na Přehradu Les Království
  *   Budeme citlivě rekonstruovat areál Tyršova koupaliště (rekreační bazén, restaurace, WC u delfínku)
  *   Podpoříme výstavbu krytého bazénu buď jako investiční akci města, nebo podporou investora
  *   Postupně obnovíme vybraná sportoviště a připravíme plochy pro vznik nových hřišť a stadionů (např. v Lipnici v areálu bývalé TIBY Zálabí či jinde)
  *   budeme dál finančně podporovat sportovce a sportovní organizace
  *   Zmodernizujeme skatepark a umístíme do vhodnější lokality

MĚSTO PRO RODINY S DĚTMI:

  *   Investujeme další finance do rekonstrukcí a oprav mateřských a základních škol a jejich sportovišť
  *   Připravíme revitalizaci budovy B ZŠ Schulzovy sady
  *   Zrevitalizujeme areál dopravního hřiště v Podharti a přilehlý park
  *   Pro DDM Jednička zajistíme a připravíme k realizaci nové a důstojné prostory
  *   Přemístíme městskou knihovnu Slavoj do zrekonstruovaných prostor městské spořitelny
  *   podpoříme individuální i bytovou výstavbu ve městě: Seifertova, Sylvárov, Alešova, Berlínek
  *   Podle zpracovaných studií zrevitalizujeme sídliště Macharova, Karolíny Světlé a Erbenova

MĚSTO PROPOJENÉ A SNADNO DOSAŽITELNÉ:

  *   Na základě architektonické soutěže zrekonstruujeme stávající areál autobusového nádraží
  *   Ve spolupráci s krajem provedeme rekonstrukci komunikace II/299 (v úseku od oční školy do Vorlechu) a ulic Zborovská, 5. května, Nová Tyršova (vše včetně veškeré infrastruktury, chodníků a veřejného osvětlení)
  *   Zrekonstruujeme ulice Pod Slévárnou, Roháčova, Raisova, Eklova, Nerudova, příjezdovou komunikaci k nemocnici a městskému hřbitovu a opravíme další vybrané místní komunikace, chodníky, obnovíme sítě a veřejné osvětlení
  *   Dotáhneme k realizaci projekty pěších komunikací do městských částí Verdek a Žireč
  *   Zvýšíme počet parkovacích míst ve městě (např. zjednosměrněním vybraných ulic) a pomůžeme řešit špatnou dopravní a parkovací situaci u přehrady Les Království
  *   Budeme dál intenzivně prosazovat výstavbu dálnice D11 vč. komfortních přivaděčů a ve spolupráci s krajem i okolními městy budeme iniciovat vznik studie západního obchvatu pro odlehčení dopravy z centra
  *   Budeme podporovat případnou výstavbu vysokorychlostní železnice směrem do Polska

MĚSTO PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT SENIORŮ I SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH:

  *   Nadále budeme podporovat funkční systém poskytování sociálních služeb v našem městě včetně podpory terénních služeb systémem městských dotací
  *   Zrekonstruujeme parter a noclehárnu Domu Žofie
  *   Podpoříme vznik soukromých ubytovacích zařízení pro seniory

MĚSTO S OTEVŘENOU RADNICÍ:

  *   Chceme intenzivnější zapojení občanů do přípravy zásadních projektů města
  *   Navýšíme finanční prostředky pro participativní rozpočet města
  *   Postupně zavedeme portál občana pro ještě snazší komunikaci s úřady
  *   Díky rekonstrukci budovy bývalé ZŠ Komenského a sestěhováním odborů městského úřadu do jednoho komplexu snížíme náklady na provoz městského úřadu a zajistíme občanům bezbariérový přístup

FINANČNĚ ZDRAVÉ MĚSTO:

  *   I nadále budeme zodpovědně hospodařit a volné finanční prostředky města zhodnocovat
  *   V maximální možné míře využijeme dotační tituly pro financování investičních akcí

VZDĚLANÉ MĚSTO:

  *   Budeme dál intenzivně podporovat všechny stupně vzdělávání a investovat do oprav školských zařízení
  *   Zachováme podporu fungování a dalšímu rozvoji gymnázia i SPOŠ

MĚSTO PRO ZDRAVÝ ŽIVOT:

  *   Zasadíme se o zachování rozsahu poskytované péče v městské nemocnici
  *   Finančně podpoříme činnost nadačního fondu městské nemocnice a zajištění dětské pohotovosti
  *   Pomůžeme hledat možnosti k zajištění pohotovosti pro dospělé

KRÁSNÉ MĚSTO PRO MÍSTNÍ I TURISTY:

  *   V rámci rekonstrukce Mayerovy továrny nabídneme zábavně naučné centrum a dětský park
  *   Z parku Schulzovy sady vytvoříme díky postupné revitalizaci ještě atraktivnější místo k trávení volného času
  *   Budeme dál spolupracovat na přípravě a realizaci protipovodňových opatření kolem toku Labe včetně vybudování náplavek jako odpočinkového a zábavního místa

BEZPEČNÉ MĚSTO:

  *   Najdeme a prosadíme bezpečné řešení dopravy na křižovatce u pošty, a to ve spolupráci s krajem
  *   Ve spolupráci s městskou policií budeme dál intenzivně podporovat prevenci kriminality včetně forenzního značení jízdních kol
  *   Zasadíme se o další obnovu a racionální využití kamerového systému pro zajištění bezpečnosti ve městě
  *   Rozšíříme varovný informační protipovodňový systém
  *   Podpoříme činnost dobrovolných hasičů – zmodernizujeme hasičskou zbrojnici ve Verdeku, vybudujeme protipožární nádrž v Žirči a pořídíme další potřebnou techniku a vybavení
  *   Podpoříme opatření, která povedou k dalšímu zvýšení bezpečnosti silničního provozu
  *   Podpoříme fungování obvodního oddělení Policie ČR ve Dvoře Králové nad Labem

ZELENÉ MĚSTO:

  *   Rozšíříme areál sběrného dvora a podpoříme další možnosti třídění a likvidace odpadů
  *   Zachováme a podpoříme intenzivní péči o zeleň a výsadbu nových stromů, obnovíme dožilé aleje
  *   Prosadíme zodpovědné hospodaření s vodou a podpoříme smysluplné projekty směřující k jejímu zadržování
  *   Zachováme a podpoříme systém sdílených kol ve městě jako vhodný doplněk městské dopravy

MĚSTO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANECKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ:

  *   Chceme do města přivést nové investory a rozšířit nabídku pracovních míst
  *   Připravíme a zrealizujeme další společně projekty s našimi zahraničními partnerskými městy

MĚSTO S VIZÍ A TÁHNOUCÍ ZA JEDEN PROVAZ:

  *   Zpracujeme novou strategii rozvoje města
  *   Dodržíme přijatou strategii rozvoje sportu, a to s ohledem na revitalizaci a rozvoj sportovišť

VYŘEŠENÉ MĚSTO:

  *   Dokončíme výstavbu ČOV a kanalizace v Žirči a dál budeme opravovat vodovodní a kanalizační síť města, abychom co nejvíce eliminovali ztráty vody
  *   Definitivně vyřešíme chybějící technickou infrastrukturu v městských částech Žireč, Zboží a Verdek
  *   Projednáme a připravíme postupnou revitalizaci pozemků v areálu bývalé TIBY Zálabí
  *   V souvislosti s energetickou krizí vyvineme prostřednictvím našich krajských zastupitelů tlak na vedení Královéhradeckého kraje k iniciativnímu řešení jejího dopadu na občany ČRJJ

Související články
Celkem 6 volebních stran se hlásí do komunálních voleb ve Dvoře Králové
Debata zástupců všech stran před komunálními volbami se uskuteční v pondělí 19. září
Vaše komentáře

Přečteno 12817x
 
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí