Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Starosta Trutnova Ivan Adamec urazil v Trutnovinkách Jiřího Hlavatého. Přečtěte si reakci Marie Čermákové
EDIT - opraven odkaz na článek na který je zde reagováno. Dovolte nám reagovat na článek starosty Trutnova pana Ivana Adamce, který se nás velmi dotkl. Především se důrazně ohrazujeme proti tomu, že již v nadpisu článku je pan Hlavatý označen za osobu, za kterou bychom se měli v Senátu stydět.
Senátní volbyOnd?ej, 12.01.2018 11:23, Reagovat
Vá?ení, jist? nikdo nem??e zpochyb?ovat kvality pana Hlavatého jako ?editele velkého podniku zam?stnávajícího mnoho lidí. ?as strávený v této funkci a jeho dosa?ené výsledky mluví za n?j. Vá?ím si jej velice jako ?editele firmy i jako ?lov?ka, který finan?n? podporuje instituce pro Dv?r Králové d?le?ité (gymnázium, nemocnice).
To v?ak p?eci neznamená, ?e proto budu slep? p?ehlí?et jeho ne?»astné p?sobení v politice. P?ipou?tím, ?e n?která jeho vyjád?ení pro média mohla být vytr?ena z kontextu a nep?ikládám jim tudí? ?ádnou váhu. Zam??uji se pouze na fakt, ?e se nechal napsat na kandidátku strany, ani? by m?l v úmyslu pracovat v p?ípad? zvolení v poslanecké sn?movn?. Mnoho lidí stranu ANO a pota?mo pana Hlavatého volilo (podotýkám ?e já nikoliv) práv? proto, ?e cht?li mít významného dvorského ob?ana jako jejich zástupce v dolní komo?e Parlamentu ?R. A ten ?lov?k je podvedl, zklamal. Vzdal se svého mandátu, pro který dostal nemalou d?v?ru ob?an?. Tím tu d?v?ru dle mého názoru zradil a já nevidím jediný d?vod, pro? pana Hlavatého v budoucnu volit do jakékoliv politické funkce. Jakou má voli? jistotu, ?e pan Hlavatý vlo?enou d?v?ru op?t nezahodí?
P?esto?e jsem rodilý Dvorák a celý ?ivot ?iji v tomto m?st?, neznamená to, ?e budu malom??»ácky volit ?lov?ka, který neumí zacházet s d?v?rou voli??. Budu proto volit pana Sobotku. A» má pan Hlavatý ?as na to, co mu jde skute?n? dob?e - na vedení úsp??né firmy Juta. P?eji mu v tom v?e dobré!
 
Přečteno 4440x
 
Zpět
Zobrazit článek

Přidat komentář
Z vaší země nelze přidávat komentáře. Pokud chcete přidat příspěvěk, zašlete nám jej prosím emailem.