Vyhledej
Královédvorsko > Kuks

Braunův Betlém má zachránit nová pracovní skupina. Součástí projektu je i výstavba návštěvnického centra

Redakce / 31.10.2018, Kuks
Záchranu Braunova Betléma a přeměnu jeho okolí bude oficiálně řešit nově vzniklá pracovní skupina skádající se ze zástupců Královéhradeckého kraje, Národního památkového ústavu a Revitalizace Kuks, o. p. s. Skupina se poprvé sejde začátkem listopadu tohoto roku.
 

Pracovní skupina na záchranu Braunova Betléma do této doby, dle vyjádření tiskového oddělení Královéhradeckého kraje, neexistovala. "Zainteresované strany uzavřely v březnu memorandum o spolupráci. Memorandum podepsal Královéhradecký kraj, Národní památkový ústav, Revitalizace Kuks, o. p. s, město Dvůr Králové nad Labem a obce Hřibojedy, Stanovice a Kuks. Vytvoření pracovní skupiny se děje na základě tohoto memoranda. Nositelem celého projektu je dle shody všech stran Revitalizace Kuks, o. p. s., který pracovní skupinu svolá na začátku listopadu tohoto roku," doplnil informaci o vzniku skupiny Dan Lechmann z tiskového oddělení.

 O dalším postupu na záchranu barokní památky jednal se zástupci výše uvedených organizací hejtman Jiří Štěpán a radní pro oblast regionálního rozvoje Pavel Hečko. „Absolutní prioritou v otázce Braunova Betléma je jeho záchrana. Chceme tento regionální unikát zpřístupnit a zatraktivnit pro všechny jeho návštěvníky. Za tímto účelem se v listopadu sejde pracovní skupina. Jejími členy budou jak zástupci Královéhradeckého kraje, tak Národního památkového ústavu a obecně prospěšné společnosti Revitalizace Kuks,“ informoval hejtman Jiří Štěpán.
Pro potřebu revitalizace vznikla architektonická studie obsahující vizualizace budoucí podoby okolí Braunova Betléma. Ta byla prezentována již dříve na zasedání zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem (dále ZM) v prosinci roku 2016. Poté na něj otevřeným dopisem reagoval Leoš Pryšinger, předseda zapsaného spoku Braunův Betlém, který zdůraznil podstatu skutečné záchrany Betléma. "Zastupitelstvo města rozhodlo, že souhlasí s přípravou projektu "Braunův Betlém" tak jej zadala společnost Revitalizace Kuks o.p.s. a přímo na schůzi představil zástupce ateliéru "Zahrada Olomouc". Místo toho, aby byla řešena záchrana a ochrana památky, její odvodnění, restaurování a archeologický průzkum, bylo jako priorita stanoveno budování parkovišť, cest, kiosků atd. které nutně povede ke zvýšení návštěvnosti a tím i další devastaci památky. To není pouze náš názor, na to upozorňují památkáři už od let 2000/2001, kdy byl Braunův Betlém uveden mezi 100 nejohroženějšími památkami světa. Je tedy zcela logické, že nejprve je potřeba se odborně a s citem postarat o památku a pak teprve zvyšovat návštěvnost, to vše pod odborným vedením památkářů a restaurátorů.  Pokus státu zachránit Braunův Betlém dlouhodobě selhává, to potvrzují i zásahy za poslední desetiletí, kdy místo záchrany docházelo ke škodě. Zodpovědným úředníkům šlo většinou o útratu naplánovaných financí a navíc povolili projekty, které areálu uškodily. To potvrzuje i výše zmíněný projekt za desítky milionů Kč, kdy bez výběrového řízení byla vybrána jediná projekční firma a nebyla vyhlášena soutěž. K památce aspirující na zápis na seznam UNESCO se nedá takto chovat."

Celé znění dopisu je zde.

Důvody, proč veřejná soutěž projektu Braunova Betléma nebyla vypsána, si poslechněte z úst projektové manažerky Revitalizace Kuks, o.p.s., Ing. Veroniky Tomkové, kterou vyzpovídal náš redaktor po prosincovém zasedání ZM v prosinci 2016. 

Spolek Braunův Betlém

Spolek Braunův Betlém byl založeno dne 2. 12. 2013 za účelem ochrany a záchrany vzácné historické památky sousoší a reliéfu Braunův Betlém, který byl vytvořen v období baroka přímo ve volné přírodě ve skalách v Novém lese u Dvora Králové nad Labem. Tento spolek má tyto cíle:

  1. Vytvořit podmínky společné koordinace pro restaurování a údržbu originálních soch a reliéfu v Novém lese spočívající v pravidelném postřiku proti mechu, který toto umělecké dílo trvale ničí.
  2. Takto restaurovaný Braunův Betlém zaměřit a naskenovat do 3D modelu a následně vytvořit kopie soch a reliéfu v původní velikosti. Kopie uložit aby toto vzácné dílo zůstalo zachováno i pro následující generace. Originály reliéfu Betléma ponechat na místě, neboť jsou součástí přírody a nelze je vyměnit za kopie. (Zameření a naskenování do 3D modelu již proběhlo ve spolupráci s hořickou sochařskou školou - bylo také prezentováno na ZM).
Do vzniklé nové pracovní skupiny, dle vyjádření pana Pryšingera, přizváni členové tohoto spolku nebyli.

Martin Puš, ředitel Revitalizace Kuks, o. p. s., k nově vzniklé pracovní skupině doplnil: „Dobrá zpráva je, že se po mnoha letech dokázali odborníci i veřejnost na podobě studie shodnout. Záchranu soch a jejich restaurování již nelze odkládat. Spolu s tím by se mělo upravit i nejbližší okolí a pro návštěvníky pak vznikne důstojné zázemí. Pracovní skupina bude i nadále konzultovat postup prací s odborníky, starosty okolních obcí a samozřejmě i zástupci zainteresovaných spolků a sdružení. V současné době se například řeší vlastnické vztahy k soše Garina a způsob využití lesů v okolí soch."

Jako první bylo potřeba nalézt shodu v řešení obnovy a prezentace celého areálu kolem sochařského díla Matyáše Bernarda Brauna. Nyní bude nutné zajistit finance na celkovou projektovou přípravu ve výši až čtyř milionů korun,“ doplnil hejtman Štěpán.

Hlavním z deklarovaných cílů memoranda je zachování atmosféru lesního zátiší a zcela zrušit provoz těžké techniky a těžbu dřeva v okolí soch, které by spolu s přírodními vlivy mohly vést k další degradaci díla. Na druhou stranu však má vzniknout na parkovišti budova návštěvnického centra, který by měla fungovat i jako vstup do celého areálu v Novém lese. 

Braunův Betlém je sochařské dílo vytesané z rostlé skály a zakomponované do přírodní krajiny. Areál vznikl na popud Františka Antonína Šporka na přelomu 20. a 30. let 18. století. Oblíbeným výletním místem se stal ve 20. století díky činnosti Klubu českých turistů ze Dvora Králové nad Labem. V březnu roku 2001 byl prohlášen Národní kulturní památkou. Na zápis na seznam UNESCO ale tato památka stále čeká. Plánovaná revitalizace by to mohla urychlit.
Kateřina Sekyrková

Zdroj: Braunův Betlém z.s., Královéhradecký kraj

 

Související články
Barokní areál Kuks získal další cennou trofej: prestižní evropskou cenu Europa Nostra 2017
Obnova barokního areálu v Kuksu získala jednu ze 7 hlavních cen Europa Nostra 2017. Domů si tak veze 10 000 eur.
Všichni majitelé pozemků patřících k Braunovu Betlému podepsali memorandum, které je zavazuje ke spolupráci na proměně areálu Betléma
Kuks – obec zajímavých příjmení

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 2264x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
15.09.2020 - Od 17. září do 17. listopadu 2020 bude úplně uzavřena silnice Rožnov – Semonice.
31.08.2020 - Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové bude otevřeno až do neděle 6. září 2020. Koupaliště v Trutnově bude příležitostně dle počasí otevřeno o víkendech. Koupaliště v Jaroměři již na konci srpna končí.

Volná pracovní místa
Dělník/dělnice (Chvalkovice)

Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Obchodní zástupce (JUTA, a.s.)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)Technik PC / periférií (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
1.09.2020 - 30.11.2020
Kamarádka knihovna
19.09.2020 09:00 - 22.11.2020 17:00
Příběh jednoho města (výstava)
26.09.2020 - 25.10.2020
Severské fragmenty (výstava)