Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Alexej Kiriakovský

Nejen architektonické výkřiky

Redakce / 25.08.2020, Dvůr Králové nad Labem
Na facebookové skupině Dvůr Králové nad Labem - Svobodné fórum občanů jsem již několikrát napsal, že bych rád město pochválil, bohužel, stále se mi to nějak nedaří a město resp. vedení města mi to opravdu neulehčuje. Mrzí mě, že každý, kdo na něco upozorní, je okamžitě označen za stěžovatele. Pokud na něco upozorňuji, snažím se vždy nabídnout řešení. Dnes bych se rád vyjádřil k práci města a zastupitelstva v oblasti investic a architektonické koncepce rozvoje města.
Architektonické počiny mají alespoň k základům architektonické koncepce velmi daleko. Vše se opravuje či staví tak nějak ad hoc a per partes, tedy nahodile a po částech. Občanům, bohužel, nejsou předkládána koncepční řešení velkých celků, jakými jsou například park, koupaliště či centrum města. Nekoncepčnost práce se netýká jen vedení města, ale je vidět i na činnosti TSm. 
Například místo obnovy a sjednocení mobiliáře tj. zastávek, odpadkových košů, laviček a osvětlení, investují TSm například do zbytných turniketů za nemalé peníze s vysvětlením, že to sníží počet pracovníků, což se tuším nestalo, a budeme mít k dispozici statistiky návštěvnosti, ani ty jsem však nikde nedohledal. Velmi dlouho a trvale občané volají po krytém bazénu jako základní občanské vybavenosti města své velikosti. Nepracuje se však ani na jeho studii, ani na výběru místa. Dnes možná chybí peníze a dotace. Až budou peníze a možná nějaký dotační program, město jej nebude schopné bez chybějícího plánu využít. Vysvětlení, že jsme zase neměli připravený projekt, bude zase jen vysvětlením, proč se k bazénu opět nepropracujeme.

Místo toho se město resp. rada města rozhodla rekonstruovat rekreační bazén. Toto strategické rozhodnutí učinila jen ve velmi úzkém kruhu. Padesátimetrový bazén se má zkrátit na metrů třiatřicet a bude doplněn jakýmsi vodním lunaparkem.
Opět tedy místo koncepčního řešení celého koupaliště město utratí 40 milionů korun za zásah, který nebude později možné jen tak lehce změnit a upravit. Vizualizaci plánovaného projektu město občanům nepředložilo. Celková koncepce žádná, pouze úprava rekreačního bazénu. Neřeší se vyhřívání bazénu, neřeší se rekonstrukce základní historické budovy a dominanty koupaliště - objektu restaurace.
Pro představu město Vrchlabí postaví nový bazén za cca 150-160 milionů korun. My za čtvrtinu této částky opravíme jen jeden ze dvou bazénů a nezvratně poničíme dar našich předků, krásné Tyršovo koupaliště. To není promyšlené řešení, to je jednoznačná nekoncepčnost nebo absence odborné kompetence projekt řešit. Požadavkům občanů či zájmových skupin (např. členům Tyršova plaveckého klubu) na veřejnou rozpravu o změnách na koupališti se vedení města netváří nijak vstřícně, spíše bych řekl, že až odmítavě. Město již nemá chuť o projektu diskutovat. Je evidentně rozhodnuto. O další dílčí investici do koupaliště, o realizaci nového sociálního zařízení a jeho ceně už se toho napsalo tolik, že ani nemá cenu se o tom moc rozepisovat. Cena je nepřiměřeně vysoká a město dle mého nekonalo jako řádný hospodář. Prvotní chybou byl už zastupitelstvem schválený, na plánovanou investici nepřiměřeně vysoký, 4,5 milionový rozpočet. Takto vysoká cena většinu našich zastupitelů nijak nepřekvapila.

Podíváme-li se, jak naše město vypadá, tak si musíme přiznat, že absence jednotné architektonické koncepce je znát na každém kroku. Město je plné nesourodých prvků, které spojuje maximálně použitý materiál. Místo litiny, dřeva a kamene, je město, zejména náměstí, přehlceno pozinkovaným či jinak upraveným kovem. Poslední počin, lavičky na pěší zóně, které barevně neladí už vůbec s ničím, jsou navíc materiálově opět mimo a nebál bych se je nazvat kýčem. Chápal bych, pokud by tyto lavičky chtěl někdo umístit do prostoru dětského hřiště či do mateřské školky. Do historické zástavby se hodí asi jako ta pověstná pěst na oko.
Myslím, že všichni si v jiných městech všímáme a líbí se nám, je-li město udržováno, mobiliář je sladěn s charakterem a významem města, prakticky i esteticky je zakomponována zeleň, veřejný prostor baví a občan jej s radostí využívá. U nás tomu tak není. Tvář, kterou se vedení města snaží našemu městu vtisknout za poslední roky, působí velmi nesourodě, nahodile a někdy až groteskně.
Smutné je, že ani zastupitelé o těchto realizacích mnohdy neví nebo nechtějí vědět ani se k nim nijak nehlásí.
Dokonce ani všichni radní s těmito počiny nesouhlasí či nejsou přítomni u finálních rozhodnutí. Co je možná ještě smutnější, že ani rada, ani zastupitelstvo aktivně nevolají a nehledají odbornou pomoc ve formě městského architekta. Stejně tak nejsou dodnes zpracovány ucelené architektonické studie renovace koupaliště, parku, širšího centra města a zimního stadionu. Nepamatuji se, že by byla vypsána byť jen jedna jediná architektonická soutěž městem, jejíž výsledky by pak byly občanům prezentovány. Slova jako urbanismus a architektura v našem městě působí, jako kdyby se mělo jednat o cosi zkaženého, disidentského či přímo nežádoucího.
Bohužel, musím konstatovat, že architektonická koncepce města spíše připomíná náhodný nákup květináčů, laviček a kytiček z hobby marketu.
Ze zákona se má zastupitelstvo scházet minimálně 4x do roka. Takto se tomu děje i v našem městě. Myslím, že je to opravdu nedostačující a vzhledem k výše uvedenému je zapotřebí širší shody, aby neměli občané pocit, že své zastupitele volí zbytečně. Vzhledem k tomu, co se s rozvojem města děje, jsem toho názoru, že zastupitelstvo by se mělo scházet alespoň jednou za měsíc a mělo by začít práci rady a vedení města aktivně kontrolovat a usměrňovat. Jak volili jednotliví zastupitelé, by mělo být transparentní, aby každý občan viděl, jaké postoje jeho zastupitel zastává. Občané si zvolili svých 21 zástupců a o rozvoji města by neměli rozhodovat tři nebo sedm zastupitelů, byť řádně zvolených.

Nezmění-li se současná strategie „vládnutí“, obávám se, že nás další architektonické i jiné excesy v budoucnosti neminou.

Ing. Alexej Kiriakovský

 
Vaše komentáře
Oslovit další média, 2.09.2020 16:10, Reagovat
Nejen problematika urbanismu našeho města by se mohla rozetřít v některých médiích... Třeba by se pak začalo konečně něco dít.
ClanekNovak karel, 25.08.2020 14:15, Reagovat
Naprosto souhlasim,náměstí příšerné,lavičky a osvětlení také.

Přečteno 985x
 
02.11.2023 - Cestující Českých drah si nově mohou zakoupit elektronickou jízdenku na zpožděné vlaky až do skutečného času jejich odjezdu.
30.10.2023 - V úterý 7. listopadu se slavnostně zahájí výstavba dalšího úseku D35 - z Hořic do Sadové.
25.10.2023 - V sobotu 28. října 2023 budou zavřeny obchody s prodejní plochou větší než 200 m².

Volná pracovní místaPečovatel/ka (Pečovatelská služba)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
13.10.2023 - 3.12.2023
Sokolové pod Zvičinou
29.11.2023 15:45 - 29.11.2023 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku