Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Jan Holan

Bude Tyršovo koupaliště o trochu lepší? Může být! Přinášíme odpovědi ředitele technických služeb

Redakce / 10.06.2021
Život se skládá z věcí velkých a zásadních a také ze spousty maličkostí, které třeba zásadní nejsou, ale mohou život výrazně vylepšit, nebo naopak zhoršit. A to se týká také našeho Tyršova koupaliště. Před otevřením koupaliště jsem se rozhodl sepsat několik drobností, které by koupališti a jeho návštěvníkům mohli pomoci a z nichž většina nebude stát skoro nic, nebo drobné, a poslal je panu řediteli Technických služeb.

FOTOGALERIE - Jak udělat Tyršovo koupaliště pro tuto sezonu alespoň o trochu lepší

Pan ředitel Horsák si našel čas a každý návrh okomentoval. Moc si toho vážím a beru to jako vstřícný začátek diskuse o těchto drobných změnách a moc prosím všechny pravidelné návštěvníky koupaliště, aby se do diskuse také připojili - ať už zde pod článkem, na našem FB, nebo i posláním e-mailu jak nám tak přímo do Technických služeb.
Některé kritizované věci jsou již vyřešeny - suchý strom pokácený, keře ostříhané, chodník se chody k WC znovu postaven a trpaslíci zmizely v propadlišti dějin! Děkujeme.

Tento článek nemá ambici řešit zásadní problémy jako je celková revitalizace, rekonstrukcí a modernizace bazénů. Má cíle maličkaté, přízemní, drobné. Návrhy jsou bez pořadí důležitosti. 

Protože máme s panem ředitelem stejný monogram JH, tak jsem odpovědi pana Horsáka uvedl zkratkou TSM (Technické služby města) a svoji reakci na tyto odpovědi jsem uvedl zkratkou KD (KrálovéDvorsko) 


Otevírací doba koupaliště

Návrh: Alespoň přední plavecký bazén otevřít pro plavce i brzy ráno, aby si lidé mohli zajít zaplavat před odchodem do práce.

TSM: Zkušenost je, že ráno před šestou přijde plavat hrstka jednotlivců, kvůli nim bude muset plavčík dohlížet na plavce a nebude se moci věnovat úklidu, přípravě strojovny, sekání apod. Nebo budou muset pracovat na denním úklidu, údržbě a nutných technologických zásazích přes noc, aby vše stihli připravit.

KD: Navrhuji poptat u veřejnosti, kolik lidí by si zaplatilo speciální permanentku na ranní vstupy třeba 2 x týdně (úterý a pátek) mezi 6. a 9. hodinou. Nevím, kolik bere plavčík za hodinu, ale pokud bere hrubého 300 Kč/h tak mi to vychází při 14 týdnech plavecké sezony na 25.200 Kč. Jsem přesvědčen, že to jsou peníze, které by se od zájemců o ranní plavání vybrat daly! Další personál tam bude uklízet tak jako tak, takže jde opravdu jenom o zaplacení jednoho plavčíka. Zájemci budou mít permice, v pokladně nikdo být nemusí.


Hlídané parkoviště pro kola, umožnění vzít si kolo do areálu 

Návrh: Mnoho z uživatelů koupaliště jsou sportovci - lidé, kteří jedou na cyklovýlet, či trénink a cestou domů, nebo do kempu by se rádi zastavili na koupadle a dali dát si pár bazénů. Většina z nich se ale bojí, že jim kolo někdo ukradne, protože zámek na kolo pro zloděje není žádná překážka. Koupání osvěží také výlety cyklopoutníků, kteří mají na kolech brašny s výbavou. Velmi by pomohla možnost vzít si kolo za bránu přímo do areálu. Nebo se alespoň se postarat o pečlivý dohled kamerového systému s obrazovkou u pokladních a plavčíků a se záznamem. 

TSM: Pokud připustíme, že si kola budou moci návštěvníci vzít na deku budeme řešit mnoho věcí: 
-( úpravu vstupu do areálu, aby prošli s koly.
KD: Projít lze stejně jako s kočárky. Ale úprava u vstupu by i tak pomohla.

TSM: Budeme se muset vypořádat s tím, že běžně je zde cca 50 kol, pokud si návštěvníci budou moci vzít kola na deku, pak lze předpokládat výrazný nárust počtu kol.
KD: Ano - a tedy více platících návštěvníků a větší tržby a tedy MENŠÍ PROVOZNÍ ZTRÁTA! Pokud se kola uvnitř navíc zpoplatní cca 20 Kč (?), tak si je dovnitř vezme jen část lidí. 

TSM: Kola volně položená u ležení budou zabírat místo pro ležení ostatních návštěvníků, budou překážet v pohybu po areálu
KD: I uložení kol v areálu by mělo mít pravidla - pokusím se je vytvořit. I kdyby se však žádná pravidla nezavedla, tak naše koupaliště je tak velké, že jeho zaplnění je takřka nemožné a když už se to zaplnění blíží, tak to je jen několik málo dní v sezoně. V tom případě lze vyhlásit, že kapacita pro kola je zaplněna. Sportovec tam v tyto dny trénovat stejně nejde, nebo přijede v podvečer, kdy už se koupaliště vyprázdňuje.

TSM: Ani toto nezaručí, že nemůže dojít ke zcizení.
KD: ... ale podstatně sníží riziko a tedy přivede více návštěvníků.

TSM: Pokud budou kola pod dohledem kamery v určeném místě (vlevo od vstupní brány), kdo bude dohled vykonávat, je bláhové si myslet, že to zvládne pokladní nebo plavčík, ti mají zcela jiné povinnosti. Navíc to odporuje bezpečnosti pohybu po areálu.
KD: Stačí mít kameru se ZÁZNAMEM a v případě ztráty kola záznam prohlédnout a vypátrání zloděje tím podstatně zjednodušit. Nehledě na to, že už jen přítomnost kamery je důležitým prvkem ochrany.


Parkoviště aut 

Návrh: Mnozí lidé si myslí, že když je zaplněno parkoviště, tak je zaplněno i koupaliště, otočí se a jedou pryč! Tak to ale není. Jen více lidí jezdí auty, a tak i při zaplněném parkovišti může být plavecký bazén poloprázdný. Areál je rozlehlý a kapacita je obrovská. Pokud chceme, aby na koupaliště přišlo více lidí, tak je třeba:
- parkování organizovat a nenechat chaotické, jako doposud
- zamezit parkování po jedné ze stran příjezdové komunikace (u obrubníku), aby byl zachován bezpečný průjezd pro bezpečnostní složky a bezpečný průchod pro pěší a cyklisty
- směřovat při zaplněné kapacitě lidi na věčně prázdné parkoviště je u Penny marketu, což je pouhých 600 m pěšky
- již výše uvedené bezpečné umístění, či hlídání kol, což umožní mnoha lidem nechat auto doma a parkovací místo uvolnit těm, kdo tak učinit nemohou
- zvážit výběr parkovného

TSM: Nemyslím si, že organizováním parkování dojde k tak výrazné úspoře místa, tady budeme muset získat hned několik pracovníků, protože provoz koupaliště je od neděle do neděle a i zde platí Zákoník práce. Směřovat návštěvníky na parkoviště k Penny, nevím zda je toto v majetku města (spíše to bude jiný subjekt, který by asi radostí neoplýval) a vzdálenost tohoto parkoviště od koupaliště asi stejně bude nutit návštěvníky parkovat různě v ulicích poblíž.


Zdvihací zařízení do bazénu pro tělesně postižené 
To by mělo patřit k základní výbavě!

TSM: Určitě dobrá myšlenka, toto skutečně schází.


Vyžadování sprchování před vstupem do bazénu.

Předpokládám, že alespoň základní osprchování, kdy se smyje prach a pot z těl plavců, může významně pomoci kvalitě vody. Na našem koupališti to není vůbec nijak vyžadováno.

TSM: Toto je určitě problém, ze zkušenosti víme, že většina návštěvníků sprchy před vstupem do bazénu nevyužívá, snažíme se plavčíky nutit k větší aktivitě v tomto směru, ale na druhou stranu jejich pravomoci směrem k návštěvníkům jsou omezené. Příliš časté pískání a volání zase obtěžuje ostatní návštěvníky. Ale zde je určitě co zlepšovat.


Instalace jednotného systému pouštění sprch u bazénu.

Na jedné sprše je klasický kohoutek, na druhé táhlo, které vodu pouští zatáhnutím a na třetí sprše naopak táhlo musíte pustit, aby začala voda téct. Nehledě na to, že malé děti na to NEDOSÁHNOU.

TSM: Nevidím problém v různém druhu zapínání sprch, ventily se postupně, jak stárnou a porouchají se, vyměňují. Pokud je ventil nízko na zatažení, tak děti vydrží hodiny za tyto tahat a spouštět zbytečně vodu a opotřebovávat je.


Štěrk u altánku

Po koupališti se člověk obvykle pohybuje bos, u altánku je ale nepříjemný ostrý štěrk, proto tam nikdo nechodí

TSM: Správné připomínka, určitě je za zvážení, zde najít jiné řešení.


Stříhaní živého plotu

Dělávalo se to několikrát za sezonu, v loňském roce ANI JEDNOU. V srpnu už to vypadalo, jak v buši - viz fotogalerie

TSM: Toto nebudu komentovat, v tomto bodě je autor naprostý lhář. V závěru loňské sezony se keře už skutečně nestříhaly, protože je toto práce na několik dní a nechtěli jsme návštěvníky rušit hlukem plotostřihů.
KD: autor si není jistý na 100 %, ale na takových 80 % ano - tedy se omlouvá za nepodložené nařčení. Fotky v galerii jsou však značnou podporou tvrzení.


Kondiční plavání 

Umožnit ve vybraných drahách plavat ve směru hodinových ručiček, jak je u kondičního plavání zvykem. Plavci s podobnou rychlostí plavou za sebou vpravo od středu dráhy. Tak se do bazénu v pohodě vejde daleko více spokojených plavců. Poklábosit si pak každý může u kávičky na břehu. 

TSM: Pokud je méně lidí, tak není s plaváním problém, pokud je koupaliště obsazené, tak vyvstane problém s ostatními (co neplavou), že plavci zabírají velkou část bazénu. Druhá věc je vymahatelnost ze strany plavčíků, protože to lidi nebudou chtít dodržovat. Jinak technicky to není problém, pokud nebudeme kupovat ještě jedno ohraničení dráhy.

KD: můj návrh jednoznačně ZVYŠUJE kapacitu bazénu, protože v plavecké dráze může za sebou plavat podstatně více lidí a plavání si díky jasnému pravidlu lépe užijí, protože se náhodně nesráží! Není ani potřeba (i když by pomohlo) instalovat další ohraničení dráhy, ale požádat návštěvníky, aby pravidlo respektovali - například vyrobit cedule, které lide vysvětlí princip plavání vpravo. Pokud budou TSM souhlasit, tak cedule vyrobíme a sponzorsky na koupaliště věnujeme za portál Královédvorsko a pravidle zveřejníme podrobný článek, kde vše vysvětlíme.


Smeták na pavučiny

V zábradlích u kabinek i u restaurace alespoň jednou týdně rozhodně neuškodí vymést pavučiny

TSM: Zde se jen těžko hledají argumenty, určitě je co zlepšovat, ale je i pravdou a tu zkušenost má většina z nás, že jeden den pavučiny vymetete a druhý den jsou tam opět.


Kouření

Přesunutí místa pro kuřáky dál od bazénu a důsledné vymáhání zákazu kouření v bezprostředním okolí všech bazénů. Bazén je sportovní zařízení a je nepřijatelné, aby plavec musel dýchat kouř z cigaret, když se snaží trénovat v jediném bazénu v širokém okolí. 
Zákaz kouření alespoň na jedné polovině terasy před restaurací a úplný zákaz kouření u delfínka.

TSM: Pro kuřáky je vymezený prostor na koupališti. Otázka je, jak se návštěvníci v tomto směru chovají. Kouření na terase je věcí provozovatele (nájemce) restaurace.
KD: Na vratech koupaliště je cedule ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM AREÁLU. Vůbec nevím, proč toto téma je v roce 2021 k řešení :-(


Přesná specifikace práce plavčíků

Pokud 2 plavčíci sedí na židli před svou kukaní a zírají do zapadajícího sluníčka, tak nemohou vidět, zda někdo v bazénu nemá problém. Nemohou vidět ani na konec bazénu plaveckého. O bazénu rekreačním a dětském nemluvě! Pouze v několika málo dnech, kdy je koupaliště zaplněno se jeden s píšťalkou posadí k dělící přepážce.

TSM: Problém počtu a rozmístění plavčíků je problém dlouhodobý a nejenom našeho koupaliště. Prostě lidi s touto kvalifikací je problém sehnat. Možná by mohl vypomoci po kurzu a přezkoušení sám autor.
KD: To je nehodné ředitele TSM :-( Ale budiž - autor nejenže prudí zde na portále, ale rovněž vede děti na Cyklokroužku, pořádá příměstský dětský sportovní tábor, vypomáhá v Sokole s organizací cest dětí na závody a v zimě skoro 2 měsíce udržoval běžkařské okruhy zoo. Zároveň je v týmu pořadatelů cyklozávodu Na kole Schulzovými sady. Stačí?! Autor si dovoluje připomenout, že Hostinné začalo aktivně (tedy inzercí) hledat plavčíky na nově zbudované koupaliště již v LEDNU tohoto roku.


Konkurence v občerstvení

Ta je předmětem řady připomínek. Na koupališti je to ale problematické. Dnů opravdové sezony je málo a uživit hned 2 podniky na jednom fleku je asi nereálné. Spíše vybrat někoho kvalitního.

TSM: Jeden nájemce, který vysoutěžil nájem.


Chodník k WC

U nových toalet se zapomnělo vybudovat přístup k pánské části v logickém místě, kde byl chodníček dříve - dodělán byl dodatečně a to značně neprofesionálně z boku a zcela jistě nevyhovuje žádným normám. (třeba to už opravili)

TSM: Chodník je hotov tak, jak si návštěvníci vyšlapali cestičku, ale na splnění všech norem se musíme zeptat autora článku.


Soukromí ve sprchách

Ne každý má figuru na kterou je pyšný a uvítal by alespoň jeden sprchový kout se závěsem. Úsporné baterie s atomatickým vypínáním vody
ve sprchách jsou baterie, které umožňují nekonečně dlouhé sprchování horkou vodou. Opravdu by mne zajímal účet za energie za loňský rok! 

TSM: Otázka pro investora a projektanta.
KD: On investor (město) vůbec nekonzultoval zadání s TSM? Nezeptal se na jiných koupalištích? V kempech? Kde mají roky zkušeností? Ano je to otázka na město. Ale - opravdu nemohou TSM koupit 2 závěsy do sprchového koutu za řádově stokoruny?


Zrcadla

Opravdová hloupost, ale vysvětlí mi někdo, proč zrcadla ve sprchách nalepili ke straně a ne nad baterii? viz foto

TSM: Nebyl záměr zde instalovat zrcadla, proto se dávkovače umístily ke kraji nad umyvadla, aby mýdlo nekapalo na podlahu a nedošlo k uklouznutí. Na požadavek veřejnosti byla zrcadla doplněna, ale již nebyl prostor je dát přímo před umyvadlo. Samozřejmě lze toto předělat a uvést jak si přeje autor, ale upozorňuji na bezpečnost návštěvníků z hlediska mýdla na podlaze.


Noční plavání

V minulosti několikrát proběhlo v horkých dnech noční plavání a bylo to velmi příjemné pro všechny. Proč to nezopakovat?

TSM: Koupaliště není dostatečně osvětleno, muselo by se toto řešit, v minulosti toto již také proběhlo za účasti několika plavců, ale restaurace byla naplněna dostatečně.


Sádroví trpaslíci

Opravdu musí být na koupališti sádroví trpaslíci? Fakt tam jsou!

TSM: Odklizeno


Jan Holan

Video je z konce srpna, kdy už se koupaliště pomalu zavíralo.
Letos (2021) je strom pokáceny, keře ostříhané, chodník WC znovu postaven a trpajzlíci v propadlišti dějin! Děkujeme 

Související články
Nové workouotové hřiště bylo instalováno na koupaliště až po sezoně. Nevadí, nezkazí se.
Kola v areálu koupaliště
Svítání nad Tyršovým koupalištěm ve Dvoře Králové nad Labem
Noční koupaliště za doprovodu královédvorských muzikantů
Cirkus Humberto bude od dubna trvale v areálu Městského koupaliště. Již ve středu 25. března byla ve Dvoře Králové podepsána smlouva o pronájmu.
Počuraný prkýnko, kouřící plavčík a společenská konverzace v dráze - to je také Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem
Neoficiální setkání u Tyršova koupaliště - nad mapou koupaliště
Konalo se pracovní setkání o rozvoji Tyršova koupaliště. Podívejte se na video
"Věřím, že koncepci revitalizace Tyršova koupaliště se podaří prosadit," říká Ing. arch. Ota Černý, radní města Dvůr Králové n. L.
Vznikla občanská iniciativa pro výstavbu krytého plaveckého bazénu
Není pravda, že se rekonstrukce bazénu setkala s odporem jeho uživatelů. (reakce na článek vedení města o budoucnosti koupaliště)
Jak je to s rozvojem Tyršova koupaliště? Jaký je výsledek pracovní skupiny?
Vaše komentáře

Přečteno 1606x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Volná pracovní místa
Pečovatel/ka (Pečovatelská služba)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
22.02.2024 15:45 - 22.02.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi
22.02.2024 13:00 - 22.02.2024 15:30
Workshop - praktická ukázka malování na sklo