Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Nasik Kiriakovský

Trestuhodná demolice bez vize nové výstavby

anonymně / 6.08.2015, Dvůr Králové nad Labem
Neuvěřitelně rozsáhlou demolici průmyslového areálů bývalé Tiby Zálabí dokončuje v současné době její vlastník, investiční společnost Textil Invest Group, a. s. Demolice probíhá na základě platného povolení stavebního úřadu.

Z pozice zastupitele města jsem se rozhodl prověřit, jaká závazná stanoviska dalo město Dvůr Králové nad Labem, jako účastník povolovacího řízení, v minulém období k tak gigantické demolici. K mému zděšení mi bylo úředníky stavebního úřadu sděleno, že v protokolu o místním šetření je zaznamenáno, že se fyzicky nikdo za město Dvůr Králové nad Labem na místo místního šetření nedostavil! Nenašel se jediný úředník nebo politik, kterého by zajímalo, co chce žadatel ve svém areálu zbourat? Demolici měly přitom padnout skoro všechny výrobní a skladové objekty na ploše mnoha desítek tisíc metrů čtverečných!

Dále jsem zjistil, že se ve schvalovací dokumentaci stavebního úřadu nedohledalo závazné písemné stanovisko odboru rozvoje, investic a majetku k navržené demolici!

Proč asi? V případě schvalování této demolice stavební úřad proto pak vycházel z názoru, že když se město Dvůr Králové nad Labem jako účastník řízení písemně nebo jinak nevyjádřilo, tak se má za to, že nemá k plánované demolici námitek či připomínek a navíc si neklade žádné podmínky.

Paradoxem tedy je, že rada města se musí v současné době vyjádřit například ke každé žádosti soukromníka o skácení stromu, který je v jeho vlastnictví a na jeho pozemku.

Vážení spoluobčané, zde je jasný důkaz o tom, že úředníkům i politikům našeho města bylo v minulosti absolutně lhostejno, že Textil Invest Group, a. s., zbourá největší tovární areál, a tím „vymaže“ svým charakterem nejvýznamnější průmyslovou část města, a to bez jakékoliv vize nové výstavby v daném území. K demolici byla investiční společnost vedena jen z vlastních finančních důvodů a vlastního ekonomického prospěchu. Jediným záměrem bylo ušetřit peníze za daň z nemovitosti za objekty, které nedokázala jako vlastník obchodně nebo výrobně využívat například formou prodeje nebo pronájmu. Dále chtěla společnost ušetřit také tím, že nebude muset platit za dešťové vody ze střech.

O tom, že investiční společnost demoluje bez vize nové výstavby a že si s areálem dlouhodobě podnikatelsky neví rady, svědčí také skutečnost, že před několika měsíci proběhlo jednání i za mé účasti, na kterém bylo našemu městu nabídnuto slovy zástupce Textil Invest Group, a. s.: „...pro případnou nějakou městskou výstavbu nabízíme holou stavební pláň o velikosti 65.000 m2.“ Nabízená cena za tuto nemovitost včetně továrního komína, administrativní budovy na nábřeží a expedice s jídelnou je cca 100 milionů korun, dle znaleckého posudku.

Nemohu se ubránit dojmu, že máme z minulosti stále asi pověst města, které bez problému dovoluje na svém území, a to zejména cizím firmám, doslova „drancovat a loupit“ a ještě si za toto zákonem požehnané „dobrodiní“ nechat královsky zaplatit.

V žádném případě nebudu souhlasit v zastupitelstvu s odkoupením výše uvedeného areálu za nabízenou cenu, když je veřejně známa z minulosti celková cena (cca 40 mil. Kč), prodejní podmínky (zachování textilní výroby), za co byl celý areál investiční společnosti v konkurzu prodán včetně budov podnikového ředitelství, veškerého strojního vybavení a skladových zásob.

Nasik Kiriakovský, zastupitel Východočeši

Související články
Dopis zastupitelům města Dvůr Králové
Starostové jednali o překvalifikování silnice II/300
Úředníci města zkouší ostražitost nových zastupitelů
Město posiluje svůj význam
Pochybení v Nepraktově ulici se nesmí opakovat nebo také „Za dobrotu na žebrotu“
Vaše komentáře

Přečteno 117x
 
22.07.2024 - Pozor na odkloněnou trasu na železniční trati Prahy - Hradec Králové - Trutnov: rychlíky linky R10 budou během plánované výluky zastavovat místo stanice Praha-Libeň ve stanici Praha-Vysočany od úterý 16. července nepřetržitě do soboty 24. srpna 2024.
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí