Vyhledej
Královédvorsko > Názory/komentáře > Osadní výbor Žireč

Diskusní příspěvek Osadního výboru Žireč týkající se investic do této městské části

Redakce / 18.03.2019, Žireč
Zveřejňujeme diskuzní příspěvek Osadního výboru Žireč, který přednesl Vladimír Mertlík (člen OVŽ) na jednání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem dne 14.03.2019 k problematice v Žirči.
 

Vážení zastupitelé,

kde není vůle, je pak hledání cesty zbytečné, asi tak mně připadá současná situace městské části Žireč. Její  stav je po 60 letech (doba jejího připojení k městu) více, než neutěšený. A to i přesto, že do městské kasy každoročně Žireč přinese cca 2 miliony Kč čistého zisku (viz materiál zpracovaný odborem RAF města pod č.j. RAF/40635-2012/ 329-2012/pl;  Hospodaření městské části Žireč, vyúčtování příjmů/výdajů, výnosů/nákladů za rok 2011). Přes opakované žádosti nám přehled hospodaření městské části v letech předešlých či následujících po roce 2011 už nebyl předložen. 

Městská část často nedosahuje ani na úroveň primitivních zapadlých vesniček. A není se čemu divit, po celou dobu její koexistence s městem do Žirče nepřišly žádné významnější investice, a to ani na elementární technické vybavení lokality. 

Vodovod v Žirči je  v havarijním stavu, městské komunikace jsou rozbité, centrum není dořešeno dopravně  ani esteticky, městská část nemá vybudované chodníky ani podél nejsilněji frekventované III/29915, není bezpečně propojena s městem pro běžný provoz chodců a cyklistů, ale hlavně nemá vyřešenou likvidaci  komunálních odpadních vod. Všichni před současným stavem této městské části zavírají oči a tváří se, že je to nedůležité, protože v Žirči údajně žije jenom nepodstatná hrstka obyvatel, a tak je všechno, ale naprosto všechno přednější. Hlavně, aby kvůli Žirči neubylo z městské kasy (a to máme vlastně za 60 let už slušně naspořeno). Často se zdá, že nerealizovaná kanalizace je pro město vlastně dobrým důvodem či šikovnou výmluvou, aby Žireč zůstala i nadále zakonzervována ve stávajícím bezútěšném stavu, bez jakéhokoliv rozvoje, ale hlavně investic. Nejde přece dělat dříve chodníky, opravovat komunikace atd. atd. Tento stav trvá již řadu let. Stavba kanalizace je v Žirči projekčně připravována bezmála 20 let, její vybudování je slibováno ještě o mnoho, mnoho déle. Její realizace je mimo jiné podmiňována získáním dotace, ale přesto, že je v současné době velká šance na její získání, město paradoxně na výzvy velkoryse nereflektuje (nebyla zatím ani podána žádost). 

Prosadit vybudování kanalizační sítě je pro Osadní výbor Žireč naprosto zásadní, a to už od počátku jeho vzniku (dříve občanský výbor), ale přesto, že byl v tomto volebním období ZM opět zřízen, jeho význam, funkce a smysl nám naprosto unikají. V rozporu se Zákonem č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) § 121 písmeno a), b) a c), kde je ustanoveno, že:  „Osadní výbor je oprávněn: 

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, 

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce, 

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce“,

zároveň v rozporu i s městem vydaným vnitřním předpisem č. 1/2005 Statut Osadního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem článek 2 odstavec 2. písmeno a), b) a c), nedostáváme z města téměř žádné informace. Žirečské záležitosti jsou s námi konzultovány pouze výjimečně, kontakt s orgány města, vedením či pověřeným zástupcem vedení města nemáme žádný. Obracím se tedy jménem OVŽ, ale i všech obyvatel městské části přímo na vás, vážení zastupitelé, z pozice poradního orgánu ZM (tak, jak nám dle zákona přísluší) a snažně, ale důrazně apeluji na vaši politickou odpovědnost:

Přestaňte už prosím jen slibovat, vymlouvat se na ty před vámi, posuzovat či podmiňovat žirečskou kanalizaci realizací městské ČOV (neblokuje vás už ani rozhodnutí soudu v kauze městské ČOV, které již bylo vydáno a je příznivé), ale především nepohrdejte jedinečnou, v podstatě ideální příležitostí k získání dotace. 

Tato šance pro stavby tohoto charakteru realizované v městských částech už nemůže být lepší, ale především se nebude do nekonečna opakovat a je velmi snadné ji promarnit. Schválením podání žádosti učiňte ten potřebný krok k zahájení skutečné realizace stavby. Alespoň částečně tak splatíte Žirči dluh, který se za roky její městské koexistence nahromadil. Před současným stavem v městské části Žireč, nyní prvořadě před její nevyřešenou likvidací komunálních odpadních vod, přece nelze donekonečna zavírat oči, je to stejně tak městský problém jako všechny ostatní.  

Skončím tak, jak jsem začal, cesta k řešení vede, v podstatě se přímo nabízí, na vás tedy je už jenom najít a sebrat vůli.   

Děkuji za pozornost                                                                                          

 

Související články
Diskuzní příspěvek Osadního výboru Žireč na zasedání ZM dne 6. prosince 2018

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 2278x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
02.06.2020 - Místa ve vlacích bude opět možné rezervovat přes rezervační systém Českých drah, a to od půlnoci z 2. na 3. června 2020. S výjimkou spojů SC Pendolino, bude zatím předprodej omezen na období od 3. do 13. června 2020.
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.

Volná pracovní místa
Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
19.06.2020 09:00 - 30.08.2020 16:00
Tvoříš, tvořím, tvoříme (výstava + soutěž)
20.06.2020 16:00 - 19.09.2020 17:00
Pohádky z Bauerovic zahrádky II
1.07.2020 - 30.08.2020
Nyní a dříve (výstava)
1.07.2020 - 30.09.2020
Božena Němcová (výstava)