Vyhledej
Královédvorsko > Názory/komentáře

Petice proti stavbě bytových domů a sportoviště v Sylvárově

Redakce / 23.05.2020, Aktualizováno , Dvůr Králové nad Labem
EDIT: DOPLNĚN ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PETICI Všichni Dvoráci určitě budou souhlasit s tím, že naše město musí růst, vzkvétat, posilovat svoji pozici mezi městy v okolí, také se dále rozvíjet, expandovat v okrajových územích. To se samozřejmě děje stále a průběžně, zde mám k tomu jeden příběh ze současnosti.
 

FOTOGALERIE - Petice proti stavbě bytových domů a sportoviště v Sylvárově

Továrník pan Sochor postavil „Sochorky“, aby později okolo vznikla další zástavba, zejména v ulici Vančurova, Sylvárovská a Seifertova v 80. letech, i po revoluci. Logicky, jedná se jistě o rozvojové území, které se nabízí k další zástavbě. V posledních letech tu vznikla architektonicky nesourodá, přesto pouze rodinnými domky zastavěná Nepraktova ulice. Další rozvoj v lokalitě Sylvárov se nabízel na pozemcích až k technickým službám.

Je to území o rozloze přes 5 hektarů, takže byly zadány a zpracovány různé studie, jak území využít. Takto vznikla v souladu s územním plánem i studie zahrnující výstavbu rodinných domů, biokoridoru a malé průmyslové zóny (viz územní plán města Z096; Z096.1; Z095.2 a K095.3).

Do tohoto okamžiku bylo vše v pořádku, ale dějí se další události. Na opačném konci města směrem na Zboží se totiž konečně našel zájemce o využití tamní průmyslové zóny. Některé pozemky v tomto zájmovém území u Zboží nebyly v majetku města, a tak došlo ke směnám. Tak město směnilo část rozvojového území v Sylvárově, a tím došlo k necitlivému zásahu do integrity tohoto územního celku. Jedná se totiž o směnu více než 5300 m2 právě na konci Sochorovy ulice, takže v srdci lokality.

Podepsat elektronickou verzi petice můžete zde.

Po této změně rozlohy nechalo město zpracovat dvě varianty další studie "Malá průmyslová zóna, lokalita Sylvárov, zasíťování a technické podmínky pro území Dvůr Králové nad Labem" a rozhodnutím rady č. R/470/2018 - 140. RM byla jedna varianta vybrána k realizaci. Studie, ani následný rozvoj území se nemůže týkat směněných pozemků, takže tyto jsou ponechány dalšímu osudu. Výsledkem bude, že se mezi rodinnými domy bude zemědělsky obhospodařovat zmíněných 5300 m2.

Na realizaci tohoto plánu se od roku 2018 dále pracuje. Jedná se o jedno z mnoha rozhodnutí rady města, takže zveřejnění proběhlo pouze přes nicneříkající zápis v zasedání rady. Informování nebo dokonce projednání s dotčenými občany město vůbec neuznalo za vhodné.
Podle zadání má vzniknout nová ulice, kde bude na jedné straně řada dvojdomků s pozemky končícími u biokoridoru. Na dalších plochách blíže k městu, v těsné blízkosti stávajících rodinných domů bylo umístěno podle zadání víceúčelové sportovní hřiště a dvouvchodový, vícepodlažní bytový dům s 25 parkovacími místy! Plánovaný bytový dům a sportoviště se do lokality naprosto vůbec nehodí, architektonicky, ani z pohledu obvyklých odstupových vzdáleností.

Proč takto rozměrný dům právě v této lokalitě? A když, proč ne alespoň na okraji, ale uvnitř, obklopený výstavbou rodinných domů? Všichni tihle noví obyvatelé budou projíždět ulicemi Seifertova, Sochorova, Nepraktova, protože jiná možnost tu neexistuje. Je přeci rozdíl, zda na ploše budou 2 – 3 rodinné domy nebo tento rozměrný obytný dům s mnoha obyvateli. Navíc má město v majetku například vhodný pozemek nedaleko, kde se v souladu s územním plánem může bez problémů stavět.

Je pravda, že Dvůr Králové dosud nemá žádné moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem jako už mají i okolní vesnice jako Hřibojedy, Vítězná, Dubenec, či Libotov. Ovšem všechna tato hřiště jsou šikovně umístěna v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. 

Toto nové „dvorské“ hřiště, které by si jistě našlo nadšené uživatele, je nelogicky plánováno jen několik metrů od stávajících rodinných domů. Přitom má město ve vlastnictví několik víceúčelových hřišť v různých částech, které by bylo možné modernizovat a také dostatek pozemků, které lze pro tento účel využít bez zásadního dopadu na okolní obyvatele. Dosud málo využívané travnaté hřiště je i v lokalitě Sylvárova (vedle bývalé školy).

Hřiště v takové těsné blízkosti rodinných domů, ani takto umístěný obytný dům tu nechceme! Občané, žijící v této lokalitě se po neúspěšném jednání s vedením města rozhodli prosadit své požadavky formou petice.

Vážení spoluobčané, i když nejste z „postižené“ lokality, pokud vidíte smysl našeho jednání a máte zájem nás podpořit a svým podpisem se k petici připojit, kontaktujte mne. Jistě najdeme způsob, jak vám to umožnit. Jen poznámku na závěr – příště se něco podobného může týkat Vás.

Pro podpis petice kontaktujte pana Libora Lase
telefon: 602 449 573
e-mail: libor.las@seznam.cz
Nebo petici podepište elektronicky ZDE

Prohlášení tiskové mluvčí města Dvůr Králové n. L.: "Město Dvůr Králové nad Labem petici občanů týkající se lokality Sylvárov obdrželo, a tak bude projednána v orgánech města, jako je to v těchto případech obvyklé. To znamená, že bude předložena radě města a zastupitelstvu města."


 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1632x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
inzerce
Volná pracovní místa


Referent VÚP (MěÚ Dvůr Král. n. L.)

Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Obchodní zástupce (JUTA, a.s.)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
1.09.2020 - 30.11.2020
Kamarádka knihovna
9.11.2020 10:00 - 13.12.2020 00:00
Nostalgické Vánoce 2020