Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Názory/komentáře > Petr Bártík

Předběžné stanovisko k záměru realizace Komunitního centra v areálu městského muzea

Redakce / 25.01.2017, Dvůr Králové nad Labem
Rozhodl jsem se zaujmout předběžné stanovisko k záměru Města Dvůr Králové nad Labem týkající se realizace komutního centra. Dle objednávky se však o polyfunkční centrum. Prvotní informace směrem k občanům z Novin královédvorské radnice č. 12/2016, str. 3 a 8 je dosti mlhavá, popis i vizualizace záměru (náhodou nebo úmyslně?) jsou bez valné vypovídací hodnoty. Pokud radnice nedostatečné údaje doplní nebo upřesní, rád své stanovisko přehodnotím.
 

Vše nasvědčuje tomu, že se město opět vrhá po další možné dotaci, ale nevím, zda si je vědomo všech rizik. Zastávám názor, že dotace jsou cestou do pekel, protože pak dochází k tomu, že sice máme nová golfová hřiště, hotely, vědecká centra a akvaparky (z dotací, zatímco ti, co nemají kontakty a vliv, je musí financovat sami), ale nejsou obsazené ani využívané a provozovatel je následně neufinancuje. A nebo máme nové komunikace vedoucí odněkud nikam.

Zarazilo mě, že je již vyplaceno (cca k 1. 11. 2016) 266 200 Kč za studii (Ing. arch. Pošepný + Čížek, atelier ADIP, Střelecká ul., Hradec Králové), ale nikde nenacházím informaci o výběrovém řízení na projektanta. Navíc má kompletní dokumentace záměru stát cca 750 000 Kč – odvozeno z udané ceny / hodnoty investice ve výši 35 000 000 Kč – asi stále ve stylu čím dražší stavba, tím dražší i dokumentace. Nešlo zde o nepovolené „zadání z volné ruky“?

Jelikož jsem sám stavař – 50 let praxe, 23 let autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby - snažím se i z neúplných údajů určit reálnou cenu záměru. Stavba (jak bylo uvedneo v NKR) 8 x 10 m (ZP = 80 m2) o třech podlažích (max. prům. konstr. v. = 12,5 m → OP = cca 1 000 m3) s prům. tabulk. cenou 4 640 Kč/m3 (max. 5 500 Kč/m3) + úprava parteru + výtah (je nutný nový?) → celkový náklad cca 6 800 000 Kč. V „maximalistické“ cenové variantě by mohl náklad činit max. 10 000 000 Kč.

Pro uvedené rozmezí hodnoty stavby pak vychází dle cenové kalkulačky ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) cena za přípravu projektu 4 500 Kč (max. 6 000 Kč), za studii 55 000 Kč (max. 77 700 Kč), za DUR 63 900 Kč (max. 89 400 Kč), za DSP 93 600 Kč (max. 131 000 Kč), za DPS 119 100 Kč (max. 166 800 Kč), celkem tedy cca 336 300 Kč = 44,8 % z ceny ADIP (max. 471 000 Kč = 62,0 % = z ceny ADIP). Samozřejmě vím, že ceny jsou smluvní, ale zde jde o obecně užívaný cenový sazebník – kalkulačka je k dispozici na stránkách ČKAIT. 

S cenami atelieru ADIP za dokumentaci (266 000 Kč studie, 750 000 Kč vše) by bylo možno s výhradami souhlasit pouze za předpokladu, že ateliér ADIP prokáže, že stavba bude skutečně stát předpokládaných 35 000 000 Kč.

Zcela zarážející je, že nelze dohledat smlouvu o dílo (nejedná se přece o dodávku již existujícího výrobku, ale o dodání nehmotného výstupu duševní činnosti!) s jednoznačným vymezením předmětu smlouvy, k nalezení je pouze jednoduchá objednávka č. 325/2016/RISM/poc ze dne 27. 9. 2016 s předmětem smlouvy „architektonická studie polyfunkčního centra včetně parteru MM DKnL“ a s termínem plnění do 30. 9. 2016. Vzhledem k tomu, že inteligentní člověk nezačne pracovat před uzavřením smlouvy / obdržením objednávky, vychází mi z uvedeného pouze to, že autor díla dokáže buď vypracovat studii za 220 000 Kč (266 200 Kč vč. DPH) za max. 3 dny, anebo měl zakázku už dávno „v kapse“. Studie již byla proplacena v roce 2016 (listopad), ale částka 220 000 Kč bez DPH se objevuje jako výdaj MěÚ DKnL u ORISM ve prospěch MM DKnL v rozpočtu města na rok 2017! Navíc si nejsem jist, zda tato kombinace / symbióza barokního objektu se strohou ryze technicistní stavbou bude ladit oku i fungovat (tak jako např. úprava / dostavba Severočeského muzea v Liberci – bývalých Císařských lázní).

Zamyslel se někdo z radnice nad případnými riziky přípravy a realizace stavby? Např. minimální prostor pro stavbu, pro přístup techniky torzo hradeb – zeď!, návrh PBŘS, požární, normové a bezpečnostní odstupy, oslunění a zastínění; dotčená p.p. č.kat. 522/1 sousedí s celkem šesti pozemky, z nichž čtyři městu nepatří a pochybuji, že někdo s vlastníky předem jednal. Je též nutno zajistit přístup a příjezd, nová parkovací místa a dobudoucna financování provozu – osvětlení, otop, mzdy a další nutné výdaje spojené s vlastnictvím stavby! 

Pro srovnání, co si lze představit pod stavbou za 35 000 000 Kč... V roce 2004 realizovala ZOO Dvůr Králové, a.s. , nový pavilon slonů v celkové hodnotě cca 35 000 000 Kč, z toho vlastní novostavba prezentovala cca 29 500 000 Kč, demolice původní stavby, dílčí úprava vazby na výběhy, vrtný průzkum a následné odstranění zbytků původní Kleanderovy cihelny, nalezené při demolici stálo dalších cca 5 500 000 Kč. Takže vlastní nový sloninec s OP cca 8 000 m3 stál tehdy 29,5 mil. a dnes po zápočtu růstu cen o oněch cca 18,5 % by stál oněch cca 35 mil. Kč. (Jen pro pořádek: tato stavba, kterou jsem měl na starosti jako GP – návrh dispozičního a provozního řešení, stavební návrh, koordinace profesí – získala v r. 2005 cenu hejtmana kraje.)

Informace o veřejných zakázkách MěÚ DKnL a o výběrových řízení jsou na stránkách MěÚ   N E D O S T U P N Éstejně jako informace o činnosti odboru RISM, které končí informací o plánu Města na horolezeckou (?) stěnu ve Vrchlického ulici!

Závěrem se obávám toho, aby se nejednalo opět o „trafiku“ pro největší prosazovatelku záměru. Také si vůbec nejsem jist, zda si MM DKnL vzhledem ke své předpokládané provozní rentabilitě (náklady kontra výnosy) tuto investici zaslouží. 

Petr Bártík

 

Související články
Proč by mělo mít město městského architekta? Aby se nevyhazovaly miliony oknem!
Veřejné projednávání - komunitní centrum v areálu městského muzea
Bude stát v areálu městského muzea komunitní centrum? Veřejné projednávání zpochybnilo umístění i cenu projektu
Bývalá budova ZŠ Komenského se rekonstruuje pro účely městského úřadu
Vedení města neodpovědělo do 30 dnů na dotaz občana. Tématem bylo komunitní centrum
Přetlačovaná o Polyfunkční dům

 
Vaše komentáře
děkuji za vyčerpávající nfoLuděk Erlebach, 25.01.2017 21:56, Reagovat
Bude zajímavé sledovat reakci radnice a její transparentnost, zejména zřejmě iniciátora a garanta místostarosty ing. Helbicha a zejména pana starosty. Pokud bylo objednání, zaplaceno tak bude jistě zajímavé, kdo je odpovědný za tuto "transparentnost". Na nejvyšším postě je odpovědný pan starosta. Asi maji vzorový priklad ve svém stranickém šéfovi. Věřím, že se tu dočteme pokračování jakož i o dalšímu hitu -horolezecké stěně. Náklady budou jistě zajímavé (pro "někoho"). Co na toto řeknou zastupitelé ?
Re: děkuji za vyčerpávající nfo, 26.01.2017 08:22, Reagovat
Souhlasím jak s autorem ,tak s panem Erlebachem. To, co současné vedení města vymýšlí, prosazuje a hlavně utrácí nehorázné sumy z našeho, myslím, že teď už deficitního rozpočtu, čerpajíc přebytky z let minulých, je do nebe volající. Hlavně aby nezkrachovala smlouva s Karsitem (kvůli pochybení pana starosty), to by pak zmařenou investici a smlouvu Karsitu se Škodovkou platili nejen naše děti, ale i naši vnuci..
Re: děkuji za vyčerpávající nfoDušan Kubica, 26.01.2017 22:02, Reagovat
Co na to říkají ostatní zastupitelé? To by mě zajímalo také. Předpokládám, že stejně jako já, o uvedených záměrech nic nevěděli. Přesto nadpoloviční většina rozpočet města na rok 2017 bez problému schválila a v něm i výdaje na další projektování zmíněných akcí ve výši téměř 1 mil. Kč. Jediná možnost, jak se o komunitním centru něco dozvědět, bylo veřejné projednávání záměru v Městském muzeu v pátek 20.1. I toto setkání však vzniklo na popud našich dotazů na prosincovém jednání zastupitelstva. A výsledek onoho veřejného projednávání? Pro mě pozitivní. Já nejsem zastáncem budování nového moderního objektu v barokním areálu Kohoutova dvora. Stejně zamítavý postoj měli snad všichni přítomní. Na základě této veřejné diskuse předpokládám, že vedení města svůj záměr ještě přehodnotí. A pokud tu je komunitní centrum opravdu potřeba, může vzniknout rekonstrukcí nějakého stávajícího objektu v majetku města, nejlépe na náměstí (čp. 2 nebo čp. 40). Mohlo by to přispět i k oživení centra města, tak jako se to povedlo s budovou ZUŠ.
 
 
Přečteno 2381x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
03.05.2021 - Dnes se vrací děti do školek. Otevřena jsou po téměř 5 měsících také kadeřnictví, pedikúry, masáže a kosmetické služby.
19.04.2021 - Od pondělí 19. dubna 2021 se provoz Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vrací do standardního režimu bez omezení. Stále však platí epidemiologická opatření.

InzerceVolná pracovní místa
Vedoucí sociálních služeb (Domov sv. Josefa, Žiraf)

Všeobecná zdravotní sestra (Léčebna zr. vad, DKnL)

Učitel II. stupeň ZŠ - aprobace M (ZŠ Bílá Třemešná)

Kuchař/ka (Domov důchodců)

Technolog (JUTA, a.s. DKnL)


Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
1.01.2021 - 31.05.2021
ŽIJEME NA KRÁLOVÉDVORSKU
30.04.2021 - 31.05.2021
Vzhůru do Stínadel!
1.05.2021 - 31.05.2021
Májová labská stezka
11.06.2021 19:00 - 12.06.2021 00:00
Disco Party 80ky 90ky
19.06.2021 18:00 - 20.06.2021 00:00
Řecká zábavá