Vyhledej
Královédvorsko > Podnikání

Firma Malus z Choustníkova Hradiště může být i vaším zdrojem čerstvého ovoce - po celý rok

Redakce / 4.10.2018, Choustníkovo Hradiště
Každý obyvatel regionu nemá vlastní zahradu s ovocnými stromy. Ještě méně lidí má k dispozici ideální sklad pro uchování vypěstované zeleniny či ovoce. Ne každý ale ví, že na Královédvorsku je firma, která nejenže pěstuje jablka vhodná díky své vysoké kvalitě do dětských přesnídávek, ale která je zároveň umí skladovat pro koncové odběratele tak dobře, že vydrží svěží a chutná až do příští sklizně.

FOTOGALERIE - Malus jabloňové sady u Dvora Králové

Mrzí nás, že ačkoliv máme možnost koupit si po celý rok čerstvá jablka přímo ze svého regionu, kupujeme raději v hypermarketech mnohdy předražená jablka z dovozu. Právě tento rozhovor s paní Krobotovou může změnit i vaše spotřební a nákupní zvyky.

MALUSMalus není jen opakem bonusu, ale také latinským druhovým jménem pro jabloň - proto si jej majitelé firmy  - Antonín Krobot se svým společníkem - zvolili před 25 lety jako název firmy. Společnost se specializuje na pěstování, skladování a prodej ovoce - zejména jablek.

Paní Krobotová, kolem Choustníkova Hradiště se rozprostírá řada ovocných sadů - patří všechny vám? 

Sadařů je v Choustníkově Hradišti více. Ovocnářství samotné zde má tradici již od 1. poloviny minulého století, kdy zde sady zakládali ještě Němci. Tato tradice nebyla až do dnešní doby nikdy přerušena. Většina z těchto sadů je dnes našich, ale v obci hospodaří ještě jiní ovocnáři. Přibližná rozloha námi obhospodařovaných pozemků je 80 ha.

Kdy jste s ovocnářstvím v Choustníkově Hradišti začali?

Soukromě ovocnařit jsme začali v roce 1993, ale my osobně jsme v sadech pracovali již od roku 1982, kdy jsme tam nastoupili jako ovocnáři hned po škole. V té době ovocnářské středisko Choustníkovo Hradiště patřilo pod státní statek Smiřice, který měl několik hospodářství po Královéhradeckém kraji a všechna se na začátku 90. let přeformovala. Z hospodářství Choustníkovo Hradiště vznikly dvě samostatné společnosti – Malus s.r.o. (ovocnářství) a Rýcholka s.r.o. (rostlinná a živočišná výroba, majitelem je pan Teichman - pozn. redakce).

O firmě

Tato firma specializovaná na pěstování ovoce na Královédvorsku má 14 stálých zaměstnanců a od 10 do 50 sezónních pracovníků. 

Antonín Krobot řídí výrobu – tj. veškeré řezy (letní a zimní) stromů, chemickou ochranu a výživu porostů, sklizeň, třídění i prodej.

Kateřina Krobotová zpracovává účetní i personální agendu.

Mechanizátor - Zbyněk Šmíd - zajišťuje vše, co nějak souvisí s mechanizací, přístroji a zařízeními.

Provozujete pouze ovocnářství?

Původně jsme na volných pozemcích provozovali i rostlinnou výrobu, ale každé odvětví je tak specifické co do pěstebních postupů, potřeby mechanizace, apod., že jsme od rostlinné výroby upustili a zaměřujeme se pouze na to, co nejlépe umíme, tj. ovocnářství. 

Několik let jsme si také pěstovali vlastní stromky pro nové výsadby, ale ukázalo se, jak důležitá je úzká specializace a letité zkušenosti. V současnosti se jednoznačně vyplatí si koupit špičkový výsadbový materiál, nejlépe v Holandsku. Dnes tedy pěstujeme jen ovoce, přičemž největší podíl (90 %) tvoří jablka, zbytek pak švestky, třešně a višně. 

Vámi pěstované ovoce pouze prodáváte dále na zpracování nebo je lze u vás koupit?

Jablka pro koncové spotřebitele prodáváme v naší prodejně téměř po celý rok, ostatní ovoce je možné v sezóně také koupit, ale jen po předchozí telefonické objednávce. Prodejna má pravidelnou otvírací dobu od září do června, v létě je nutná telefonická domluva předem. 

U vás si tedy lze zakoupit několik desítek kilogramů jablek a doma si je uskladnit?

Ano, tato možnost zde je, ale my zákazníkům radíme, že je lepší jezdit k nám častěji, než skladovat jablka doma. Je třeba si uvědomit, že jablko je živý organismus. I když je utržené, pořád v něm probíhají biologické procesy, jablko dozrává…..až přezrává…...rozkládá se. Během skladování mohou být jablka napadena skládkovými chorobami, některá se zkazí. U nás zákazník nakupuje jen zdravá jablka, skladovací ztráty neseme my. Jablka skladujeme v řízené atmosféře (snížený obsah kyslíku, zvýšený podíl dusíku), kde dozrávají pomaleji. Pozdní odrůdy (Jonagold, Idared) jsme schopni udržet až do následující sklizně v dobré kvalitě.

Už jste zmínila odrůdy jablek - pěstujete i nějaké regionální odrůdy?

V našem regionu byly vyšlechtěny kdysi velmi oblíbené a kvalitní krajové odrůdy - např. Smiřické, Holovouský malináč. V současnosti se „skalní ovocnáři“ k těmto odrůdám vracejí, snaží se je udržet v genofondu. Z hlediska velkovýroby jsou ale už nevyhovující. Bývají náchylné k chorobám, někdy neplodí pravidelně a nemají tak vyrovnané plody, nejsou vhodné pro pěstování ve tvaru štíhlého vřetene. 

Jaká jablka prodáváte nyní na podzim? 

Z jablek nyní prodáváme podzimní odrůdy – James Grieve, Gala a Rubinola. Letošní sklizeň je v polovině. S tím, jak budeme sklízet další odrůdy, budou v sortimentu na prodejně přibývat odrůdy – Rubín, Bohemie, Golden Delicious, Jonagold, Idared…. O aktuálním sortimentu je možné se informovat na našem webu, facebookovém profilu nebo tel. č. 499 392 137.

I když tržby z prodeje ovoce ve vlastní prodejně netvoří ani desetinu našich celkových tržeb, jsme rádi za každého spokojeného zákazníka. U nás si zákazník opravdu vybere, neplatí žádné horentní sumy, prodavačka s ním ráda probere, jakou chuť má ta či ta odrůda, k čemu je vhodná a navíc - poskytujeme tzv. věrnostní kartu, která zákazníka za opakované nákupy odměňuje tím, že za každých 750 Kč nákupu dostává 5 kg jablek dle vlastního výběru zdarma.

Prodáváte ve své prodejně ještě něco jiného než ovoce?

Málokdo ví, že prodáváme také vlastní med. Za účelem opylování ovocných stromů chováme okolo stovky vlastních včelstev. Při velké kontrolní akci potravinářská inspekce vysoké procento medů různých producentů vyloučila z prodeje, např. z důvodu přidaných látek. My jsme se svým medem uspěli, což nás nepřekvapilo, protože víme, co stáčíme a že do medu nic nepřidáváme, ale jsme rádi, že to máme potvrzené. Pro zachování tolik potřebných včelstev v dobré kondici je třeba přizpůsobit i postřikové plány. V chemické ochraně se proto chováme maximálně opatrně. Znamená to, že nepoužíváme chemické prostředky jedovaté pro včely, v době, kdy porosty jsou v květu (nejen stromy, ale i porost v řadách), se ochrana provádí v noci.

Jaká jsou rizika pěstování ovoce?

Protože pracujeme s živým materiálem, jsou naším největším soupeřem výkyvy počasí. Poškodit, a to mnohdy i fatálně, naše porosty může – mráz, voda (nedostatek, ale i nadbytek) a hlavně voda ve formě krup. V posledních letech jsou krupobití mnohem častější, než dříve. Ochranou proti kroupám mohou být sítě. I některé naše sady jsou jimi opatřeny. Zjara ohrožují květy pozdní jarní mrazíky. Nejcitlivější jsou třešně, ty mohou zmrznout už v pupenech. Jak škodí nedostatek vody je jasné, ale nadbytek může způsobit např. popraskání třešní, či znemožnit postříkat porosty proti houbovým chorobám ve vhodném termínu.

Problémem jsou samozřejmě i zloději, kteří nám ničí kromě úrody i ploty. Dnes už zloději ploty nepřelézají, dnes je rozpářou a někdy i vjedou autem dovnitř. Plot nám však ničí i pseudoekologové, a to kvůli zvěři, které prý bráníme ve volném pohybu. Když však zvěř vběhne dovnitř, nenajde cestu zpět, v sadu se „zabydlí“ a mladé zvíře, narozené za plotem, už do volné přírody nechce. Zajíci likvidují mladé stromky okusem, srnčí si zase otlouká parůžky o kmínky, čímž je rovněž odsoudí k uhynutí. Procento, které zvěř takto dokáže zlikvidovat, je opravdu vysoké.

Změna klimatu, kterou všichni pozorujeme, přináší i změnu životního cyklu mnohých škůdců a původců chorob. Někteří hmyzí škůdci v teplých letech tak stihnou i více rozmnožovacích cyklů, mění se i sortiment škůdců a chorob, počet jeich druhů se zvyšuje. Na to všechno musíme reagovat.

Používáte chemikálie na boj proti již zmíněným škůdcům a chorobám?

Tuto otázku jsem čekala. Kdo si myslí, že lze vypěstovat jablka v takové podobě, jako jsme zvyklí je konzumovat, tedy vyrovnaná, vybarvená a hlavně bez známek napadení houbovými chorobami (hlavně strupovitost) či škůdci (červivá jablka) je naivní. Stejně jako u ostatních zemědělských plodin je chemická ochrana pro dosažení kvalitní sklizně nezbytná. Porosty ošetřujeme podle průběhu počasí v tom kterém roce i dvacetkrát za sezonu. Toto číslo ale samo o sobě nic nevypovídá o tom, zda jablka jsou či nejsou kvalitní.

Postřikový plán je sestavován a poté prováděn podle přesné metodiky. Cílem je vypěstovat kvalitní a zdraví prospěšné ovoce. Na dodržování přísných pravidel dohlíží a s pěstiteli spolupracuje mnoho institucí. Výzkumný ústav ovocnářský v Holovousech, Státní rostlinolékařská správa, Potravinářská inspekce, SZIF (na dodržování pravidel při chemické ochraně závisí i obdržení či odepření dotací) a v neposlední řadě mnozí odběratelé. Vysoké procento naší produkce je určeno pro výrobu dětské výživy (Deva Nutrition, Hamé Babice), která je vyvážena do dalších zemí. Zde je kontrolní činnost tak přísná, že jsme během pěstebního cyklu několikrát kontaktováni a kontrolováni přímo odběratelem, jablka jsou před sklizní podrobena přísnému chemickému rozboru. To, že kritéria výrobců dětské výživy již dlouhá léta splňujeme a dále to, že naše produkce smí být označována ochrannou známkou SISPO, je nejlepším důkazem, že opravdu dodržujeme všechny požadované postupy

Máte ještě jiné velkoodběratele vašich jablek?

Konzumní jablka dodáváme do velkoobchodů ( např. ČEROZFRUCHT, VVISS ), jablka moštová prodáváme většinou do zahraničí prostřednictvím českého odběratele, případně se zpracovávají u nás v Chrastu u Chrudimi.

Děkuji za rozhovor a přeji šťavnatá jablíčka.

Kateřina Sekyrková

Související články
Více než 10 odrůd jablek v nabídce místního farmáře Malus
I včely se kradou
Letní Ferdinandov a koupání v novém rybníku Soutok v lesích
Vaše komentáře

Přečteno 3859x
 
Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí