Vyhledej
Královédvorsko > Podnikání

Podpory podnikatelům přicházejí z více směrů: od státu i od měst. Spravedlivé však nejsou

Redakce / 2.04.2020, Dvůr Králové nad Labem
Ministerstvo financí a Finanční správa představily na své včerejší tiskové konferenci program další přímé podpory pro OSVČ: živnostníci mohou od státu dostat nově jako náhradu 500 Kč denně. Zároveň starosta města Dvůr Králové navrhne zastupitelstvu, aby prominulo část nebo celý nájem podnikatelům, kteří využívají prostory města.
 

Pomoc od města

Starosta Jan Jarolím by rád podpořil místní drobné podnikatele, kterých se pandemie koronaviru a následná vládní opatření přímo dotkla, a musejí tak kvůli nim omezit či zastavit svůj provoz. Proto chce na nejbližším zasedání zastupitelstva města navrhnout prominutí nájmu nebo části nájmu těm podnikatelům, kteří mají od města Dvůr Králové nad Labem pronajaté prostory. Prominutí nájmu by se mělo vztahovat minimálně na dobu trvání nouzového stavu. Nejbližší zasedání se dle předběžného plánu má konat až v červnu 2020. Pro podnikatele je tak tento krok hlavně informací, že se na ně myslí a počítá se s nimi.

Toto řešení však pomůže jen těm drobným podnikatelům, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu s městem. Rozevře se tak úhel tržní nespravedlnosti pro ty, co nepodnikají v prostorách města. Podnikatelé, kteří využívají vlastní prostory nebo jsou v nájmu mimo městské prostory, žádné úlevy nemají. Ty si mohou osobně vyjednat až po dohodě se svým nájemcem či bankou při splácení úvěrů. Vlna úlev se tak však jen posnunuje na další subjekt v řetězci podnikání. 

Je jisté, že gesta pomoci a úlev nikdy nebudou spravedlivá, ovšem jasnou hranici a úroveň pomoci by potom měla přjít od státu, který stav, kdy některé provozovny musejí být zavřené nebo mají omezený provoz, vyhlásil. 

Novinky pro živnostníky: využití bonusového období

Živnostníci - OSVČ (to nejsou všichni malí podnikatelé!) mohou na překlenutí těžkého období využít některé z nástrojů navrhovaných Ministerstvem financí. Novinkou je od včerejška pomoc ve výši 500 Kč denně na tzv. bonusové období - tedy od 12. března do konce dubna 2020. Celkem tato finanční injekce činí 25.000 Kč pro každého živnostníka, který však splní určité podmínky. Nový program by měl být administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Ministerstvo tím však zároveň připouští, že striktní omezení budou trvat až do konce dubna (aktuálně jen do 11. dubna 2020).

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

Navazují tak již na další úlevy pro živnostníky: na nedávno rozšířené ošetřovné ve výši 424 Kč denně a prázdniny na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně p

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní
  • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.
  • OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles daňově uznatelných příjmů alespoň o 10 %. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).
  • Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně. 
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením. 


Dle reakcí živnostníků však příjmy z podnikání nemusí být celoročně ani meziročně vyvážené: a s tím návrh nepočítá. Těm, kterým se v prvních dvou letošních měsících dařilo na základě loňských změn a investic, tak mohou i přes současná omezení a nutné zavření živnosti o podporu přijít. Absolutně se ignoruje, v jaké fázi podnikání živnostník byl. 

Navrhovaná podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

Kateřina Sekyrková
Zdroj: Ministerstvo financí, mudk.cz
 

Související články
Psí salóny otevřené, kadeřnictví a kosmetika zavřená. Selský rozum ztracený v koronaviru
Vláda schválila urychlený harmonogram uvolňování opatření souvisejících s koronavirem a umožnila volný pohyb osob

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 374x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
15.09.2020 - Od 17. září do 17. listopadu 2020 bude úplně uzavřena silnice Rožnov – Semonice.
31.08.2020 - Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové bude otevřeno až do neděle 6. září 2020. Koupaliště v Trutnově bude příležitostně dle počasí otevřeno o víkendech. Koupaliště v Jaroměři již na konci srpna končí.

Volná pracovní místa
Technik PC / periférií (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)


Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
1.07.2020 - 30.09.2020
Božena Němcová (výstava)
1.09.2020 - 30.11.2020
Kamarádka knihovna
12.09.2020 09:00 - 10.10.2020 17:00
Skautská výstava
19.09.2020 09:00 - 22.11.2020 17:00
Příběh jednoho města (výstava)