Vyhledej
Novinky emailem
Královédvorsko > Rozhovory > Osobnosti regionu

Zastupitelstvo bude schvalovat Cenu města za rok 2020. Letos Rada města doporučuje jen 4 nominované

Redakce / 9.06.2021, Dvůr Králové nad Labem
Včera večer byly se zpožděním v tajnosti za zdmi Hankova domu předány Ceny města za rok 2019. O dva dny později, ve čtvrtek 10. června 2021, bude zastupitelstvo schvalovat Ceny města za rok 2020. Víme, kdo je na letošním seznamu.

Od roku 2016 již nejsou při navrhování a udělování Ceny města Dvůr Králové nad Labem specifikovány oblasti předkládaných návrhů. Každý rok tak může jakýkoli občan města Dvůr Králové nominovat kohokoliv na udělení ceny do 30. dubna. Následně jsou návrhy posouzeny v příslušných komisích rady města. Letos však rada města doporučila zastupitelstvu města udělit na základě podkladů kulturní komise. Její složení si můžete přečíst zde. O udělení ceny bude rozhodovat zastupitelstvo města na svém červnovém jednání (10. června 2021). 

Návrh do červnového jednání ZM

Rada města doporučila zastupitelstvu města udělit na základě podkladů kulturní komise Cenu města Dvůr Králové nad Labem:

  • Ladislavu Válkovi za realizaci 3D animace s názvem 17 století města Dvora Králové nad Labem
  • firmě INOTEX, spol. s r. o., za dodávku speciálně upravené textilie v první vlně pandemie  
  • Ing. Karlu Raichovi za vydání knihy Lyžování: zvláště pak na Královédvorsku 
  • Univ. Prof. RNDr. Karlu Martinkovi, DrSc., in memoriam, za vydání knihy Zvičina

Z řad veřejnosti byly v roce 2021 doručeny nominace:

Ladislav Válek - za realizaci 3D animace s názvem 17 století města Dvora Králové nad Labem.

L. Válek je grafik, zabývá se tvorbou reklamních spotů pro celostátní vysílání, multimediální tvorbou, 3D animací, IT službami a fotografováním. Velký ohlas mají jeho fotografie z dronu. Od roku 2017 externě vyučuje obor IT na SPOŠ ve Dvoře Králové nad Labem. L. Válek se rozhodl připravit animaci k oslavám 750. výročí první písemné zmínky o našem městě. Vychází z dostupných historických materiálů, díky 3D animaci si můžeme snáze představit, jak se v čase naše město mohlo vyvíjet do téměř dnešní podoby. Tato vizualizace byla veřejnosti představena v den samotných oslav, k dispozici je i v městském muzeu. L. Válek na zpracování dokumentu strávil na 550 hodin. Finančně projekt podpořili místní podnikatelé a město.

Vladimír Valenta in memoriam – celoživotní dílo

V. Valenta byl členem poloprofesionálního pěveckého sboru v Praze a později i místního Pěveckého spolku Záboj. Byl rektorem křížovkářů pro TV Nova, ve sportu ústředním rozhodčím pro atletiku v Praze. Od roku 2003 byl členem osadního výboru v Žirči, kde psal kroniku Žirče a zpracoval její historii od 13. století. 

Jan Pohl – celoživotní dílo

J. Pohl je velitelem dobrovolných hasičů v Žirči, ve sboru je již dvacátým rokem. V roce 2016 se aktivně zapojil do zřízení jednotky požární ochrany. Od tohoto roku se podařilo zmodernizovat zázemí i výzbroj a výstroj. Pod vedením J. Pohla je skvělá parta dobrovolníků, kteří chtějí nejen chránit životy a majetky občanů, ale také zajišťovat kulturní dění.

INOTEX spol. s r. o. – mimořádná aktivita

INOTEX je nástupnickou organizací po Výzkumném ústavu textilního zušlechťování. Od roku 1993 je INOTEX členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR a provozuje také Centrum textilních technologií a vzdělávání působící jak vědeckotechnický park. V první vlně pandemie (jaro 2020) dodávka speciálně upravené textilie pomohla rychle reagovat prakticky ze dne na den. V krizové době, kdy nebyl dostatek informací ani ochranných pomůcek tak město mělo dostatek textilie pro šití roušek.

Libuše Vonková – mimořádná aktivita

L. Vonková vystudovala ekonomickou školu v Trutnově, ale od roku 1992 pracovala ve svém zakázkovém krejčovství. Na jaře velmi rychle reagovala na situaci a mezi prvními začala šít roušky bez nároku na jakoukoli odměnu, a to právě z látky dodané firmou INOTEX.

Hana Medikusová – celoživotní dílo

H. Medikusová se již více než 45 let zabývá loutkoherectvím, marionety i maňásky. Podílí se na úpravách her, nějaké i napsala. Příprava všech vystoupení je velmi náročná vzhledem k tomu, že dodnes nemá Spolek Klíček stálou scénu a stavba divadélka je stále náročnější i vzhledem k tomu, že se nedaří pro loutkoherectví zlákat mladší dobrovolníky.

Tomáš Sychra – mimořádná aktivita

T. Sychra je absolventem místního gymnázia, dále pokračoval studiem medicíny, dobrovolně se účastnil mise v Keni. Společně se svým kolegou obdrželi Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2020 pro vynikající studenty - absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. Iniciovali myšlenku vytvořit skupinu dobrovolníků, která bude pomáhat ve zdravotnických zařízeních a v hygienické službě. Oslovili své kolegy – studenty dalších lékařských a zdravotnických fakult v ČR a během prvního dne se do skupiny na sociální síti přihlásilo cca 2000 dobrovolníků.

Tým cvičitelů Sokola Dvůr Králové nad Labem – mimořádná aktivita

Tým cvičitelů Sokola – Andrea Erbenová, Eva, Miroslav a Pavlína Špatenkovi vymysleli, jak obohatí život nejen dětem, a přitom neporušit vládní nařízení. Povedlo se připravit deset Sokolských stezek za zdravím. Každé z prvních sedmi stezek se zúčastnilo přes 150 lidí, a dalších cca 100 navštívilo alespoň jednu z nich. Malí i velcí plnili zábavné úkoly, ohlasy byly veliké.

Další návrhy (není zmíněn navrhovatel):

Karla Raich - za vydání knihy Lyžování: zvláště pak na Královédvorsku.

K. Raich se v letech 1974 – 1986 ve svém volném čase věnoval žákovskému oddílu lyžařů – běžců při TJ Dvůr Králové nad Labem. Až do roku 1991 se vedle aktivní činnosti lyžařského rozhodčího věnoval i vzdělávání lyžařských rozhodčích. Od roku 2000 po odchodu do důchodu spolupracuje s obcemi Podzvičinska na vytváření sítě cyklotras a to od projektu dopravního značení přes schvalovací řízení až po vlastní realizaci, 2002 je předsedou krajské komise cykloznačení Klubu českých turistů. Na základě zpráv z kontrol značení cyklotras zajišťuje s manželkou od roku 2008 údržbu dopravního značení dnes již 1700 km vyznačených cyklotras v Královéhradeckém kraji. V loňském roce vydala městská knihovna Slavoj knihu lyžování: zvláště pak na Královédvorsku, kde se K. Raichovi podařilo zmapovat historii lyžování na našem území.

Karel Martinek - za vydání knihy Zvičina in memoriam

K. Martinek byl královédvorský rodák, chemik, vědec. Oceněn za vývoj nových terapeutik pro kardiologii a léčbu akutních plicních tromboembolií. Byl držitelem řady patentů v oboru využití bioreakcí pro fotografii a fonografii. Držitel řady významných ocenění za vědeckou činnost a členem prestižních vědeckých společností. I ve svém důchodovém věku byl stále aktivní. Věnoval se historii Královédvorska a výsledky svého bádání publikoval nejen v časopise „Vlastivědné čtení“. V loňském roce vydal K. Martinek knihu Zvičina, na které pracoval několik let. Kniha je významným průvodcem a popisem historie památného vrchu v Podkrkonoší. Bohužel ocenění je již in memoriam.

Kateřina Sekyrková

Zdroj: materiály pro jednání ZM (10. června 2021)

 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 636x
 
01.03.2023 - Obyvatelé a návštěvníci Trutnova mohou od 1. března 2023 využívat novou městskou vlakovou linku. Je provozována v pracovní dny a cestující na ní mohou využít všechny platné tarify, včetně tarifů IREDO a časového jízdného MHD Trutnov.
05.01.2023 - Město Trutnov zavádí od tohoto roku sběr odpadu způsobem Door-to-Door, ruší velkoobjemové kontejnery i v integrovaných obcích Trutnova.
05.12.2022 - Ministerstvo dopravy spouští Portál dopravy, který na jednom místě umožní občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech, řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod.

Volná pracovní místa

Asistent prodeje (vinotéka Dvůr Králové)

Zdravotní sestra (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí