Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Bezpečnost

Spoléháte ve tmě na reflexní pásky? Nemusí být kvalitní

90 % kontrolovaných reflexních pásek nebylo v pořádku

Redakce / 12.11.2018, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Česká obchodní inspekce (ČOI) dokončila v letošním roce kontrolní akci zaměřenou na reflexní pásky. Inspektoři zkontrolovali 37 druhů reflexních pásek a porušení právních předpisů zjistili u 33 z nich. ČOI doporučuje spotřebitelům, kteří používají reflexní pásky za snížené viditelnosti, aby si pořídili takové reflexní pásky, které jsou opatřeny povinnými údaji, jako je označení CE, identifikační údaje o výrobci a výrobku.
 

Z kontrol vyplynulo, že výrobky splňující tyto zákonné povinnosti zároveň měly v pořádku i retroreflexní vlastnosti.

Česká obchodní inspekce tak v letošním roce dokončila kontrolní akci zaměřenou na plnění základních požadavků na reflexní pásky. Konkrétně se jednalo o fotometrické požadavky podle normy ČSN EN 13356 (čl. 4.2.2), požadavky na označení reflexních pásek, včetně značení CE a požadavky na poskytování dalších informací o výrobku. Inspektoři se při kontrolním nákupu zajímali o takové reflexní pásky, které mají spotřebitele chránit při pohybu za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. 

Česká obchodní inspekce uskutečnila kontrolu u 37 hospodářských subjektů – distributorů. Celkem zkontrolovala 37 druhů výrobků a nedostatky zjistila u 33 z nich, kdy reflexní pásky nevyhověly požadavkům normy na fotometrické parametry, požadavkům na povinné označení stanovených výrobků CE nebo nesplňovaly další informační povinnosti. Celkem nevyhovělo téměř 90 % kontrolovaných reflexních pásků. Pravomocně bylo uloženo 27 pokut ve výši 317 000 Kč. 

Reflexní prvky zodpovědní rodiče požadují na aktovkách či oblečení, zejména podzimních a zimních bundách včetně obuvi. Jejich funkčnost by si však měli v praxi sami ověřit, a to například i po vyprání bundy, kdy se vlastnosti reflexních prvků mohou radikálně změnit. 
Reflexní prvky požaduje po chodcích i zákon 
číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) hovoří v § 53 odstavci 9: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

V rámci  bezpečnostního opatření v dopravě se v souvislosti s viditelností chodců a cyklistů v silničním provozu uskutečnila v minulém týdnu v Královéhradeckém kraji dopravně bezpečnostní akce. Stanoviště hlídek byla zvolena především s ohledem na zvýšený výskyt chodců a cyklistů (cyklostezky, železniční přejezdy, autobusové zastávky apod.) jak v obcích, tak i mimo ně. V kraji bylo během akce zkontrolováno více než 70 cyklistů a přes 30 chodců. Přestupku se dopustilo celkem 33 cyklistů a 10 chodců. Například v Hradci Králové na okruhu u Fakultní nemocnice zkontrolovaly hlídky během dvou hodin celkem 30 chodců a cyklistů, z nichž 15 se dopustilo přestupku tím, že jeli na jízdním za snížené viditelnosti bez zapnutého osvětlení nebo se pohybovali na cyklostezce v protisměru. 


Příklady zjištěných hodnot retroreflexe kontroly ČOI:

vzorky vyhovující: 

188,53 cd/lx.m2 

204,98 cd/lx.m2

vzorky nevyhovující (až desetkrát nižší retroreflexní vlastnosti):   

24,35 cd/lx.m2 

23,58 cd/lx.m2

Kateřina Sekyrková
Zdroj: ČOI, policie.cz


 

Související články
Policisté budou kontrolovat viditelnost chodců. Jak nosit správně bezpečnostní prvky, ukazují videa i aplikace (součást článku)

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 359x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět