Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

Hořice musí dovážet vodu - pitná voda není na zalévání a bazény

Redakce / 21.06.2019, Hořice - Hořicko a Miletín
Vodoprávní úřad v Hořicích vydal veřejnou vyhlášku, kterou se dočasně na dobu následujících 3 měsíců omezuje užívání pitné vody. Ta smí být odebírána pouze k pití či vaření a pro osobní hygienu. Vodou z kohoutku je tak zakázáno zalévat zahradu, napouštět bazén či mýt automobil.
 

Důvodem tohoto opatření není však jen sucho, ale také fakt, že na Hořicku nyní dočasně funguje pouze jedna úpravna vody v Březovicích, jejíž zdroje vlivem nadměrného odběru v letních měsících kapacitně nestačí. Druhá úpravna v Libonicích prochází celkovou rekonstrukcí. Omezení se vztahuje na všechny obyvatele města Hořice a některé okolní obce. Pro účely posílení dalších zdrojů se navíc na Hořicku brzy začne s propojováním vodovodů. 

Kapacita dostatečná, ale ne pro bazény a zalévání

Obyvatelům Hořicka od druhé poloviny roku 2018 teče z kohoutku voda z jediné úpravny a zdrojů v Březovicích. Ta prošla v roce 2015 celkovou rekonstrukcí a zkapacitněním vrtů, proto mohla být využita po dobu plánované rekonstrukce druhé úpravny v Libonicích. S tou začala VOS a.s. v srpnu loňského roku. „Dosud kapacita zdrojů bez problémů stačila, ale protože lidé začali napouštět bazény a hojně zalévat, odběr se velmi zvýšil. Museli jsme tak kyvadlově dovážet vodu z Lázní Bělohradu do vodojemu Nová Anna. Situace se bohužel stupňovala, a protože nechceme ohrozit dodávku pitné vody, požádali jsme vodoprávní úřad o vydání omezení odběrů. Jedině tak můžeme odběr nějak regulovat a zdroje v nejvíce náporových měsících ochránit,“ říká k situaci ředitel VOS, a. s. Ing. Richard Smutný. 

Omezení užívání pitné vody vydal úřad s platností od 19. 6. 2019 na tři následující měsíce. Platí jak pro město Hořice, tak pro obce Holovousy, Chodovice, Chloumky, Dachovy, Březovice, Doubravu a Libonice. Prosíme obyvatele o respektování tohoto opatření. Věříme, že se brzy situace zklidní. Do konce roku má být zprovozněna modernizovaná úpravna vody v Libonicích, která potřebu obyvatel pomůže vykrýt,“ komentuje vydání vyhlášky starosta Hořic Aleš Svoboda. 

Úpravna v Libonicích, která ze dvou vrtů napájí zhruba 1/3 obyvatel Hořic a obce Holovousy, Chodovice a Chloumky, prochází celkovou rekonstrukcí, protože technologie se již blížily konci životnosti. Na stavbu se VOS a. s. podařilo získat 50% dotaci ze SFŽP. „Stavba běží podle plánu, už jsou provedeny všechny hrubé bourací práce, máme elektro rozvody a nainstalované technologie. Ty se teď postupně potrubím propojují.
Stavba by měla skončit v prosinci a od ledna 2020 je plánován roční zkušební zátěžový provoz,“
 popisuje stav rekonstrukce Ing. Richard Smutný. Kromě obnovy technologií je cílem také plně využít kapacitu vrtů a zefektivnit úpravu získané surové vody. Zlepší se i hodnoty parametrů její jakosti, především zbytkového železa, manganu a niklu. Stavbu provádí sdružení společností BAK stavební společnost, a. s. a VODA CZ s r.o. za zhruba 48,5 mil. Kč bez DPH.

Nedostatek vody v obcích se vyřeší propojením vodovodů

Na Hořicku se dlouhodobě potýká s problémy se zdrojem například obec Doubrava. „Vodohospodáři sem musí pravidelně zavážet pitnou vodu, protože je zde voda bohužel dlouhodobě nekvalitní. Čtyřicítka tamních obyvatel je tak v nepříjemné situaci,“ vysvětluje starosta města Hořice Aleš Svoboda. Pomoci zde má projekt na propojení stávajících menších vodovodů na Hořicku na silnější skupinové. „Dojde k vybudování dvou přívodních řadů - přivaděče pitné vody do skupinového vodovodu Boháňka, a to ze stávající úpravny vody Březovice. Přivaděč bude situován do stávajícího vodojemu v prameništi Na Bahnech. Dále bude připojen přivaděč z Boháňky do vodojemu v Doubravě, který bude napojen na vyšší tlakové pásmo v místní části obce Chloumek u Hořic. Zároveň se stavebně oba vodojemy upraví a v Březovicích přibude nová čerpací stanice. Tím vyřešíme i zdroj v Doubravě a do budoucna můžeme připojit i další obce, například Cerekvice, Jeřice či Rašín,“ vysvětluje plány ředitel VOS, a. s. Ing. Richard Smutný. 

Na projekt získala VOS a. s. dotaci ze SFŽP ve výši 26 mil. Kč. Předpokládané náklady jsou zhruba 50 milionů a začít by se mělo v druhé polovině tohoto roku. 

Zdroj: horice.org

 

Související články
Koupaliště a kemp Dachovy u Hořic je odpočinkovým místem uprostřed lesů. Koupat se zde můžete již od 1. června

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 765x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
07.01.2021 - Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna.(Zdroj: ministr Blatný po jednání vlády)
18.12.2020 - Hledá se pes - Včera večer kolem 17 hodiny se zaběhl hnědý labradorský retrívr v okolí Raisova Sylvárov. Ale nyní už může být kdekoliv. Jmenuje se Jaller (džaler), ale bohužel je starý a už neslyší. Pod okem má bulku. Pokud jej někde zahlédnete volejte prosím na telefon Patrik Hroneš - 602 166 660, nebo i na Městskou policii.
03.12.2020 - V neděli 13. prosince 2020 začne platit nový železniční jízdní řád.

InzerceVolná pracovní místa
Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Sociální pracovník (MěÚ Dvůr Kr. n. L. - OSPOD)

Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí