Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Služby občanům > Lékaři

Náchodská nemocnice má kromě finančních i personální problémy. Lékaři píší krajským zastupitelům

Redakce / 21.02.2018, Náchod - Náchodsko a Broumovsko
Šestadvacet primářů a vrchních sester náchodské nemocnice napsalo dopis zastupitelům Královéhradeckého kraje, v němž kritizují především neutěšenou personální situaci ústavu a žádají nápravu.
 

Oblastní nemocnice Náchod a. s. je největší nemocnicí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Tento rok má zde navíc začít modernizace nemocnice za 1,3 mld Kč

Lékaři si v dopise stěžují na finanční propad nemocnice. Nová předsedkyně představenstva společnosti Ing. Ivana Urešová, MBA provedla po nástupu do své funkce kromě externího auditu také vnitřní ekonomickou analýzu. Závěry auditorů směřují k přehodnocení financování zdravotnictví v kraji a struktury a rozsahu poskytované péče: jednotlivé nemocnice neměly konkurovat, ale navzájem spolupracovat. Řešením je jejich sloučení pod jeden subjekt, které se již postupně realizuje. Byly však učiněny také personální změny. Ke konci roku po vzájemné dohodě končí ve funkcích náměstek pro léčebnou péči MUDr. Miroslav Švábl, technický náměstek Miroslav Havran a místopředseda představenstva Ing. Lukáš Hartwich.

Vnitřní ekonomická analýza rozklíčovala některé prvotní problémy, s nimiž nemocnice bojuje: nemocnice totiž k 31. 8. 2017 vykázala 78,5 mil. Kč závazků po splatnosti a celkovou ztrátu ve výši 82,8 mil. Kč. Audit hodnotil interně také procesy jako např. směrnice, zadávání veřejných zakázek, účetnictví, vedení zásob anebo oblast personální. Na základě výstupů provede vedení nemocnice některé změny a racionalizační opatření uvnitř organizace. Závěry auditorů směřují také k přehodnocení financování zdravotnictví v kraji a struktury a rozsahu poskytované péče.

Rada kraje navíc dne 5. února 2018 na své schůzi projednávala (USNESENÍ RK/3/188/2018) návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2018 u společností Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s., a Městské nemocnice, a.s. a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit je v tomto složení: 

  1. a) Oblastní nemocnice Náchod a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 18 477 415 Kč
    b) Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 8 239 542 Kč
    c) Oblastní nemocnice Jičín a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 10 963 258 Kč
    d) Městská nemocnice, a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 2 319 785 Kč,
    a to primárně na navýšení mzdových prostředků.
  2. V rámci běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2018 navýšit neinvestiční transfery akciovým společnostem celkem ve výši 40.000.000,- Kč a ve stejné výši snížit rezervu pro a.s. (dle důvodové zprávy, která není veřejnosti dostupná).

S personálními probléym bojuje také rychnovská nemocnice, zejména tamní porodnice, kde je již připraven krizový scénář. Kraj se snaží nalákat mladé lékaře do svých nemocnic prostřednictvím stipendií. Kraji se skrze ně podařilo za dva roky získat už přes pět desítek mladých lékařů. Do nového kola se nyní přihlásilo dalších 39.

Vyjádření ZH KHK a. s. k situaci v ON Náchod a. s.

Za vedení ON Náchod a. s. můžeme konstatovat, že se za poslední půl rok podařilo zastavit zhoršování hospodaření nemocnice, a to nápravnými ekonomickými opatřeními a kroky, které byly předsedkyní představenstva Ing. Ivanou Urešovou, MBA a jejím týmem, nastartovány. Na základě důkladné analýzy proběhly některé změny, které se nyní, po několika měsících, začínají v hospodaření nemocnice kladně projevovat a v důsledku povedou k nižší než předpokládané ztrátě.

Co se týká personální situace a odborného zdravotnického personálu, tak ta je bohužel neutěšená celorepublikově a jednotlivé problémy jsou napříč všemi našimi nemocnicemi. V Náchodě byly i v personální oblasti provedeny změny, které mají napomoci srovnání podmínek pro všechny zaměstnance, a to nejen v rámci nemocnice, ale mají vést ke sjednocování personální politiky všech nemocnic. Rádi bychom například, aby se manažerské posty jednotlivých oddělení více spolupodílely na provozu a výsledcích hospodaření svěřeného oddělení, a tudíž i na výsledcích hospodaření celé nemocnice.

Hledání nových posil do lékařského i nelékařského týmu probíhá kontinuálně, avšak i u nás se na jednotlivých odděleních bohužel projevuje nedostatek odborníků na trhu práce. Provoz oddělení se zatím daří udržet, avšak mnohdy za cenu přetížení současných zaměstnanců.

Kateřina Sekyrková
Zdroj: HZS KHK, Kr-kralovehradecky.cz


 

Související články
Zákaz návštěv v nemocnicích nově i v Náchodě, Jičíně, Novém Bydžově a Hradci Králové
Náchod se dočkal - tendr na modernizaci nemocnice schválen ve výši 1,3 mld Kč. Stavět se začne na jaře
Nedostatek personálu v rychnovské porodnici ohrožuje její chod, hledá se řešení
Dostupnost lékařské pohotovosti na Královédvorsku - aneb kam jet o víkendu k lékaři?
Dostupnost lékařské pohotovosti - aneb kam jet o víkendu k lékaři?
Ruší se zákaz návštěv ve vybraných nemocnicích včetně Jaroměře
Smlouva stvrzena! Co nyní čeká areál náchodské nemocnice?

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 434x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
InzerceVolná pracovní místa
Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Sociální pracovník (MěÚ Dvůr Kr. n. L. - OSPOD)

Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí