Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Politika > Komunální volby 2018

Ing. Jan Jarolím 44 let, starosta města, ANO 2011 - videovzkaz voličům

placená propagace

Redakce / 1.10.2018
V roce 2014 jsem se po komunálních volbách stal starostou města. Nebyla to pro mě jednoduchá startovací pozice, ale i s pomocí kolegů jsem se všemi silami zakousl do práce pro naše město. Od začátku jsem se prioritně snažil věnovat hlavně oblastem spojeným s rekonstrukcí komunikací, chodníků, vodohospodářské infrastruktury.
 


Podívejte se na náš kompletní volební program.

Jako představitel města jsem se nejen formou záštity zapojil do téměř padesátky kulturních, sportovních nebo charitativních akcí, aktivně jsem na nesčetném počtu setkání jednal s představiteli Královéhradeckého kraje, ministerstvy i se zástupci dalších institucí a pomáhal tak navracet Dvůr Králové nad Labem na mapu kraje i České republiky, ze kterých se v průběhu předchozích let jaksi vytrácel.

Zvýšenou pozornost jsem věnoval i otázkám bezpečnosti města a jeho obyvatel – dnes je nastavena na skvělé úrovni spolupráce se všemi složkami integrovaného záchranného systému, pracuje se intenzivně na dobudování protipovodňových opatření, připravuje se změna chladicího média na zimním stadionu, kterou se nahradí nebezpečná a zastaralá čpavková technologie, po dlouhých letech se podařilo zřídit výjezdovou jednotku požární ochrany z dobrovolných hasičů v Žirči a ke zřízení další jednotky ve Verdeku dojde v březnu příštího roku.

Jsem rád, že se podařilo začít masivněji investovat do oprav vodovodní a kanalizační sítě města, které byly v katastrofálním stavu – podmínkou pro to však byly nutné personální změny, nová dozorčí rada, ale hlavně jiný systém fungování naší organizace Městské vodovody a kanalizace. Souběžně s tím jsme začali ukládat finanční prostředky jako rezervu buď na případné úhrady spojené se soudními spory s majitelem ČOV, anebo pro další masivní opravy vodovodní a kanalizační sítě pod městem.

Nemohu samozřejmě opomenout zainteresování a neustále vyvíjený tlak na Královéhradecký kraj a Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje o zachování stávající zdravotní péče poskytované naší Městskou nemocnicí podmíněnou nutností vystavět v jejím areálu nové operační sály.

Nechci tvrdit, že jsme nedělali v uplynulém čtyřletém období chyby a nechci se na ně vymlouvat. Mě osobně třeba až práce na radnici totiž naučila i to, že ne každému slibu a slovu se dá věřit. Že na co se podá ruka, nemusí platit, a že všechno řečené se může jakkoli překroutit. O to víc si za ty 4 roky vážím lidí, kteří dodrželi to, co podáním ruky slíbili. Každá, i negativní zkušenost ale člověka učí, směřuje, vychovává a já jsem za to z toho to pohledu vlastně i vděčný.

Dnes, v roce 2018, však už ve spoustě věcí tak naivní nejsem a nebudu. Mám však další nápady, vize a chuť pokračovat v práci pro Dvůr Králové nad Labem. Těší mě také podpora ze strany Vás, občanů města, kterou slýchám a za níž děkuji. A dál mě posouvají také vaše dotazy, nápady, vize a podněty, s nimiž se na mě často obracíte. Je to důležitá zpětná vazba, bez níž by práce pro město a pro jeho obyvatele nešla vykonávat. I proto jsem připraven v dalším volebním období ještě více otevřít spolupráci radnice s občany města a pravidelně se s Vámi setkávat. Stejně tak chci dál intenzivně jednat o investicích do města jak s Královéhradeckým krajem, ministerstvy nebo dalšími institucemi. Naše město a jeho občané mi nejsou lhostejní, a to je důvod, proč jsem znovu na kandidátce.

Co si představím, když se řekne Dvůr Králové nad Labem?

Pevnou součást mého života. Místo, které vždycky bude v mém srdci, a nedám na něj dopustit. Zároveň také místo s obrovským potenciálem uprostřed Královéhradeckého kraje, které má co nabídnout jak místním, tak početné skupině turistů, která do něho proudí.

A také místo, které nabízí a dál chce nabízet dobré podmínky k bydlení, výchově dětí, jejich vzdělání, sportovnímu i zájmovému vyžití, poskytuje jim plnohodnotnou zdravotní péči a zajišťuje také důstojný život svým seniorům. Město, na které budou jeho obyvatelé hrdí, ve kterém se budou cítit bezpečně a které se k nim v jakékoliv situaci neobrátí zády.

Jaké mám ve Dvoře oblíbené místo?

Takových míst je bezpočet. Dvůr Králové nad Labem je moje rodné město, chodil jsem tady do základních škol, bydlím tady, pracuji a stejně tak to mají i moje děti a spousta dalších lidí. S každou životní etapou mám spojena i oblíbená místa, kam se rád vracím – do Sylvárova a celé lokality pod nádražím, stejně tak moc rád chodím pěšky nebo jezdím na kole pod nemocnici, do parku, kolem zoo a koupaliště nebo se procházím v centru města. Naše město je zkrátka magické, a ačkoliv my místní po čase tak trochu začínáme trpět „provozní slepotou“, když se odněkud vrátíme, vždycky se vracíme do „našeho krásného Dvora“.

Je něco, co bych ve Dvoře chtěl změnit?

Těch věcí je spousta – po čtyřech letech ve vedení města rozhodně netrpím přehnaným pocitem zadostiučinění a radosti z hotové práce. Každý projekt s sebou přináší větší nebo menší rizika, se kterými při jeho plánování nemůžete počítat. Naše představy mohou být častokrát plánovány velmi optimisticky, ale jejich naplňování – zvlášť u větších investičních akcí – se ne vždy podaří v časovém horizontu, který je na počátku naplánován. Od roku 2015 se ale podařilo spoustu věcí buď zrealizovat, nebo alespoň připravit, aby mohly být realizovány v následujících letech. Mám-li být konkrétní, mou osobní prioritou v následujícím volebním období by byla celková rekonstrukce ulic Čelakovského nebo ulice Vrchlického k Městské nemocnici, ve spolupráci s Královéhradeckým krajem rekonstrukce úseku ulic Sladkovského – Fügnerova – Jiráskova – Spojených národů nebo Heydukovy ulice, samozřejmě spojená s rekonstrukcí chodníků, vodohospodářské infrastruktury a veřejného osvětlení. Rád bych za čtyři roky viděl opravené ulice také přímo v centru města, ať už jde o ulice Revoluční, Věžní nebo Havlíčkovu. A jsou tady další věci, které je potřeba podporovat dál, v ještě větší míře než dosud: masivnější investice do sportovních zařízení, do průběžných oprav vodovodní a kanalizační sítě anebo investice do oprav budov školek a škol.

A na závěr zmíním opět nemocnici – trvalá podpora a boj o její existence a rozvoj by měl být i nadále jednou z priorit jakéhokoliv vedení našeho města.

Ing. Jan Jarolím, starosta města


 

Související články
Podívejte se na první předvolební video kandidátů ANO Dvůr Králové nad Labem a přečtěte si více o každém z nich
Přečtěte si volební program ANO Dvůr Králové a podívejte se na druhé předvolební video
Manželé Korunkovi slavili nevídanou událost - PLATINOVOU svatbu! To je sedmdesát let společného manželského života.

 
Vaše komentáře
Slibotechna Peca, 2.10.2018 08:19, Reagovat
To si z nás snad d?lá srandu! V?dy» sám nasliboval co mohl a kde nic tu nic. Akorát si sám ?e?í sv?j flek, po tom co mu zru?ili místo na finan?áku. A o p?ihrávání pen?z z m?stského rozpo?tu svým podporovatel?m si u? ne?t?betají jen vrabci na st?e?e radnice.
Odpov??Jan Jarolím, 3.10.2018 22:32, Reagovat
Zdravím vás, "Peco", pro? si o tom nep?ijdete popovídat a ne?eknete mi to do o?í? CO jsem konkrétn? nasliboval a CO nesplnil? A jaký flek si ?e?ím - to u? je úpln? k smíchu. Víte, ?e na finan?áku po?ád místo mám? ®e jsem byl jen uvoln?ný po dobu výkonu funkce starosty?? K poslední ?ásti va?eho výplodu u? se v?bec nemám chu» víc vyjad?ovat, to u? je v?bec na hran?. Víte, co je pro m? d?le?ité? Sám sob? se m??u kdykoliv podívat v zrcadle do o?í a vím, ?e m? nikdo ni?ím neuplatil a ani já jsem nikomu nikdy nic z rozpo?tu nep?ihrál! Va?te, prosím, slova. Nebudu se tady ohán?t ?ádným trestním oznámením, rád si to od vás poslechnu osobn?, p?ij?te kdykoli, zavolejte mi nebo napi?te a domluvíme si sch?zku - jestli na to ov?em máte "koule" - kdy? se neodvá?íte ani podepsat celým jménem! Já to ud?lám, hezký den, Jan Jarolím
 
 
Přečteno 931x
 
 
 
Zpět
13.03.2019 - V nemocnici v Trutnově již neplatí zákaz návštěv na lůžková oddělení. Nemocnice byla poslední v kraji, kde tento zákaz platil.
01.03.2019 - Novým jednatelem společnosti Lesy města Dvůr Králové n. Labem, s.r.o., je Petr Kupský. Nahradil od 1. března 2019 Petra Teperu.

Kalendář akcí