Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika > Komunální volby 2018

Přečtěte si volební program ANO Dvůr Králové a podívejte se na druhé předvolební video

placená propagace

Redakce / 29.09.2018
Volební program ANO Dvůr Králové zahrnuje body pro všechny občany města. Svoje si zde najdou sportovci, rodiny s dětmi, senioři. V programu jsou cíle konkrétní i dlouhodobé vize přesahující volební období.
 


Program ANO Dvůr Králové

1.

Město pro aktivní život

... které podporuje sport a sportovce, sportovní kluby nebo aktivní i příležitostné cyklisty.

 • Vystavíme nové multifunkční hřiště s umělým povrchem v areálu letního stadionu.
 • Zajistíme další sportovní plochu v areálu města (v blízkosti Tyršova koupaliště).
 • Postupně zrekonstruujeme druhý bazén a toalety na Tyršově koupališti.
 • Budeme pokračovat v budování Labské cyklostezky i dalších cyklostezek ve městě – vytvoření okruhu kolem Labe (cyklostezka, bruslařská dráha).
 • Budeme aktivně podporovat výstavbu krytého bazénu v našem městě.
 • Zajistíme nové chlazení na zimním stadionu.
 • Zajistíme co nejširší zpřístupnění městských sportovišť veřejnosti – například otevřením letního stadionu pro širší veřejnost.
2.

Město angažovaných lidí

... které podporuje dobrovolné aktivity svých občanů, spolků a dalších organizací.

3.

Město pro rodiny s dětmi

... které aktivně podporuje nebo samo připravuje bydlení pro své obyvatele, zajišťuje dětem vzdělání v moderních a opravených školách a školkách a nabízí jim mimoškolní aktivity a kroužky v důstojných prostorách.

 • Vybudujeme sdílenou učebnu informatiky a robotiky pro žáky našich škol.
 • Revitalizujeme dopravní hřiště a otevřeme jej pro veřejnost (bruslaři, dětské hřiště apod.)
 • Zajistíme nové důstojné prostory pro Dům dětí a mládeže Jednička.
 • Masivně podpoříme bytovou výstavbu ve městě (podpora investorů i vlastní výstavba nových městských bytů).

4.

Město pro důstojný život seniorů

... které nabízí svým seniorům důstojné stáří a kvalitní systém sociálních služeb.

 • Dál budeme podporovat funkční systém poskytování sociálních služeb pro seniory v našem městě.
 • Provedeme další fáze rekonstrukce domu Žofie.
 • Zasadíme se o zřízení nového zdravotnického zařízení Královéhradeckého kraje v regionu.
5.

Město s otevřenou radnicí pro své občany

... které informuje své občany, zajímá ho jejich názor a konzultuje s nimi svůj rozpočet a plány svého dalšího rozvoje.
 
 • Umožníme občanům aktivně rozhodovat o využití zastupitelstvem určené části rozpočtu města (participativní rozpočet města).
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet města.
 • Zřídíme městský informační YouTube kanál.
 • Spustíme on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva města.
6.

Město finančně zdravé

... které zodpovědně hospodaří s fi nančními prostředky, promyšleně je investuje a snaží se hledat ve svém provozu úspory.

 • Snížíme náklady na samosprávu (např. sestěhováním úředníků do vlastních nenájemných prostor).
 • I nadále budeme s finančními prostředky města zacházet zodpovědně a volné finanční prostředky budeme ukládat jako rezervu pro nenadálá vydání.
7.

Město vzdělané

 ... které nabízí kvalitní středoškolské a v budoucnu i vysokoškolské vzdělávání a podporuje spolupráci základních i středních škol a podnikatelských subjektů.

 • Podpoříme návrat vysokoškolského vzdělávání do našeho města.
 • Budeme dál aktivně bojovat o zachování a fungování gymnázia i střední školy informatiky a služeb.
 • Vytvoříme ve městě expozici textilního tisku.
8.

Město pro zdravý život

 ... které se bude prát o existenci městské nemocnice, bude bojovat o její další rozvoj a zachování rozsahu v ní poskytované péče i do budoucna.

 • Budeme dál bojovat o zachování rozsahu poskytované péče v Městské nemocnici.
 • Budeme nadále usilovat o realizaci výstavby operačních sálů, ale i o další nutné investice v areálu nemocnice.
 • Budeme dál finančně podporovat zajištění dětské pohotovosti v nemocnici.
9.

Město krásné a přívětivé pro turisty

 ... které nabízí různé možnosti trávení volného času a dovolené, město kulturní a opravené.

 • Dokončíme výstavbu malé okružní křižovatky u oční školy a navážeme rekonstrukcí silnice směrem do Vorlechu.
 • Budeme dál rozvíjet úspěšně nastartovanou spolupráci se studenty architektury dvou vysokých škol a zapojovat je do zpracování studií význačných lokalit v našem městě.
 • Vytvoříme oddechový prostor včetně sociálního zařízení v parku.
 • Budeme jednat s Povodím Labe o realizaci náplavek na Labi – odpočinkové a zábavní plochy pro obyvatele i turisty.
10.

Město bezpečné

... s fungující městskou policií, aktivními jednotkami profesionálních i dobrovolných hasičů, nadále spolupracující se všemi složkami integrovaného záchranného systému na nejvyšší úrovni a zabezpečované protipovodňovými opatřeními.

 • Dál budeme intenzivně pracovat na podpoře prevence kriminality u dětí a mládeže, ve spolupráci s městskou policií i školami.
 • Výrazně rozšíříme varovný, informační a monitorovací protipovodňový systém (hlásiče).
 • Nadále budeme rozvíjet a podporovat dobrovolné hasiče a výjezdové jednotky požární ochrany v Žirči a ve Verdeku.
 • Budeme pokračovat v obnově a rozšiřování kamerového systému Městského kamerového dohlížecího systému.
11.

Město zelené

 ... které se zároveň k zeleni chová zodpovědně.

 • Dál chceme ochraňovat životní prostředí, vést občany ke třídění odpadu a rozšířit areál sběrného dvora technických služeb.
 • Budeme se zodpovědně starat o zeleň v našem městě.
 • Budeme ozeleňovat plochy ve městě a zakládat nové aleje.
12.

Město jako dobré místo pro podnikání a město zaměstaneckých příležitostí

 ...které je otevřené investorům a novým zaměstnavatelům, jež rozšíří nabídky pracovních příležitostí pro své občany.

 • Budeme intenzivně pracovat na přivedení dalších investorů do našeho města a rozšiřování nabídky pracovních míst.
 • I v následujícím volebním období připravíme partnerství s dalším zahraničním městem a začneme pracovat na realizaci společných projektů.
13.

Město spolupracující a táhnoucí za jeden provaz

 ... kde skončily žabomyší války, je vyspělé zastupitelstvo a zodpovědná rada města, kde se aktivně spolupracuje se všemi, kteří o to projeví svůj zájem.

 • Budeme důsledně dodržovat přijatou strategii rozvoje města, průběžně ji aktualizovat, vyhodnocovat a doplňovat o další investice a položky.
 • Vytvoříme strategii rozvoje sportu ve městě i na další období a budeme se podle ní řídit.
 • Chceme ještě více v klíčových otázkách zapojit do diskuze kromě zastupitelů i občany města.
14.

Město s vyřešenými dlouholetými problémy

... které řeší, nebo vyřešilo problémy s nedostatkem alternativních pracovních příležitostí, s odpovídajícím stavem vodovodní a kanalizační sítě, a to i v okrajových částech (Žireč, Lipnice, Verdek), nebo s urovnanými dlouholetými spory s vlastníkem a provozovatelem čističky odpadních vod.

 • Vytipujeme a připravíme další plochy pro průmyslové zóny a přivedeme do nich investory a nové zaměstnavatele.
 • Uděláme všechno pro to, aby došlo k ukončení všech soudních sporů s majitelem a provozovatelem ČOV, a pokusíme se definitivně vyřešit problém vlastnictví ČOV města.
 • Budeme pokračovat v opravování vodovodních a kanalizačních sítí města, aby se co nejvíce v budoucnu eliminovaly ztráty vody.
 • Vyřešíme konečně letité dluhy města v oblasti jeho okrajových částí – chodníky a kanalizace v městských částech Žireč a Verdek.
 

Související články
Podívejte se na první předvolební video kandidátů ANO Dvůr Králové nad Labem a přečtěte si více o každém z nich
Ing. Jan Jarolím 44 let, starosta města, ANO 2011 - videovzkaz voličům

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 111x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
26.11.2019 - Dnes je kvůli nenadálé události uzavřen Městský úřad ve Dvoře Králové n. Labem.
12.11.2019 - Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 bude z technických důvodů uzavřeno pracoviště registru řidičů a řidičských průkazů na MěÚ Dvůr Králové nad Labem.
12.11.2019 - V dnech 13. a 14. 11. bude od 6:00 v Trutnově provoz na Úpském nábřeží veden JEDNOSMĚRNĚ, a to ve směru od Polské ul. ke kruhovému objezdu u autobusového nádraží. Vozidla jedoucí z opačného směru musí využít objízdné trasy přes ul. Československé armády.
24.10.2019 - Od pátku 25. října 20:00 hod. do úterý 29. října 6:00 hod. bude mimořádně mimo provoz informační systém CZECH POINT. Nebude tak možné využít těchto služeb ani na jiných místech než jsou úřady (např. informační centra apod.)

Volná pracovní místa
Právník/právnička (Město Dvůr Králové n. L)

Pečovatel/ka (PS Dvora Králové n. L.)

Sociální pracovník (Domov důchodců)

Operátor/ka ve výrobě (Hartmann Rico)

Fyzioterapeut (Domov sv. Josefa)

Tajemník úřadu (Dvůr Králové n. L.)

Ošetřovatel/sanitář (Domov sv. Josefa)

Všeobecná/praktická sestra (Domov sv. Josefa, Žireč)

Sociální pracovník/ice (Diakonie ČCE DKnL)


Kalendář akcí
1.12.2019 - 31.01.2020
Výstava: Retrohrátky
11.12.2019 17:00
Norsko
11.12.2019 09:30 - 11.12.2019 12:00
Kosmetické dopoledne