Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Obce bojují o peníze na investice. Ministerstvo financí z nich chce vyplácet kompenzační bonus

Redakce / 22.05.2020, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Vláda připravila zákon č.159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu pro OSVČ, na kterém se mají podílet i samy obce. Vláda tento návrh s obcemi nekonzultovala, ačkoliv tím přicházejí o část svých příjmů. Starosta obce Dubenec na Královédvorsku proto poslancům za Královéhradecký kraj napsal, co by schválení návrhu tohoto zákona konkrétně pro obce Mikroregionu Hustířanka znamenalo.
 
"Stát vybírá daň s příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (tabulka níže - vpravo uprostřed) tak, že si pro státní rozpočet strhne 4 0% a zbývajících 60 % vybraných peněz dále rozdělí tak, že kraje dostanou 8,92 %, obce 23,58 % a zbylých 67,5 % opět bere stát. Z této daně do obce moc nedoteče. Z jedné 100 Kč to je nejdříve 40 Kč do státní kasy a ze zbývajících 60 Kč opět 40,50 Kč do státní kasy, 5,35 Kč do krajské kasy a 14,14 Kč doteče do vaší obce. Stát tuto daň ani víc zdanit nemůže, to už prostě nejde. A tak ministryně Schillerová přišla na to, že se obce budou podílet výnosem z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (tabulka vpravo dole). Tato daň obcím přináší výrazně vyšší příjmy, protože zde jsou i daně za zaměstnance. Tedy i z této daně stát dostane svých 66 %, kraj 8,92 % a obec zbývajících 25,08 %. A tady zřejmě připadá ministryni financí, že obce dostávají dost a chce tento příjem snížit na úkor OSVČ. (OSVČ si v podstatě kompenzaci zaplatí sami z odvedených daní, nikdo tam navíc nic nepřileje). 
Proto jsem se rozhodl odeslat výzvu všem poslancům sněmovny parlamentu zvolených za Královehradecký kraj nejen za obec Dubenec, ale i Mikroregion Hustířanka," napsal na svém fcb profilu Jaroslav Huňat, starosta obce Dubenec. 
Níže zveřejněná výzva byla odeslána 19. května 2020.Vážený pane poslanče,
Obracím se na Vás jako starosta obce Dubenec a rovněž předseda Mikroregionu Hustířanka, spojujícím 16 obcí v regionu Královedvorska a Jaroměřska.

Důvodem proč Vám píši, je nové projednání zákona č.159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu do samosprávných rozpočtů. Prostředky na výplatu tohoto kompenzačního bonusu budou dle návrhu vlády čerpány z daně fyzických osob ze závislé činnosti, která jsou prostřednictvím rozpočtového určení daní součástí financování samospráv.

Zvolený zdroj pro financování kompenzačního bonusu OSVČ daní ze závislé činnosti a ne z daně z příjmu fyzických osob je dle mého názoru chybný. Morálně nechápu, proč by měla být kompenzace vyplácena z daně ze závislé činnosti (ta zahrnuje i zdanění za zaměstnance) a není vyplácena pouze z daně z příjmu fyzických osob.
Myslím, že nebylo nikde řečeno, že právě samosprávy na územní úrovni nejvíce spolupracují s OSVČ a výpadek těchto příjmů bude mít ve finále opačný důsledek a to takový, že OSVČ přijdou o své zakázky.
Souhlasím s podporou OSVČ, ale zdrojem pro jejich podporu by měl být státní rozpočet bez vazby na výběr daní. Sám pan premiér ve svém prohlášení ujistil obce, aby nepřerušovaly své investice – daňové prostředky obcí nebudou kráceny. To co se nyní schvaluje, je v přímém rozporu s jeho prohlášením.

Dalším, neméně důležitým dopadem tohoto opatření bude omezení čerpání Evropských dotací. Toto omezení neumožní plně prokázat vlastní prostředky na čerpání dotace a tím budou obce omezeny v žádostech o dotační podporu. Zastaví se tak investice do infrastruktury, na venkově především do vodovodní a kanalizační sítě. V mikroregionu Hustířanka jsme tuto situaci narychlo projednali a rozhodli se Vás oslovit.
Pokud kompenzační bonus projde podle vládního návrhu, tak v rozpočtech členských obcí dojde k mnoha negativním změnám.

Obec Dubenec bude krácena o -2,4 mil. Kč z celkových 11,4 mil. Kč – tato částka je rozpočet provozních nákladů základní a mateřské školy, nebo náklady na roční údržbu zeleně v obci. Obec musí omezit realizaci první etapy kanalizace a čtvrtou etapu výstavby chodníků.
Obec Velichovky bude krácena o -2,2 mil. Kč z celkových 11,3 mil. Kč - tato částka rovněž odpovídá přibližným nákladům na provoz mateřské školy a školní malotřídky. Obec musí omezit investice do infrastruktury, zejména stavby sběrného dvora a modernizaci úpravny vody.
Obec Libotov bude krácena -0,55 mil. Kč z celkových 2,9 mil. Kč – tato částka odpovídá nákladům roční na provoz mateřské školy. Obec omezuje údržbu zeleně a opravy majetku.
Obec Litíč bude krácena o -0,58 mil. Kč z celkových 2,9 mil. Kč – obec razantně omezuje investice plánované rekonstrukci hospody (obecního domu), kostela a hřbitova, investice do opravy místních komunikací, revitalizace dětského hřiště. Dále obec musí výrazně snížit náklady na údržbu zeleně v obci (hlavně pravidelná údržba biokoridorů a ploch mimo centrum obce, výsadby v lese, atd.).
Obec Lanžov bude krácena o -0,6 mil. Kč z celkových 3,2 mil. Kč – obec musí omezit investice do opravy střechy a rekonstrukce požární zbrojnice.
Obec Hřibojedy bude krácena o -0,6 mil. Kč z celkových 3,1 mil. Kč – obec omezuje údržbu biokoridorů a poldrů, musí omezit investice stavby chodníků a investice revitalizace lesů po kůrovcové kalamitě.
Obec Zaloňov bude krácena o -1,28 mil. Kč z celkových 6,4 mil. Kč. Obec omezuje revitalizaci rybníku a protipovodňových opatření.
Obec Habřina bude krácena o -0,8 mil. Kč z celkových 4,15 mil. Kč. Obec se nyní musí rozhodnout, zda dále bude pokračovat v přípravě projektu nového vrtu pro místní vodovod.
Obec Rožnov bude krácena o -1,0 mil. Kč z celkových 5,1 mil. Kč. Obec je nucena přerušit přípravu projektů na obnovu dopravní infrastruktury v obci.
Obec Vilantice bude krácena o -0,6 mil. Kč z celkových 2,8 mil. Kč. Obec musí přerušit 3. etapu oprav místních komunikací. Obec také dlouhodobě připravuje projekt chodníků podél
nebezpečné silnice II. Třídy. Výpadek příjmů omezí možnost získání dotace.
Obec Kuks a Stanovice budou v součtu kráceny o -0,9 mil. Kč z celkových 4,5 mil. Kč. Tyto obce začaly s projekty na opravu dopravní infrastruktury, která je od otevření barokního areálu Kuks velmi namáhána. Je ohroženo dobudování parkovišť a dalších ploch.
Obec Hořenice bude krácena o -0,4 mil. Kč z celkových 2,0 mil. Kč. Obec musí omezit přípravu stavby chodníků.
Obec Heřmanice bude krácena o -1,3 mil. Kč z celkových 6,7 mil. Kč. Kč. Obec musí přerušit projekt na vodovod a kanalizaci vládní návrh může zpomalit nebo pozastavit práce v době, kdy obec bojuje se suchem, lidé nemají vodu ve studních a odbor životního prostředí obci hrozí postihem za nefunkční kanalizaci. Z dalších větších investic je ohrožena rekonstrukce mostu přes Labe ve Slotově, tento most je roky v havarijním stavu, obec v březnu 2020 konečně jsme podepsala smlouvu o dílo s dodavatelem.
Obec Račice nad Trotinou bude krácena o -0,5 mil. Kč z celkových 2,5 mil. Kč. Obec nebude realizovat plánovanou výměnu oken na obecním úřadě. Jsou ohroženy budoucí projekty nových chodníků a veřejného osvětlení, spojené s plánovaným uložením vedení elektrické energie do země.
Obec Lužany nad Trotinou bude krácena o -0,3 mil. Kč z celkových 1,8 mil. Kč. Obec musí zrušit dlouhodobě připravovanou rekonstrukci chodníků.

Celkově budou obce našeho mikroregionu kráceny o cca 14 mil. Kč, výrazně budou omezeny investiční akce a rovněž přípravy budoucích investičních akci. Vzhledem k tomu, že se blíží konec dalšího programového období dotací z EU, měla by být příprava investic ze strany státu nejvíce podporována, aby bylo možné prostředky z EU bezproblémově čerpat.
Chci Vás požádat, abyste hlasoval pro senátní návrh a nepřipravil obce o tak důležité finanční prostředky. Mohu Vás ujistit, že budeme Vaše hlasování bedlivě sledovat a určitě budeme informovat občany našich obcí o výsledku, tedy o tom, zda se podařilo peníze pro samosprávy zachránit, nebo ne.

S pozdravem

Jaroslav Huňat,
starosta obce Dubenec a předseda DSO Hustířanka
 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 457x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
15.09.2020 - Od 17. září do 17. listopadu 2020 bude úplně uzavřena silnice Rožnov – Semonice.
31.08.2020 - Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové bude otevřeno až do neděle 6. září 2020. Koupaliště v Trutnově bude příležitostně dle počasí otevřeno o víkendech. Koupaliště v Jaroměři již na konci srpna končí.

Volná pracovní místa
Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)

Odborný referent (MěÚ Dvůr Králové n. L.)


Kuchař (Školní jídelna ve Dvoře Král. n. L.)Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
1.07.2020 - 30.09.2020
Božena Němcová (výstava)
1.09.2020 - 30.11.2020
Kamarádka knihovna
12.09.2020 09:00 - 10.10.2020 17:00
Skautská výstava
19.09.2020 09:00 - 22.11.2020 17:00
Příběh jednoho města (výstava)