Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Silnice, cyklostezky, kanalizace a vodovod, ČOV, podharťské hřiště a další věci se řešily na debatě s pány Hlavatým a Jarolímem

Redakce, šéfredaktor / 19.11.2020, Aktualizováno
ČLÁNEK z roku 2015. Touto dobou proběhla v kině beseda Jiřího Hlavatého a Jana Jarolíma s občany města. Je zajímavé si přečíst, o čem se tehdy mluvilo a zamyslet se nad tím, co se od té doby ve městě povedlo a co se nepovedlo. Za nás je skóre celkem vyrovnané. Jak to cítíte vy?
 

Ve středu v 17 hodin se v zaplněném Hankově domě setkali na besedě s občany města senátor Jiří Hlavatý a starosta města Jan Jarolím. Zde vám předkládáme obsáhlý, ale přesto zcela jistě nekompletní výtah z takřka 2,5hodinové debaty.

V úvodu pan senátor zmínil svoji senátní kancelář, která je lidem k dispozici každé pondělí od 15 do 16 hodin přímo v sídle firmy Juta. Za dobu jeho senátorování jej navštívilo již na 65 lidí a to s nejrůznějšími podněty. On však není nadřízený vedení města a i když se vždy snaží pomoci, tak s řadou věcí proto lidi na město odkázal. Pan starosta kontroval, že on je rovněž pro veřejnost k dispozici, jen je třeba se dopředu objednat. 


SILNICE KRAJSKÉ I MĚSTSKÉ

To je hlavní úkol, který si pan Hlavatý jako senátor dal. Osobně se účastnil mnoha jednání na kraji i na SÚS, a snažil se tak o to, aby se zde začaly silnice dávat do lepšího stavu. Starosta Jarolím potvrdil, že mnohde mají právě díky panu senátorovi dveře otevřené a že jednání jsou o to jednodušší. Jednání jdou až tak dobře, že nyní je (citujeme) "Kraj zděšen z toho, kolik peněz jde do Dvora" :-). Nyní je tedy zpracován detailní plán oprav silnic a chodníků na na následující 3 roky!

  • Benešovo nábřeží a Štefánikova ulice 

Od kruháku až k zoo a snad i do Nových lesů a k tomu hlavně most Jana Palacha. Je ale třeba to důkladně rozmyslet - v tomto rozsahu nás čekají rozsáhlé uzavírky. Dokud je ale otevřena krajská pokladna, je třeba omezení vydržet.

  • Silnice Choustníkovo hradiště - Zboží - Dvůr Králové n. L. 

Zde se ozvala občanka Zboží, že se už 30 let snaží o chodník do města a přechody pro chodce. Chodník však není součástí ani plánované rekonstrukce. Zmínila se však možnost obnovení cesty přes Hrubá luka. Přechody pro chodce by součástí rekonstrukce měly být. 

  • Městská podstráň opravdu hodně ulic - v záznamu vyjmenované
  • Dukelská - chodníky 
  • Jiráskova ulice - chodníky 
  • ulice Preslova - od polikliniky k Inzatu .... Zde se letos dělala jen polovina, protože na druhé straně je potřeba zúžit chodníky (parkování) a na to je již potřeba projekt a celé řízení je časově náročné. 
  • Starosta Jarolím si dal veřejný závazek, že se definitivně vyřeší křižovatka Karlov
  • Letos byla opravena silnici skrz Lipnici, ale schází část od přejezdu přes vlečku k Lipnici - na tuto část nestačí jen obrousit vrchní vrstvu a dát nový asfalt, ale musí se udělat celé silniční těleso, protože se to nyní propadá. Proto se muselo počkat.
  • Heydukova ulice - připravuje se projekt na celkovou rekonstrukci na rok 2017 - a to včetně chodníků a cyklostezky

Dotaz z publika na ulici Čelakovského - bude se někdy dělat?

Na opravu čekají již 65 roků. Pan starosta upozornil, že zde nelze jen vyměnit povrch, ale je třeba řešit kompletní sítě pod komunikací a odhadl opravu na částku 15 - 16 mil. Kč a navazující Zborovského na 13 mil. Kč. Slíbil, že se pokusí zařadit to do oprav na rok 2017, že by to mohlo navázat na plánovaný kruhový objezd u "oční školy". O sítích pod městem bude obsáhleji psáno níže.


Proč město více nespolupracuje se zoo? (dotaz)

Starosta informoval, že vztahy se zlepšily, že vznikají malé i větší projekty na kterých město se zoo spolupracuje. Příklady:

1. společné infocentrum města a zoo v rotundě, kde bude hlavní vchod do ZOO

2. město se zavázalo, že nyní vznikající Labskou cyklostezku, která bude kopírovat Labe, prodlouží odbočkou až k branám zoo - v zoo následně plánují parkovací dům na kola a další aktivity pro cyklisty

3. zoo projevilo zájem o připojení k městské metropolitní síti - bylo vyhověno a napojení se připravuje (nebo již je)

4. ředitel zoo nabídl městu spolupráci při prezentování dřevěných lvů, kteří letos lákali návštěvníky do centra města

5. společná regionální propagační hra pro turisty, jejímiž spoluorganizátory je Kuks, zoo a město se zapojením místních podnikatelů - již jsme informovali zde.


Jaké dotace bude město čerpat z EU a zda se počítá s koupalištěm (dotaz)

Starosta veřejnost seznámil s tím, že na opravu bazénů se již dotace vypisovat nebudou a je třeba na to hledat vlastní zdroje. Ale že na příští rok je plánována oprava nejmenšího bazénu - delfínka, výměna fólie, oprava dlaždic, klouzačka a další drobné atrakce. Dále starosta zmínil, že se plánuje čerpat dotace na 11 velkých projektů:

- Labská cyklostezka 

- rekonstrukce chodníků - Dukelská a další ulice

- ČOV v Žirči (ne velká městská)

- zateplení městských budov

- výměna chlazení na zimním stadionu, nynější pochází ze 60. let a je použit nebezpečný čpavek

- a další (nestihli jsem zaznamenat)


Jaký význam má mít cyklostezka od kostela přes Palackého k náměstí? 

Vyjádření pana starosty: Pokud se chystáte řešit pohyb cyklistů v zastavěné lokalitě, výsledek je vždy kompromisem. Už v roce 2013 se scházela pracovní skupina ohledně cyklodopravy za účasti opravdu velkého množství lidí. Vznikly mapy problémových míst a požadavků. Jedním z nejčastějších bylo, že cyklista se nemá šanci dostat na náměstí ze severu a ze západu. Navíc cyklisté se tam vždy objevovali - tedy protizákonně. Tento provozní problém je nyní zlegalizován. A to červeným pruhem, který provokuje. Chce to čas a zvyknout si, cyklistů však jezdí hodně a je třeba je respektovat.

Pan Hlavatý k tomu doplnil, že středověká města všude po Evropě nejsou dělaná na cyklostezky (autor přepisu dodává, že tato města už vůbec nebyla stavěná pro provoz a parkování aut a je proto třeba hledat značné kompromisy). Že se cyklostezky zdají panu senátorovi jako velká móda. On že je toho názoru "Koukejte dát do pořádku silnice a nemluvte nám o cyklostezkách". Zmínil se o tom, že v Praze na obdobně značených cyklostezkách nikdy nikoho neviděl, protože je to hodně nebezpečné. (To je ovšem zavádějící - cyklistika se díky dopravnímu značení například v Praze opravdu značně rozšířila ku prospěchu všech - čísla doplníme v samostatném článku).


DEBATA O ÚVĚRECH PRO MĚSTO

Pan Hlavatý zmínil, že by se nyní nebál zaúvěrování města, protože peníze - zvláště pro města - jsou nyní levné - a bylo by možná nyní lepší se zadlužit a mít vše opraveno, ale že to je na rozhodnutí vedení města.

Starosta dodal, že rozpočet města je nyní cca 350 mil. korun a z toho je cca 35 mil - úvěrů. Je to hodně? Málo? Dvůr je nyní jedno z nejméně zadlužených měst. Bohužel však nad městem stále visí hrozba obrovských sankcí v soudních sporech o čističku, které stále běží a to od 0 Kč až do možných 250 milionů. Proto si město dává stranou rezervu a s úvěrováním je velmi opatrné. Nicméně byly banky poptány, kolik by půjčily, kdyby se jako zástavy použily městské lesy! Všechny banky jsou ochotné půjčit jen cca 10 % hodnoty městských lesů - tedy cca 70 mil. Kč. Což víceméně nic neřeší.


VODOVODY A KANALIZACE

V ČR je průměr ztráty vodovodů na kilometr a den cca 3850 litrů, ve Dvoře Králové 12000 litrů - tedy více než 3x tolik, než je průměr. Všechna tato voda teče jako balastní na čističku - teče tam cca 4 - 5x více vody, než je obvyklé v jiných městech. Kdyby teklo to co má, tak by se platila za čističku cca čtvrtina toho, co nyní. 

Paní z publika však upozornila, že to není tak dlouho, co se poplatky za vodu zvedly s argumentem, že na čističku naopak natéká málo vody a že na to není technologicky stavěná a proto se zvýšením ceny toto musí dorovnat. .... Kdo tomu rozumí, ať odpoví :-(

V každém případě VAK nyní dělá kontroly, kde jsou největší úniky.

Ve stejném stavu je i kanalizace - starosta informoval, že 100 m kanalizace se dá opravit za 2,5 mil korun a to ještě není její výměna, ale jen jakési vyložení zevnitř, které ucpe díry. A to je potřeba opravit kanalizaci v celém městě! Tedy plán na 20 roků?


ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD - jaký je stav

Starosta Jarolím upozornil, že vždy upřednostňoval domluvu se stávajícím vlastníkem. Ale že nyní není u ledu ani varianta stavby nové. Kdyby však město dělalo novou ČOV, tak se okrádá o možnost opravit kanalizaci a opravy. Navíc je nyní stávající stavební povolení napadeno žalobou a soudem je zakázáno stavět. Starosta bohužel neřekl, kdo toto napadl. O možnosti uhradit zásadní část ceny stavby nové ČOV z "takřka jisté dotace" (citace zastupitele Béma) nic nepadlo. 


METROPOLITNÍ SÍŤ V JIRÁSKOVĚ ULICI

Proč se zde kopalo opakovaně? Protože to firma udělala špatně a musela to předělávat. Na dotaz kdo stavbu dozoruje odpověď bohužel nezazněla.


HŘIŠTĚ V PODHARTI

Senátor Hlavatý zmínil, že jej koupil víceméně omylem - vysvětlení o částkách v nabídkách jsem neporozuměl. A že původně uvažovali o jeho rekonstrukci na moderní sportoviště. Přednost ale dostaly investice do stále ještě nemodernizovaných závodů firmy. V současné době se ale zařizuje vrtaná studna jako vlastní zdroj vody (nevím zda jen pro tenis, nebo i pro fotbal). A tenisové kurty se připojily pod správu tenisového klubu. Jiné plány se stadionem nyní nejsou. 

Fotbalový stadion dala Juta do pronájmu fotbalistům TJ Dvůr Králové za 1Kč s podmínkou, že se o něj budou starat. Starosta Jarolím, který je současně činovníkem fotbalistů informoval, že dali 70.000 Kč do obnovy trávníku. Pan Hlavatý si však také neodpustil podotknout, že za stavby, které jsou součástí areálu a jsou v majetkem TJ, by od případného kupce (Juta?) chtěla TJ zcela nesmyslné částky... 

Každopádně jedno z posledních usnesení rady města hovoří o tom, že JUTA již nemá zájem o odkup pozemků města na stadionu (žádala o ně na posledním zastupitelstvu, ovšem padnul návrh vyměnit tyto pozemky na za pozemky pana Hlavatého na Hrubých lukách).


PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ

20 let a nic tam není. Problémem ale není to, že to je kopec, ale absence sítí a nový zákon o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Pan Hlavatý dodal, že i on na svých pozemcích s tím má problémy, protože za vynětí se nyní musí zaplatit 7násobek toho, co před 10 lety! A že je Juta pod velkým tlakem jiných měst, kde mají připraveny pozemky, kde se za vynětí nemusí platit. Příkladem je třeba Úpice, nebo Jaroměř.

Na dotaz, co město nyní podniká proto, aby sem přivedlo investory, pan starosta neodpověděl. 


ZBOURANÁ TIBA ZÁLABÍ

Majitel zbořeného areálu  - firma Textil Invest - takto podniká všude po republice - koupí, zbourají a prodají. Areál koupili za 35 mil a nyní chtějí 93 a 103 milionu (různé pousudky), a to bez krásného domu ředitelství. Na ten také naštěstí nemají demoliční výměr. Teoreticky by mohli zbourat komín - je ale podán návrh na to, aby se stal kulturní památkou. Co s tím bude se nechá volnému trhu - město je s majitelem stále v jednání, ale nabízené a požadované částky jsou od sebe stále hodně daleko. 

HLUK V HUSOVĚ ULICI 

Velká a hlučná debata bez řešení - 60x tam byla za léto městská policie, ale nepomohlo to - policie nedává pokuty. Majiteli je to jedno, co je venku za dveřmi jej nezajímá. Starosta zmínil, že třeba v Trutnově si přímo majitel řeší ochranku, která dbá o klid před podnikem, protože nechce mít se sousedy problémy. Návrhy na pochůzkáře, obecní vyhlášky atp atp. Jedna z občanek uvedla, že se již vystěhovala pryč. 

Nedělám si ambice na bezchybný přepis. 

Zde je odkaz na záznam většiny debaty na youtube.
Já už jej poslouchat nebudu - upozornění na případné chyby, nebo opomenutá témata k článku rád přiložím.

Jan Holan

www.Kralovedvorsko.cz

Starosta slíbil, že další odpovědi na nezodpovězené otázky zveřejní na webu města.

 

Související články
Zápisky ze záříjového zastupitelstva - matoucí rozpočtové změny a nezodpovědný radní
Otevřený dopis panu starostovi čekal na odpověď měsíc. Nová ČOV se městu vzdaluje.
Rychlý průběh zasedání zastupitelstva narušila otázka čističky. Nová nebude.
"Je to vrchol mé kariéry," řekl k vyznamenání z rukou prezidenta Jiří Hlavatý
Na Benešově nábřeží opravují kanalizaci, poté začne rekonstrukce komunikace
Pozvánka a program 11. zasedání zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem (čtvrtek 8. září 2016)
Pozor na zamrznutí vodoměru v mrazivých dnech
Obyvatelé Žirče žádají v petici propojení s městem v podobě stezky. Tématem se tak stávají pozemky Juty
Jeden jediný stadion ve Dvoře pro všechny sportovce je málo
Ohledně ceny za čištění vody za roky 2005-2013 je ve Dvoře Králové rozhodnuto

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 641x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
InzerceVolná pracovní místa
Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
9.11.2020 10:00 - 13.12.2020 00:00
Nostalgické Vánoce 2020