Vyhledej
Novinky emailem
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Zápis z druhého zasedání zastupitelstva města Dvůr Králové (prosinec 2018)

Redakce / 3.01.2019, Dvůr Králové nad Labem
Přinášíme neoficální zápis ze zasedání zastupitelstva města Dvůr Králové n. L., které schválilo nejen rozpočet na rok 2019, ale také zvýšení vodného a stočného. Dozvěděli jsme se také, zda byla úspěšná žádost o dotace na novou ČOV a jak probíhá řízení malé ČOV v Žirči. Více než hodinová diskuse se týkala záborů na chodníku, vzniku alternativy k současnému psímu útulku, ale také možnosti zastupitelů nahlédnout do materiálů rady města přes internet.

Do osadních výborů přibyli další členové
Osadní výbory byly zřízeny a odsouhlaseny ve stejném složení jako v minulém volebním období. Jejich fungování se v Žirči, Zboží, Lipnici a Verdeku osvědčilo. Dvěma změnami je pouze donominování 2 členů do osadního výboru Žireč a 2 členů do osadního výboru Lipnice.

Složení osadních výborů města Dvůr Králové:

  • Osadní výbor Verdek - předseda - Jan Exner, - členové - Zdeněk Žižka, Ing. Michal Gejdoš
  • Osadní výbor Lipnice - předsedkyně - Ing. Tereza Slezáková, - členové - Ing. Dušan Sedláček, Milada Suchardová, Jan Metelka, Jaroslav Munzar, Vladimíra Matušková, Markéta Šimková 
  • Osadní výbor Zboží - předseda - Martin Říha, - členové - MUDr. Milan Šuják, Jan Dittrich
  • Osadní výbor Žireč - předsedkyně - Božena Saifrtová, - členové - Jan Balcar, Zdeněk Blažek, Ing. Dagmar Flosová, Mgr. Linda Harwot, PhD., Mgr. Jindřich Hauke, Zdeněk Hladík, Iva Matasová, Vladimír Mertlík, Iveta Weiglová, Vlastimil Rezek, Jaroslav Rapáč ml., Jaroslav Tomanec ml.

Zároveň byly členům a předsedům výborů zastupitelstva města (dále ZM), kteří nejsou členy ZM, schváleny odměny.

Malá ČOV v Žirči čeká na dotaci
Hned zpočátku se u zpráv z osadních výborů zastupitel Jan Bém zeptal vedení, v jakém stádiu zpracování je malá ČOV v Žirči. Pan místostarosta Helbich potvrdil, že již má dopravní a stavební povolení a čeká se na vyhlášení dotačních programů od ministerstva zemědělství a státního fondu životního prostředí.
Na konci zastupitelstva však vystoupil v rámci diskuse pan Mertlík za osadní výbor Žireč, aby přinesl pohled na žádost města o dotaci na žirečskou ČOV ze strany osadního výboru. V ní vyjádřil obavu, že město preferuje výstavbu své ČOV na úkor té žirečské a že dokud se nevyřeší dvorská ČOV, nemá tak Žireč šanci na další rozvoj, kterému brání právě malá ČOV a s ní související kanalizace. 
Celý jeho diskusní příspěvek si můžete přečíst zde.

Vodné a stočné v roce 2019
Plán obnovy kanalizace a vodovodů na dalších 10 let přinesl navýšení vodného a stočného v roce 2019. Zprávu o tomto usnesení jsme již zveřejnili zde.

Dotace na novou ČOV
Další zprávou, která v souvislosti s vodovodní sítí na zastupitelstvu zazněla, byl definitivně odmítavý postoj ministerstva k žádosti města o dotaci na novou ČOV. Žádost nebyla podpořena, protože nové operační programy jsou zaměřeny na intenzifikaci, kterou v případě Dvora Králové ministerstvo zpochybnilo. Zastupitel Luděk Krýza (ČSSD) v diskusi zmínil, že v radě města je napříč stranami vůle v roce 2019 novou ČOV i tak stavět. Více toto téma rozváděno nebylo.

V konečné diskusi padl i dotaz na soudní spory týkající se „staré ČOV”. Dle pana Helbicha spor pokračuje a výsledky nejsou predikovatelné. 

Pan zastupitel Hroneš vznesl v diskusi dotaz týkající se sporů s panem Antonínem ohledně pozemků potřebných pro výstavbu nové ČOV. Pan Helbich po krátkém váhání odpověděl, že dosud (6. prosince 2018) nemají k dispozici písemné vyhotovení rozsudku trutnovského okresního soudu, kde běží 28denní lhůta.

Oprava komunikací - zdroj financování
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) vypsalo po dlouhé době dotační tituly na obnovu místních komunikací. Město bude žádat o finance na rekonstrukci ulice Čelakovského (u Oční křižovatky). Obnovy krajských silnic jsou ve městě financovány krajem (křižovatka u Oční školy, Heydukova ulice, Dukelská apod.), rekonstrukce kanalizace a vodovodů jsou u těchto komunikací v režii města. Obnova místních ulic je však zcela v režii obce (letos např. ulice Plk. Švece).
V souvislosti s rekonstrukcí silnice II. třídy požádal kraj město o městské pozemky (kvůli povolení) od křižovatky U Zpěváčků ke křižovatce na Komárov. Zastupitelé na prosincovém zastupitelstvu souhlasili s tím, že město daruje vybrané parcely města kraji, a my se tak můžeme těšit na další opravenou část hlavního tahu ve Dvoře Králové. 

Společnost ARRIVA nabídla pozemek k odkoupení
Společnost ARRIVA, která ve Dvoře Králové vlastní pozemky na autobusovém nádraží, je nabídla městu k odkoupení. Jedná se o pozemek velikosti 9130 m2 za 12,700 mil. Kč (1.391 Kč / m2). Pan starosta uvedl, že s panem Poláčkem ze společnosti Arriva, má v prosinci sjednanou schůzku. Vedení města má k této částce zdrženlivý postoj a zastupitelé jej potvrdili svým usnesením, které zároveň starostu pověřuje jednáním s vedením společnosti ARRIVA. To mělo proběhnout 19. prosince, ale bylo odloženo na druhý lednový týden roku 2019.
Pan zastupitel Bém dodal, že narychlo zpracovaný projekt obnovy autobusového nádraží měl svá úskalí - a mezi ně patřila potřeba objízdné trasy kolem obchodu Penny, kdy se museli žádat majitelé o souhlas. Otázkou tedy je, zda se jedná o vhodný pozemek pro autobusové nádraží v dnešní době, kdy tam stojí Penny market s parkovací plochou a pro samotné nádraží moc místa nezbývá. 

Město koupilo pozemek vhodný pro rozvoj sportu ve městě
Zastupitelé odsouhlasili koupi pozemku v sousedství Tyršova koupaliště. Jedná se o pozemek 5400 m2 v hodnotě 2,090 mil. Jedná se o trvalý travní porost pro občanské využití - tělocvičná zařízení. Zároveň byla na tomto prosincovém zasedání schválena Strategie rozvoje sportu ve Dvoře Králové n. L. Veřejné jednání této strategie se konalo na konci listopadu ve Špýcharu městského muzea. 

Safari park se rozroste o novou expozici
Zastupitelé dosouhlasili prodat části pozemku města v oblasti bývalé slévárny ZOO Dvůr Králové. Jedná se o pozemek velikosti 76 m2 za 200 Kč/m2, kde plánuje dvorská zoo realizovat projekt vodního světa v rámci Expozice jihozápadní Afriky. Jak nám sdělila tisková mluvčí ZOO Dvůr Králové, Safari park se tak může těšit mimo jiné i na oblíbené lachtany a tučňáky. Celý projekt je rozdělen na tři etapy výstavby a celkově vyjde na přibližně 150 mil. Kč. Dokončení celého projektu je otázkou přibližně pěti let.


Zastupitelé schválili vnitřní předpis týkající se Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem, s platností od 07.12.2018. Na webu města je umístěný zde. Byl zrušen bod, který neumožňoval příjemci získat dotace z evropských fondů a zároveň města. 


Zastupitelé neschválili návrh pana Burdy na změnu současného smluvního vztahu města a pana Atonína jako provozovatele a majitele útulku pro psy. V konečné diskusi paní Ludmila Burdová více otevřela téma zmíněného útulku ve Dvoře Králové. 

ROZPOČET 2019

Víte, že město dostává od státu peníze z hazardu (cca 400 tisíc Kč/rok), ačkoliv na území města žádné herny nemá? Občané schválili na území města Dvůr Králové nad Labem v zákaz provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních video loterijních terminálů vymezených zákonem o loteriích a jiných podobných hrách v místním referendu v roce 2013.

Investice do metropolitní sítě: v budoucnu se plánuje připojení ČD, Lipnice, a budovy České pošty. Dobrou zprávou je, že metropolitní síť má i příjmovou stránku díky komerčnímu využití. Nyní má město již uzavřené 3 smlouvy o využití optické sítě a další 3 jsou v jednání.

Technické služby města - investiční příspěvek 4,5 mil Kč poputuje na pořízení kontejnerového vozidla na svoz odpadu při zahradních svozech, stavebního vozidla - sklápěčky - a také  traktorové sekačky se sběrem listí.

Investovat se bude i do rozšíření parkoviště u knihovny Slavoj a to díky tomu, že garáže v rámci nedávno odkoupené sousední továrny jsou v katastrofálním stavu a budou zbourány.

V rozpočtu je také v roce 2019 počítáno s pokračováním projektu výstavby další části Labské stezky - a to z Kuksu na přehradu Les Království. Jak na dotaz pana Béma odpověděl vedoucí odboru RISM pan Pokorný, v roce 2019 se jedná o řešení úseku Stanovice - Žireč, kde se v brzké době dokončí prováděcí dokumentace jako podklad pro výběr zhotovitele. Dál se může v tomto případě o dotační peníze bude hotová prováděcí dokumentace a bude se tak moci žádat o dotace ze státních peněz z Fondu dopravní infrastrutury, kde budou však nutné konzultace a další procesy. Na to je zejména určena částka v rozpočtu. Pokud bude vše majetkově vyřešené, bude se dále řešit v roce 2019 i část od mostu J. Palacha po Verdek.

DISKUSE

Pan zastupitel Kratěna otevřel otázku věžních hodin na budově pošty, které již delší dobu matou všechny občany i návštěvníky. Jak sám sdělil, zjistil, že o opravu hodin na poště (chronometr) se starala a platila paní z Německa, která již však zřejmě zemřela. Nyní je oprava závislá jen na rozhodnutí vedení pošty v Praze, která se k otázce opravě hodin staví jako k tomu poslednímu výdaji, který je nutný řešit. Pan Kratěna dodal, že i tak bychom se měli snažit, aby se s tím dalo něco dělat. Pan starosta slíbil, že promluví s vedením v Praze.

Zastupitelky Dkoalice paní Tomková a Staňková požádaly o dálkový přístup ke schváleným materiálům rady města - tedy přes internet. Nyní jsou dostupné pro zastupitele jen v papírové podobě v sekretariátu úřadu. Jako příklad dobré praxe uvedly město Jičín. 

Paní zastupitelka Bohutínská zmínila potřebu umístění lavičky na křižovatce „u Janáka” v Podharti. Senioři si cestou do nemocnice nemají kde odpočinout. Starosta s touto potřebou souhlasil, zároveň však uvedl, že křižovatku čeká rekonstrukce a až dle jejího časového rozvrhu se rozhodne o umístění lavičky.

Zápis nepojednává o všech bodech a tématech, která na zastupitelstvu zazněla. Audiozáznam 2. zasedání ZM z 6. prosince 2018 najdete zde.

Kateřina Sekyrková

Související články
Od nového roku se zvýší vodné a stočné ve Dvoře Králové téměř o 4 Kč
Rovný přístup zastupitelů k informacím pro správu města
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 1584x
 
24.05.2023 - U jičínské nemocnice vznikne nový pavilon psychiatrie spojený se dvěma podzemními patry pro parkování.
22.05.2023 - Informujeme o výluce traťové koleje v úseku Hostinné - Kunčice nad Labem - Vrchlabí ve dnech 29.5. - 15.6.2023.
27.04.2023 - Sváteční prodej: 1. května prodej bez omezení, ale 8. května počítejte s omezením prodeje ve velkých prodejnách
19.04.2023 - Malé obchody v obcích do 1 tisíce obyvatel obdrží v našem kraji celkem více než 3,8 milionu korun na provoz z dotace ministerstva průmyslu.

Volná pracovní místa

Asistent/ka pedagoga (ZŠ Sch. sady)

Školník / školnice (gymnázium DKNL)
Asistentka prodeje (JUTA, a.s)

Zdravotní sestra (Domov důchodců)


Kalendář akcí
12.05.2023 - 16.07.2023
Výstava: Krásy Podkrkonoší
4.06.2023 14:00 - 4.06.2023
Dětský den - TJ Sokol Žireč
6.06.2023 10:00 - 6.06.2023 11:00
Královédvorské knihomrně
6.06.2023 16:30 - 6.06.2023 19:00
Předprázdninový kurz kresby a malby