')
Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Nabídka práce: ekonom, účetní v DDM1 ve Dvoře Králové

Redakce / 14.04.2017
Dům dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové n. L. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici ekonom (účetní a mzdová účetní) příspěvkové organizace. Jedná se o práci vykonávanou v budově DDM1. Nástup je možný od 1. června 2017, případně dle domluvy. Práce je to na poloviční či 0,62 úvazku. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s výhledem na uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Platové zařazení: platová třída 9. Lhůta pro podání přihlášky do 1. kola končí 5. 5. 2017 – 10:00 hodin.
 

Předpoklady:

 •   státní občanství ČR
 •   věk nad 18 let
 •   způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 •   zdravotní způsobilost
 •   minimálně úplné SŠ vzdělání ekonomického směru
 •   praxe v oboru
 •   znalost podvojného účetnictví, mzdového účetnictví a mzdové legislativy, ekonomie a hospodaření

  příspěvkových organizací

 •   znalost daňové problematiky
 •   znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací (zákon o účetnictví včetně příslušných

  prováděcích předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

 •   znalost práce na PC (kancelářské programy Word, Excel, Outlook,...)
 •   dobré komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, přesnost, flexibilita, aktivní a

  zodpovědný přístup k práci, ochota se nadále vzdělávat

 •   znalost programu Gordik, Vema výhodou
 •   znalost zpracování žádostí a vyúčtování dotací výhodou

  Charakteristika zaměstnání:

 •   komplexní vedení podvojného účetnictví (účtování o stavu, pohybu a rozdílech majetku, závazků a

  pohledávek, o nákladech a výnosech, příjmech a výdajích, sestavování HV, účetní závěrky, vedení účetní

  knihy, evidence a účtování faktur, administrace veřejných zakázek včetně registru smluv...)

 •   komplexní zajišťování mzdové agendy (aplikace právních předpisů při výpočtu, výplatě a zúčtování platu,

  výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu, pojistného na sociální a zdravotní

  pojištění)

 •   zpracování veškerých účetních a statistických výkazů
 •   zodpovědnost za dodržování vnitřního kontrolního systému
 •   zajišťování bezhotovostního platebního styku, zajišťování styku s bankami, FÚ, OSSZ, ZP...
 •   kontrola a koordinace čerpání rozpočtu, stanovení objemu prostředků na platy a ostatní přímé náklady na

  vzděláván

 •   korespondence s úřady, odběrateli a dodavateli
 •   zařazování, odpisování majetku a sestavování odpisového plánu
 •   provádění rozborů hospodaření a stanovení případných opatření
 •   cestovní náhrady
 •   zúčtování dotací

  Doba trvání pracovního poměru:

  Nástup možný od 1. 6. 2017, případně dle domluvy. Práce na 0,5 (0,62) úvazku. Pracovní poměr na dobu určitou s výhledem na uzavření smlouvy na dobu neurčitou.

  Platové zařazení:

  platová třída 9. dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Náležitosti přihlášky uchazeče:

 •   jméno, příjmení, titul
 •   datum a místo narození
 •   státní příslušnost
 •   místo trvalého pobytu
 •   adresa pro doručování, elektronická adresa, telefonní kontakt
 •   datum a podpis

  Požadované doklady k přihlášce:

 •   strukturovaný životopis s uvedením dosavadní praxe
 •   kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a dalších dokladů osvědčující znalosti a dovednosti
 •   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 •   souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb.

  Bližší informace lze získat:

  Sylvie Černotová
  Tel: 499 320 353, 775 320 373 E-mail: info@ddmdvurkralove.cz

  Přihlášku zasílejte:

 1. a)  elektronicky na adresu: info@ddmdvurkralove.cz
 2. b)  nebo poštou na adresu:

Dům dětí a mládeže JEDNIČKA Spojených národů 1620
54401 Dvůr Králové nad Labem

(zasílejte v obálce s nápisem „Neotvírat – výběrové řízení “ )

Harmonogram výběru uchazeče


1. kolo 10. 5. 2017 - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí

2. kolo 16. 5. 2017 - osobní pohovory s vybranými uchazeči
O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to nejpozději
do 12. 5. 2017.

Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

DDM Jednička si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, pokud nebude nalezen vhodný uchazeč.
Ve Dvoře Králové nad Labem
11. 4. 2017 

 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 768x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
11.07.2019 - Knihovna Slavoj bude již od pátku 12. července 2019 opět otevřená pro čtenáře dle běžné otevírací doby. Služby on-line jsou již také v provozu.
10.07.2019 - Aktuálně (středa 10. července) je omezen provoz v knihovně Slavoj ve Dvoře Králové, kde nefunguje elektřina. Možné je pouze osobní navrácení knih. V případě potřeby prodloužení knih volejte na mobilní čísla: 721 390 348, 606 531 153. O změně vás budeme informovat.
02.07.2019 - Od 27. června do 1. července jsme bohužel měli problém s poštovním serverem účtu info@kralovedvorsko.cz. Pokud jste nám v tuto dobu poslali email, prosím, zašlete jej ještě jednou nebo nám zavolejte.

Volná pracovní místa
Asistent/ka pedagoga (ZŠ a PrŠ DKnL)

Školní psycholog (Dvůr Králové n. L.)

Vedoucí oddělení ŠKS (Dvůr Králové n. L.)


Sociální pracovník/ice (Diakonie ČCE DKnL)

Ošetřovatel (Domov sv. Josefa, Žireč)


Kalendář akcí