Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Nabídka práce: odborný referent/odborná referentka odboru VÚP

Redakce / 5.11.2020, Královédvorsko
Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo personální výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Přihlášky se odevzdávají do 3. listopadu 2020.
 

Pozice: odborný referent/odborná referentka odboru VÚP (úředník dle zákona č. 312/2002 Sb.)

druh práce: odborný referent/odborná referentka stavebního úřadu

místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem

platová třída*: 9. - 10. třída (dle praxe a vzdělání)

pracovní poměr: na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené

termín nástupu: leden 2021, případně dle dohody

Předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; 

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: SŠ, VOŠ, VŠ 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo, 
 1. vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo
 2. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
 • znalosti oboru: stavebního, architektonického nebo právnického směru
 • znalosti právních předpisů:
 • zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

Výhoda:

 • praxe v oblasti veřejné správy nebo ve stavebnictví vítány

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: 

 • pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti, empatie, 
 • smysl pro týmovou práci,
 • výrazný smysl pro zodpovědnost,  
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodnost, odolnost proti stresu,
 • aktivnost a výkonost, 
 • rozhodnost, 
 • odolnost proti stresu,
 • aktivnost a výkonost, 
 • organizační schopnosti.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v přátelském kolektivu,
 • benefity dle sociálního fondu,
 • příspěvek na penzijní připojištění.

Náplň práce:

 • vykonává činnosti stavebního úřadu podle z. č. 50/1976 Sb. v platném znění u případů zahájených v době účinnosti tohoto zákona,
 • vykonává činnosti stavebního úřadu podle z. č. 183/2006 Sb. v platném znění u případů zahájených v době účinnosti tohoto zákona,

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí odboru VÚP Ing. Martin Rudolf, č. tel. 499318215.

Uzávěrka přihlášek: 30.11.2020, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – referent VÚP - neotvírat““.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Bc. Jan Sedláček, tajemník MěÚ, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce. Uvítáme číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonické spojení, elektronický kontakt, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis,
 • profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • doklad o absolvování praxe v případě vyššího odborného vzdělání v oboru stavebnictví nebo v případě středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví jako nejvyššího dosaženého vzdělání,
 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění v případě středního vzdělání s maturitní zkouškou jako nejvyššího dosaženého vzdělání, pokud ho uchazeč má,
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 


 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 560x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
InzerceVolná pracovní místa
Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
9.11.2020 10:00 - 13.12.2020 00:00
Nostalgické Vánoce 2020