Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Pracovní pozice: právnička/právník právního oddělení (MěÚ Dvůr Králové n. L.)

Redakce / 18.05.2020, Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové n. L. vypsalo výběrové řízení na obsazení pozice právničky/právníka právního oddělení odboru kanceláře tajemníka úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 

druh práce: právnička/právník
místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem
platová třída*: 11. třída (* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 4))
pracovní poměr: na dobu neurčitou
termín nástupu: červenec 2020, případně dle dohody

Předpoklady:

 • svéprávnost, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; 

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice (tato podmínka musí být splněna nejpozději do 31.08.2020),
 • dobrá orientace v právních předpisech zejména v oblasti: správního řádu, občanského zákoníku, zákona o veřejných zakázkách, zákona o obcích, zákona o ochraně osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím a další zákony,
 • uvítáme praxi ve veřejné správě, 
 • možnost zaměstnání i absolventa bez praxe.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • základní přehled o regionu,
 • ochota se dále vzdělávat,umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), 
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo (aktivní řidič/ka).
 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • základní přehled o regionu,
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), 
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo (aktivní řidič/ka).

Osobnostní předpoklady:

 • samostatnost, spolehlivost, přesnost,
 • schopnost logického, analytického a koncepčního myšlení,
 • rozhodnost, vysoká odolnost proti stresu,
 • organizační schopnosti.

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu, 
 • pětitýdenní dovolenou,
 • osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
 • příspěvek na stravování a další benefity,
 • příspěvek na životní či penzijní pojištění,
 • stabilní zaměstnání v dobrém kolektivu.

Náplň práce:

Na úseku právního poradenství poskytuje odborům úřadu a příspěvkovým organizacím zřízeným městem konzultace a stanoviska k řešení právních otázek.
Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí právního oddělení Mgr. Zdeněk Lokvenc, č. tel. 499318291.

Přihlášky

Uzávěrka přihlášek: 05.06.2020, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – právník - neotvírat“.
Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Bc. Jan Sedláček, tajemník MěÚ, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem
 

Náležitostí přihlášky jsou:

jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
 • „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 
V případě úspěšného zapracování nabízíme možnost přidělení bytové jednotky.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 361x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.
04.05.2020 - Dnes se opět sejde Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které bude mimo jiné hlasovat o dotacích pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství, které na svém minulém zasedání neschválilo.
29.04.2020 - Od 1. května se otevírají informační centra národních parků a jeskyní v ČR.
29.04.2020 - V sezoně 2019/2020 vynaložil Královéhradecký kraj na údržbu svých silnic necelých 116 milionů korun, což je nejméně za posledních sedm let. Oproti plánu kraj ušetřil 45 milionů korun.

Volná pracovní místa

Právník/právnička (MěÚ Dvůr Kr. n. L.)

Vedoucí OŽP (MěDvůr Králové n. L.) 

Učitel na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
27.05.2020 - 5.06.2020
Zápis do ZUŠ
2.06.2020 19:00 - 2.06.2020 21:00
Afrikou na pionýru (Road movie od 12 let)
3.06.2020 19:00 - 3.06.2020 21:00
Problémissky (komedie)
4.06.2020 19:00 - 4.06.2020 21:00
Problémissky (komedie)