Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

Na Královédvorsku máme 2 z 10 nominovaných Žen regionu za Královéhradecký kraj

Redakce / 9.10.2018, Královédvorsko
Hned dvě ženy z Královédvorska patří v krajském kole celonárodní soutěže Žena regionu mezi 10 nominovaných. Na včerejším vyhlášení bylo rozhodnuto o vítězce: stala se jí PR manažerka Tereza Melišová, která pomáhá dětem v nemocnicích i azylových domech.
 
Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je určena všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě. Nemělo by se přitom jednat jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. 
Soutěž se vyhlašuje od roku 2009 celonárodní soutěž. Cílem je ocenit úsilí těchto žen.
Koná se pod záštitou Senátu Parlamentu ČR, Asociace krajů ČR a Kraje Vysočina. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s. r. o. 

Mezi 10 nominovaných patřila i Kateřina Hojná z Farní charity Dvůr Králové a Alexandra Jiřičková, radní města Dvůr Králové. Mgr. Kateřina Hojná se tak letos účastnila předávání další ceny z rukou vedení kraje: v září získala Cenu sociálních služeb v kategorii Osobnost sociálních služeb.

Slavnostní vyhlášení soutěže Žena regionu se uskutečnilo v pondělí 8. října v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Ocenění Tereze Melišové předali za přítomnosti zástupců a partnerů soutěže radní Královéhradeckého kraje Rudolf Cogan a výkonná ředitelka neziskového projektu Žena regionu Marie Heřmánková. 

Kategorie soutěže

O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy, kterým se podařilo dosáhnout úctyhodných výsledků v kategoriích:

  • podnikání, politika a veřejná správa
  • vzdělávání, věda a výzkum
  • zdravotnictví a charitativní činnost
  • umění, kultura a sport

Vítězka postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese krajská vítězka, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se uskuteční 25. října 2018 v Senátu Parlamentu ČR. 

Tereza Melišová 

Žena regionu Královéhradeckého kraje Tereza Melišová se svými kolegyněmi pomáhá nejen neurochirurgickému dětskému oddělení pražské nemocnice Motol, ale i Fakultní nemocnici Hradec Králové, dětem z Klokánku v Teplicích, nebo Azylovému domu pro matky s dětmi v Hradci Králové. Tereza se stala Dobrým andělem, tedy patronem rodin, kde jeden z členů onemocněl rakovinou či jiným závažným onemocněním. Záleží jí také na lidech bez domova. K jejím nezištným aktivitám se připojují stále další lidé, je pro ně inspirací. 


Anna Maclová

Anna Maclová pracovala jako ředitelka Oblastní charity Hradec Králové téměř 14 let. V roce 2010 vstoupila do politiky a stala se náměstkyní primátora pro oblasti sociálních věci, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu. Je vdaná a má tři syny. Je dobrosrdečná a ve volném čase se věnuje sociálně slabým a charitě. Může se na ni obrátit každý, kdo má nějaký problém.

Iva Rindová

Iva Rindová již 20 let řídí školu pro sluchově postižené v Hradci Králové. Za tu dobu se jí podařilo vytvořit profesionální tým té nejvyšší odborné úrovně, který odborníci, rodiče i absolventi hodnotí jako „to lepší“, co máme v naší zemi. Pod jejím vedením se podařilo vytvořit kvalitní metodiku výuky neslyšících žáků s důrazem na bilingvální vzdělávání se zapojením českého znakového jazyka, která je v ČR ojedinělá.

Ivana Skřítecká

Ivana Skřítecká se přes 20 let věnuje oblasti partnerských, mezilidských vztahů a zlepšování kvality života lidí. Z její soukromé praxe vzniklo několik stovek nových partnerských dvojic a manželství a také se více než 143 dětí narodilo do stabilní rodiny. V současné době působí jako  radní Rychnova nad Kněžnou a je aktivní dlouholetou členkou Krajské hospodářské komory, kde se snaží podpořit podnikatelský sektor, žáky a studenty ve školách i regionální zaměstnavatele. Ve volném čase se věnuje dětem z dětského domova v Potštejně.

Božena Tymichová

Božena Tymichová pracovala ve školství 27 let. Věnuje se loutkoherectví v Divadélku Batole v Opočně, pro které sama píše scénáře, tvoří kulisy a vodí loutky při představeních pro malé i velké diváky. Rovněž dbá na zdraví dětí, když prostřednictvím zájmových kroužků věnovaných hře na píšťalky vede děti ke správnému dýchání a práci s energií. Totéž uplatňuje při cvičení a kurzech jógy pro děti i dospělé. V neposlední řadě je také spisovatelkou. Je autorkou i ilustrátorkou dvou pohádkových knížek.

Kateřina Hojná

Kateřina Hojná je od roku 2009 ředitelkou Farní charity Dvůr Králové nad Labem. Za téměř desetileté působení v čele této organizace se jí podařilo rozšířit množství poskytovaných služeb. Královédvorská farní charita se věnuje například občanskému poradenství či osobní asistenci. Zároveň provozuje nízkoprahové centrum pro děti a mládež, sociálně terapeutickou dílnu či centrum pro náhradní rodinnou péči. 

Hana Jakubcová

Hana Jakubcová působila 21 let na pozici ředitelky Základní školy Solnice, ve které rovněž před nástupem do ředitelské funkce pracovala jako učitelka přírodopisu, pěstitelských prací a českého jazyka. V dobách působení Hany Jakubcová v pozici ředitelky se solnická škola zapojila do řady významných projektů, díky kterým zdejší žáci získali potřebné znalosti všeobecného, přírodovědného či technického charakteru. 

Ida Jenková

Ida Jenková je původním povoláním pedagožka. Svojí profesní kariéru začala jako učitelka v Polici nad Metují. Následně vykonávala funkci ředitelky ZŠ A MŠ v Bezděkově nad Metují. Před dvaceti lety vstoupila do veřejného života v pozici místostarostky Police nad Metují. Od roku 2006 je pak starostkou města. Zasloužila se o založení Polické univerzity volného času, která má v současné době 80 studentů. Byla iniciátorkou a spoluzakladatelkou Senior klubu Ostaš, který zde existuje více než 10 let. Je patronkou Police Symphony Orchestra složený z 65 mladých muzikantů, který se stal fenoménem regionu.

Alexandra Jiříčková

Alexandra Jiřičková je místostarostkou Dvora Králové nad Labem a do její gesce spadá například školství, kultura, rozpočet, dotační tituly a investiční akce, strategické a rozvojové materiály města. Díky tomu dokázala Dvůr Králové nad Labem správně nasměrovat v jeho budoucím vývoji. Alexandra Jiřičková se také angažuje ve velkém množství projektů, které se zaměřují především na příležitosti pro ženy.

Vladimíra Lesenská 

Vladimíra Lesenská je projektantkou, soudní znalkyní a komunální političkou, která se od roku 1994 podílí na rozvoji Týniště nad Orlicí. V letech 2006 až 2010 byla poslankyní Parlamentu České republiky, kde se převážně věnovala sociální oblasti. Založila tradici benefičních koncertů, jejichž výtěžek putoval Krajkářské škole ve Vamberku, Geriatrickému centru v Týništi nad Orlicí a dalším potřebným. Své zkušenosti v současné době využívá jako ředitelka pracovního úřadu, kde usiluje o větší provázanost škol s konkrétními firmami v regionu.

Kateřina Sekyrková
Zdroj: Královéhradecký kraj

 

Související články
Letošním vítězem Vesnice roku Královéhradeckého kraje se stávají Přepychy. Ocenění mají i dvě vesnice na Královédvorsku.
Městská knihovna Slavoj bodovala v soutěži Kamarádka knihovna
Vesnicí roku 2018 Královéhradeckého kraje jsou Stěžery na Hradecku
Královéhradecký kraj byl letos vyhlášen jako nejlepší místo pro život v ČR

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 251x
 
 
 
Zpět
13.03.2019 - V nemocnici v Trutnově již neplatí zákaz návštěv na lůžková oddělení. Nemocnice byla poslední v kraji, kde tento zákaz platil.
01.03.2019 - Novým jednatelem společnosti Lesy města Dvůr Králové n. Labem, s.r.o., je Petr Kupský. Nahradil od 1. března 2019 Petra Teperu.

Kalendář akcí