Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

Neuvěřitelných 51 milionů korun evropských dotací je na příští roky potvrzeno pro Královédvorsko!

Redakce / 28.05.2017, Královédvorsko
Ve čtvrtek přišla veledůležitá zpráva pro celý náš region. Strategie rozvoje regionu Královédvorsko je SCHVÁLENA! Místní akční skupina (MAS) Královédvorsko může v následujících letech rozdělit do projektů v regionu celkem 51 610 000 Kč!

Tyto prostředky nebudou rozdělovat anonymní úředníci někde daleko na ministerstvech, ale budou je rozdělovat místní lidé podle jasně stanovených pravidel a to místním projektům, spolkům, obcím, podnikům. Na detaily jsem se zeptal Lenky Křížové a Simony Tulachové, které mají na úspěchu MAS největší podíl. 

CESTA ZA MILIONYV roce 2013 na rychlo a za pochodu vznikala, a to jako jedna z vůbec posledních v České republice, Místní akční skupina Královédvorsko (MAS). Velmi se pospíchalo, protože právě v tu dobu končilo jedno a začínalo druhé programové období pro rozdělování dotací z fondů Evropské unie. Byla tak obrovská šance získat pro region značné finanční prostředky. Tehdy se ještě nevědělo v jakém rozsahu a už vůbec, jak náročné bude se k těmto prostředkům vůbec dostat. 

V každém případě se podařilo MAS založit a přesvědčit řadu obcí, spolků a podnikatelů aby se přidali. Za aktivní účasti veřejnosti začala na několika pracovních setkáních v ZOO vznikat strategie rozvoje regionu. Rozdělily se první tisíce v rámci tzv. "Tréninkové výzvy", která měla prověřit, zda je MAS Královédvorsko schopna projekty administrovat, posuzovat a prostředky rozdělovat. 

Nikdo tehdy netušil, že bude trvat další 3 roky, kdy se budou stále posunovat termíny a Místní akční skupiny obecně upadnou v nemilost vedení ministerstev. Za pochodu se měnily podmínky a pravidla, vracely se strategie. Řada MASek ukončila, nebo značně omezila činnost, zaměstnanci pracovali bez nároku na mzdu. 
Naše MAS Královédvorsko však díky obětavosti zaměstnankyň a podpoře města a dalších členů toto období přežila, strategii dotáhla do konce a ta byla po mnoha peripetiích SCHVÁLENA! Rozhodně to nebylo jisté, řadě Místních akčních skupin buď byla strategie zcela zamítnuta a velká většina jich je nadále v procesu schvalování a to se značně nejistým výsledkem.
V mezidobí schvalování strategie se MAS aktivně zapojila do značení regionálních produktů – Podkrkonoší, regionální produkt, pracovala na projektu spolupráce s ostatními krajskými MAS, navázala spolupráci s polskou MAS QWSI, kde společně aktivně pracují na přípravě projektu ČR-PL s názvem: Nezapomenutelné zážitky z kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí, v rámci Euroregionu Glacensis na aplikaci pro mobilní telefony týkající se na naší straně průvodce po Královédvorsku, dále pak na projektu MASky bez hranic, zaměřeného na vzájemné setkávání a předávání zkušeností spolků, mládeže, podnikatelů z obou stran hranice. V neposlední řadě aktivně spolupracuje se školami v celém ORP Dvůr Králové nad Labem v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání a je jim i nápomocna v jejich projektových žádostech tzv. Šablonách.  Na podzim loňského roku se také stala organizátorem celostátního setkání všech MAS, které se konalo ve Dvoře Králové nad Labem.

Zde je mapka MAS v České republice. Zeleně schváleno, červeně zamítnuto, ostatní stále v procesu a s nejistým výsledkem.

Pro koho jsou finanční prostředky určeny? 

Pro místní občany, spolky, obce, ale i firmy. Pokud kdokoliv z regionu představí projekt, který bude ku prospěchu místních občanů, našeho regionu, a bude v souladu s vyhlášenými podporovanými aktivitami, tak má velkou šanci na něj prostředky získat. 

Kdo o přidělení dotace rozhoduje? 

Jsou předem daná pravidla a podmínky, které mají bodové ohodnocení. Projekty budou hodnotit vždy 2 nezávislí hodnotitelé. Místní lidé, členové MAS, lidé, které denně potkáváte ve své obci, v práci, které všichni znáte. Samozřejmě je pravidlem, že posuzovat projekty nebude nikdo s projektem spřízněný. Pro některé náročnější a odborné projekty si zcela jistě naše MAS najme i externí odborníky, kteří se v daném oboru vyznají a pomohou nám posoudit potřebnost a užitečnost projektového záměru.

Mohu nějak předem získat informace, zda se právě ten můj nápad vůbec vyplatí rozpracovat do podoby projektu? Zda má šanci uspět? 

Ano, vůbec nejlepší bude zajít za námi do kanceláře MAS v Kině ve Dvoře Králové. A my vám rádi řekneme, zda váš záměr má šance, či na co se při práci na projektu nejvíce soustředit. Základní přehled ale získáte i níže, kde rozebíráme jednotlivé kategorie pro podporu. Celkově se plánuje 34 konkrétních výzev. Před každou bude seminář, kde zájemce seznámíme se všemi podmínkami a pravidly. 

Z tabulky, kde jsou vyčísleny částky podpory na jednotlivé oblasti ale vyplývá, že nejvíce prostředků je určeno již na rok 2017! Dá se to vůbec stihnout? 

Tyto částky není potřeba hned letos čerpat. Je potřeba zejména dobře připravit projekty, které se budou ke konci roku posuzovat a vybírat. Čerpání prostředků pak bude následovat podle daných projektů postupně. Nicméně již nyní, na základě zpožďování procesů hodnocení strategií, je kladen velký důraz na co největší možné vyčerpání prostředků do konce roku 2018. Proto jsme i harmonogram pro výzvy tomuto přizpůsobili. 

Musím mít na realizaci projektu nějaké vlastní prostředky? 

Ano, je potřeba zajistit minimálně 5% prostředků z vlastních zdrojů. U každého z programů je to odlišné, co se týče aktivit v zemědělství a lesnictví, tam je to o něco více. Výhodou podání projektového záměru přes MAS je právě nízká míra spolufinancování žadatelem. Nesmírně důležitá je také dlouhodobá udržitelnost záměru. Ten nesmí být založen primárně na dotacích, ale měl by samozřejmě fungovat samostatně. To koneckonců platí i pro naší MAS. Ve chvílích, kdy dotace na činnost prostě nebyly, tak se fungování zajistili samotní členové. 

Jak byla daná částka 51 000 000 Kč pro naše území určena?

Částky byly rozpočítané již na začátku programového období, a to dle velikosti dané MAS, tj. počtu členských obcí v MAS a počtu obyvatel. Bylo pro nás tedy velmi důležité, že všechny členské obce v naší MAS v tom nepříliš příznivém období zůstali a nyní budeme velice rádi, pokud naleznou nějaký projektový záměr v souladu s našimi výzvami, který bude pro obec přínosem.

Na co jsou tedy prostředky určeny? 

Prostředky budeme rozdělovat celkem ze 3 operačních programů.

KONTAKTYBuďte včas a přesně informováni o všech výzvách, které nyní budou následovat. Podrobné informace najdete vždy nejdříve na www.maskd.cz, nebo dejte lajk facebookovým stránkám
www.facebook.com/MASKralovedvorsko 

Kancelář:
MAS Královédvorsko
náměstí Václava Hanky 828 (Kino Svět)
Dvůr Králové nad Labem
PSČ: 544 01

Konzultační hodiny:  
pondělí: 9,00 - 11,30 a 12,30 - 15,00
Ostatní dny po telefonické dohodě.

1. z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
To jsou zejména investice. Do bezpečnosti dopravy, bezbariérovosti, ale do sociálních služeb - sociální bydlení, azylové domy, pečovatelské a podobné služby v regionu. Počítá se s podporou sociálního podnikání. Mezi nejdůležitější podporované investice patří rovněž investice do infrastruktury potřebné pro moderní vzdělávání. Část prostředků je určena i pro investice do památek. Ovšem jen do Národních kulturních památek, což může v našem případě být Kuks, nebo Přehrada Les království 

2. Z programu rozvoje venkova (PRV). 
To je určeno zejména pro zemědělské subjekty a částečně i pro lesnictví. U nás by mělo jít o vzdělávání a školení, dále do zlepšování a modernizace výrobních technologií, posilování rekreační funkce lesa a u nás by to mohlo podpořit nyní moderní agroturistiku. 

3. Operační program zaměstnanost (OPZ).
Zde je vidět rozpor mezi dobou vzniku naší strategie, kdy v roce 2013 jsme zde měli jednu z největších nezaměstnaností v regionu, což již nyní neplatí. Změnit jsme to ale nemohli. To ale nevadí, nebudeme tak nyní řešit čistě tvorbu pracovních míst, ale můžeme více pracovat s těmi, co jsou nyní takřka nezaměstnatelní či podpoříme zaměstnance v realizovaných investičních projektech z IROP. Zaměříme se také na prorodinná opatření, usnadnit maminkám návrat do práce, uvolnit rodinám ruce podporou letních příměstských táborů, dětských skupin, nebo třeba doprovod dětí na kroužky. Řadu ve světě fungujících věcí, které ale u nás ještě nikdo moc nezná. To samé v sociální oblasti - tedy vylepšování podmínek k práci, lepší ohodnocení lidí, kteří nyní mají nejnižší platy. 

Ve všech třech programech jsou i další tzv. Fiche. Vše najdete v této tabulce. Jsme připraveni vše osobně vysvětlit.

 


Související články
Město finančně vypomůže MAS Královédvorsko. Peníze dostane zpět
Jan Machek novým předsedou MAS Královédvorsko
MAS Královédvorsko splnila kritéria ministerstva zěmědělství. Již jen jeden krok ji dělí od možnosti získat pro region až 55 milionů Kč
Nové propagační video z našeho regionu si nechala vyrobit MAS Královédvorsko. Nabízí peníze místním lidem na projekty
Související odkazy
www.maskd.cz
 
Vaše komentáře

Přečteno 3043x
 
22.07.2024 - Pozor na odkloněnou trasu na železniční trati Prahy - Hradec Králové - Trutnov: rychlíky linky R10 budou během plánované výluky zastavovat místo stanice Praha-Libeň ve stanici Praha-Vysočany od úterý 16. července nepřetržitě do soboty 24. srpna 2024.
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí