Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

Trutnov a Hostinné budou mít příští rok rekonstruovaná koupaliště

Redakce / 13.08.2019, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
V Trutnově byla na konci července zahájena rekonstrukce letního koupaliště, která vyjde město na 73 mil. Kč. V Hostinném vybrali radní 31. července 2019 dodavatele veřejné zakázky podlimitního rozsahu "Rekreační volnočasový areál Hostinné”, jehož součástí je i nové koupaliště za 47 mil. Kč. Obě města financují projekty vlastními prostředky s pomocí úvěrů.
 

Cesta k vysněným volnočasovým areálům, které mají nesporně velký význam jako atraktivní a přitom bezpečné prostředí pro sport a relaxaci, nebyla snadná ani v jednom případě. V Trutnově se rekonstrukce plánovala až po dokončení rekonstrukce krytého bazénu, která se však kvůli nedokončenému projektu odložila. V Hostinném čekají na nové koupaliště od roku 2003. 

V Trutnově rekonstrukce po 19 letech

Stavební řešení předmětu veřejné zakázky:

V areálu letního koupaliště v Trutnově je dnes situován plavecký 25m bazén s pěti drahami, dětský bazén a tvarově velmi nepravidelný rekreační bazén, který je "krčkem" propojen s prostorem pro dojezd z tobogánu a skluzavky. Nad krčkem je mostek zajišťující přístup ke startovní věži. Konstrukčně se jedná o železobetonové vany s proměnlivými hloubkami. Povrchy bazénů jsou z keramických obkladů a dlažeb. Kolem bazénů je ochoz "čisté" zóny z betonové skladebné dlažby.

Nové řešení počítá se zvednutím úrovně ochozů bazénů a na ně navazující přelivné žlábky bazénů o cca 30 cm oproti stávajícímu stavu. Hlavní úpravou je vyvložkování původních bazénů nerezovým plechem a tím vytvořit nové vodotěsné vany. Při této úpravě bude zajištěna bezproblémová údržba i estetika nových bazénů. Plavecký bazén zůstane téměř beze změny, zrušena bude pouze zadní obrátková vyvýšená zídka, místo které bude v této části přelivný žlábek. V rekreačním bazénu budou doplněny atrakce a vytvořen poloostrov. Tvarově nový bude dětský dvouúrovňový bazén, který bude hladinou spojen s rekreačním bazénem. Na násypy budou provedeny nové ochozy z betonové skladebné dlažby a nová nerezová brodítka se sprchou. Drobné zásahy budou také do místní zeleně (živé keře, zatravnění apod.). Stávající stromy v ochozech budou v plném rozsahu zachovány.

Pro provoz bazénů a atrakcí je nutné doplnit odpovídající strojní zařízení. To bude osazováno do stávající strojovny technologie (v suterénu pod provozním objektem) a do podzemního kolektoru v prostoru mezi plaveckým a rekreačním bazénem. Proto dojde v těchto částech areálu k drobným stavebním úpravám.

Ostatních objektů v areálu letního koupaliště v Trutnově se rekonstrukce netýká.

V Trutnově již stavební práce začaly letos v červenci. Trutnováci i návštěvníci Trutnova tak skočí do nových nerezových bazénů již příští léto. Město Trutnov se navíc pouští do další významné investiční akce poté, co v září slavnostně otevře zcela nové Středisko volného času v areálu Na Nivách za bezmála 200 mil. Kč. Zároveň u nového areálu rekonstruuje parkoviště za 10,6 mil. Kč s kapacitou 81 míst.

Rekonstrukci koupaliště považoval za nezbytnou Petr Gaisler, ředitel společnosti Mebys Trutnov, s. r. o., ačkoliv koupaliště prošlo rekonstrukcí nedávno: v roce 2000. Každoročně totiž na opravy kachliček na koupališti vynakládali zhruba 700 tisíc korun a údržba strojního vybavení, hracích prvků a dalších věcí ročně stála další statisíce. Situace už se stala neúnosnou a stav koupaliště byl považován za tristní. Nově proto budou keramické obklady bazénů nahrazeny nerezovými vanami. Od nerezu si provozovatel slibuje nejen snadnější údržbu, ale zároveň možnost pružněji reagovat na počasí ve prospěch návštěvníků. "V posledních letech přicházelo teplé počasí už v květnu, ale my kvůli probíhajícím opravám kachlí nemohli otevřít. Nyní díky nerezu budeme moc reagovat mnohem rychleji," dodává Petr Gaisler. Nejde však jen o nerez: počítá se také s nabídkou nových atrakcí v relaxačním bazénu jako například chrliče vody či relaxační lehátka. Částečně bude zrušen poloostrov, čímž se zvětší vodní plocha laguny, dětský bazén bude s lagunou propojen a celková vodní plocha bude činit 1451 m2 z původních 1357 m2. Dětské hřiště bude zcela nové a bude přemístěno k dětské zóně. 

Celá rekonstrukce koupaliště v Trutnově vyjde na 73 milionů korun, původně bylo v rozpočtu města vyčleněno 60 mil. Kč. Kapacita koupaliště zůstane stejná.

Nová podoba koupaliště v Trutnově


Hostinné - více než 15 let bez koupaliště

V Hostinném se o revitalizaci a rekonstrukci stávajícího, již nefunkčního koupaliště, jedná již roky. Areál původního koupaliště je zavřený od roku 2003 a původně chtělo město zahájit výstavbu koupaliště již loni: mělo na to vyčleněno v rozpočtu 21 mil. Kč.

Rada města však nakonec schválila dodavatele stavby až 31. července 2019, a to společnost GENEXT a. s., která podala nabídku ve výši 47.444.444 Kč bez DPH. Stavební práce by měly být zahájeny ještě v tomto roce. Letos se však i Hostinné může pochlubit jinou dokončenou investicí: moderním autobusovým nádražím, které bylo slavnostně otevřeno v květnu a které stálo 22 milionů Kč, z čehož 90 % uznatelných nákladů pokryla dotace.

Součástí rekonstrukce areálu bude výstavba novostaveb a zčásti rekonstrukce stávajícího vstupního objektu. Původní bazén měl rozměry 70 m x 40 m s hloubkou od 0,5 – 1,8 m, kolem něj byl travnatý břeh se stromy, pro děti bylo k dispozici brouzdaliště. Součástí areálu bylo hřiště na fotbal a nohejbal, kurty na tenis.

Právě prostory prohlubně stávajícího rozlehlého bazénu poslouží k umístění hned 3 bazénů z železobetonové konstrukce s bazénovou fólií, čtyř brodítek a trojsjezdové skluzavky se schodištěm. Největší bazén o rozměrech 26 m x 15 m s max. hloubkou 1,6 m bude sloužit jako plavecký se třemi dráhami (na délku 25 m) a zároveň jako rekreační s několika bazénovými atrakcemi a dojezdem troj sjezdové skluzavky. Bazén střední o rozměrech 11 m x 15 m s maximální hloubkou 0,9 m bude určen pro neplavce. Malý bazén bude mít tvar kruhu o průměru 7 m, hloubku 0,4 m. Stavba zahrnuje výstavbu objektu pro bazénovou technologii, objekt vstupní, objekt služeb (sklady). 

Součástí stavby je vybudování nových inženýrských sítí, parkovacích ploch, přístupové komunikace, výstavba dětského hřiště, oplocení, veřejného osvětlení, zpevněných ploch a sadových úprav.


Kateřina Sekyrková

Zdroj: město Trutnov, město Hostinné

 

Související články
Lodín - ideální koupaliště pro rodiny s dětmi
Tyršovo koupaliště vstoupí do 85. sezóny s opraveným a vybaveným brouzdalištěm pro nejmenší
Vyhřívané koupaliště v Trutnově s tobogánem a skluzavkou
Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové z dronu Petra Kallena

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 816x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
15.09.2020 - Od 17. září do 17. listopadu 2020 bude úplně uzavřena silnice Rožnov – Semonice.
31.08.2020 - Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové bude otevřeno až do neděle 6. září 2020. Koupaliště v Trutnově bude příležitostně dle počasí otevřeno o víkendech. Koupaliště v Jaroměři již na konci srpna končí.

Volná pracovní místa
Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)

Odborný referent (MěÚ Dvůr Králové n. L.)


Kuchař (Školní jídelna ve Dvoře Král. n. L.)Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
1.07.2020 - 30.09.2020
Božena Němcová (výstava)
1.09.2020 - 30.11.2020
Kamarádka knihovna
12.09.2020 09:00 - 10.10.2020 17:00
Skautská výstava
19.09.2020 09:00 - 22.11.2020 17:00
Příběh jednoho města (výstava)