Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

Uvažuje se o vybudování přehrad mezi Miletínem a Hořicemi, na předměstí Jičína a u Pecky

Redakce / 1.08.2019, Rohoznice - Hořicko a Miletín
EDIT 7. srpna - V ČLÁNKU BYLY OPRAVENY CHYBY V JEDNOTKÁCH Aktuální problémy s vodou donutili úřady oprášit dlouholeté úvahy o způsobech zadržování vody v krajině. Jednou z možností je i vybudování přehradní nádrže v údolí mezi Miletínem a Hořicemi na potocích Bystřice a Bubnovka. Zatím se jedná o vyhledávání nových lokalit k zařazení do Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod a ochranu těchto lokalit před výstavbou, která by v budoucnu mohla výstavbu nádrží ohrozit.
 

FOTOGALERIE - Uvažuje se o vybudování přehrad mezi Miletínem a Hořicemi, na předměstí Jičína a u Pecky

Přehrada by mohla být na ploše 156 hektarů, o objemu 5,4 milionu m3 zadržované vody. Výška hráze by měla být 15 m. Pro srovnání přehrada Les Království na Labi má maximální zatopenou plochu 36,79 hektarů a objem 1,422 milionu m3

Dle dostupných údajů a zákresu v mapě by přehrada zatopila 3 komunikace a cca 15 budov. Nejvíce by se přehrada dotkla osady Polšť v katastru obce Rohoznice, kde žijí 2 rodiny. Dále statku Jeníkov, který v nedávné době vyhořel. 

Starosta Miletína pan Miroslav Nosek má pro snahu vyhledávat nové lokality pro možné budoucí  vybudování nádrží pochopení, ale dle svých slov stále nemá dostatek potřebných informací. Nemají je tak ani zastupitelé a občané Miletína. Z tohoto důvodu inicioval veřejné jednání za účasti občanů Miletína, Rohoznice a dalších obcí v okolí. To se uskuteční 6. srpna od 15 hodin v Sousedském domě v Miletíně. 

On sám na setkání určitě navrhne jako další z variant zadržování vody v krajině spíše obnovení velkého rybníku Penížek, který byl v minulosti nad Miletínem, a to také na potoku Bystřice. Po jeho bývalé hrázi stále vede komunikace směr Lázně Bělohrad.

Povodí Labe nám na náš dotaz zaslalo tuto odpověď:

Generel neznamená stavbuZařazení navrhovaných nádrží do generelu neznamená zahájení přípravy realizace vlastní nádrže. Slouží k ochraně přehradního profilu a zátopy nádrže v procesu územního plánování před znehodnocením např. nevhodnou výstavbou, která by znemožnila nebo významně zhoršila výstavbu nádrže v budoucnu. V současné době probíhají jednání s obcemi o zařazení do Generelu. Následovat by měla jednání s krajskými úřady a orgány ochrany přírody, tak aby mohl být návrh aktualizace Generelu koncem září předložen vládě.
Národní koalice pro boj se suchem za účasti předsedy vlády a ministrů zemědělství a životního prostředí rozhodla na květnovém zasedání o aktualizaci (rozšíření) Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (dále jen Generel). 

Stávající Generel zahrnující 65 lokalit by se měl rozšířit o 49 nově navržených  lokalit, z nichž 26 je určeno pro vodárenské účely. 

V územní působnosti státního podniku Povodí Labe se jedná o 10 nových lokalit. 
Návrh nových lokalit byl směřován do dílčích povodí, která jsou dlouhodobě bilančně napjatá (nejsou zajišťovány požadované odběry a minimální průtoky), kde nejsou stávající nádrže ani lokality v aktuálním Generelu. Jedná se především o povodí Doubravy, Cidliny, Bělé a Dědiny.

V povodí Cidliny byla v roce 2016 zpracována Výzkumným ústavem vodohospodářským v Praze studie vodních nádrží a možných převodů vody. Jedním z výsledků studie je konstatování, že pro zajištění minimálního průtoku (Q355d) na dolním toku Cidliny je potřeba na horním toku Cidliny a hlavních přítocích (Bystřice, Javorka) realizovat min. jednu významnější nádrž, která bude umožňovat nadlepšování průtoků dále po toku. 

Na Cidlině je do Generelu navrhována mezi Jičínem a Železnicí nádrž Bílý Mlýn o celkovém objemu 1,7 mil. m3 a výškou hráze 10 m. V povodí Javorky je na Zlatnici (přítok Javorky) navrhována nádrž Bělá u Pecky s objemem 4,0 mil. m3  a výškou hráze 27 m. V povodí Bystřice je do Generelu navrhována nádrž Hořice, která se nachází mezi Hořicemi a Rohoznicí u Miletína. 

Nádrž Hořice již byla součástí hájených výhledových vodních nádrží ve Směrném vodohospodářském plánu. Nádrž o objemu 5,4 mil. m3 a výšce hráze 15 m by měla sloužit především pro nadlepšování minimálních průtoků v povodí Cidliny, k rekreaci a případným odběrům pro zemědělské účely. Rozsah nádrže je zřejmý z přiložené mapy. 


                                      Povodí Labe, státní podnik, 31. 7. 2019


Jan Holan
(fotografie jsou pouze z míst plánované nádrže Hořice)

 

 

 
Vaše komentáře
, 1.08.2019 23:57, Reagovat
Dovoluji si opravit informace. Přehrada Les Království může zadržovat vodu o objemu 9,25 mil m3 dle původního projektu. Díky náplavám za posledních 100 let klesla retenční schopnost na cca 7,5 mil m3. Objem zadržované vody je tak výrazně vyšší, než u uvažované nádrže.
 
 
Přečteno 4322x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
07.01.2021 - Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna.(Zdroj: ministr Blatný po jednání vlády)
18.12.2020 - Hledá se pes - Včera večer kolem 17 hodiny se zaběhl hnědý labradorský retrívr v okolí Raisova Sylvárov. Ale nyní už může být kdekoliv. Jmenuje se Jaller (džaler), ale bohužel je starý a už neslyší. Pod okem má bulku. Pokud jej někde zahlédnete volejte prosím na telefon Patrik Hroneš - 602 166 660, nebo i na Městskou policii.
03.12.2020 - V neděli 13. prosince 2020 začne platit nový železniční jízdní řád.

InzerceVolná pracovní místa
Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Sociální pracovník (MěÚ Dvůr Kr. n. L. - OSPOD)

Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí