Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Výběrové řízení: ředitel/ka Městského kulturního zařízení (Dvůr Králové n. L.)

Redakce / 26.02.2019, Dvůr Králové nad Labem
Lhůta pro podání přihlášky: do 29. března 2019.
 Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 

výběrové řízení

 na obsazení funkce ředitele/ky 

Hankova domu, městského kulturního zařízení

náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem


Požadavky na uchazeče:

 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům 
 • samostatnost, časová flexibilita 
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ 
 • organizační a řídící schopnosti 


Požadované vzdělání: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (ekonomický nebo humanitní směr výhodou)


Dále požadujeme: 

 • znalost legislativy týkající se vedení příspěvkové organizace (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 143/1992. Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v  rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další)
 • orientace v oblasti kultury a všeobecný kulturní přehled včetně znalosti místního kulturního prostředí
 • dobrá znalost práce na PC, správa webových stránek, zkušenost s publikování na sociálních sítích
 • zkušenosti v řízení organizace či vedení kolektivu
 • aktivní znalost cizího jazyka vítána
 • zkušenost s pořádáním velkých kulturních akcí výhodou 


  Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul, 
 • datum a místo narození, 
 • státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické a e-mailové spojení, 
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče/ky 


K přihlášce doložte:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii)
 • čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání a délce praxe vč. časového vymezení
 • stručná koncepce rozvoje kulturního zařízení (max. rozsah 2 stránky formátu A4)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na občany narozené po 01.12.1971)


Předpokládaný nástup: 01.07.2019 (na dobu neurčitou)

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů - platový tarif v 12. platové třídě.


Místo a lhůta pro podání přihlášky:

Lhůta pro podání přihlášky: do 29. března 2019. 

Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, do 29.3.2019. Obálku označte „Hankův dům – neotevírat“.

 

Související články
Městské kulturní zařízení ve Dvoře Králové povede od srpna nová ředitelka

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 107x
 
 
 
Zpět
11.07.2019 - Knihovna Slavoj bude již od pátku 12. července 2019 opět otevřená pro čtenáře dle běžné otevírací doby. Služby on-line jsou již také v provozu.
10.07.2019 - Aktuálně (středa 10. července) je omezen provoz v knihovně Slavoj ve Dvoře Králové, kde nefunguje elektřina. Možné je pouze osobní navrácení knih. V případě potřeby prodloužení knih volejte na mobilní čísla: 721 390 348, 606 531 153. O změně vás budeme informovat.
02.07.2019 - Od 27. června do 1. července jsme bohužel měli problém s poštovním serverem účtu info@kralovedvorsko.cz. Pokud jste nám v tuto dobu poslali email, prosím, zašlete jej ještě jednou nebo nám zavolejte.

Volná pracovní místa
Ošetřovatel (Domov sv. Josefa, Žireč)

Brigáda na léto (Domov sv. Josefa)


Kalendář akcí