Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Výběrové řízení: ředitel/ka Městského kulturního zařízení (Dvůr Králové n. L.)

Redakce / 26.02.2019, Dvůr Králové nad Labem
Lhůta pro podání přihlášky: do 29. března 2019.
 Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 

výběrové řízení

 na obsazení funkce ředitele/ky 

Hankova domu, městského kulturního zařízení

náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem


Požadavky na uchazeče:

 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům 
 • samostatnost, časová flexibilita 
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ 
 • organizační a řídící schopnosti 


Požadované vzdělání: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (ekonomický nebo humanitní směr výhodou)


Dále požadujeme: 

 • znalost legislativy týkající se vedení příspěvkové organizace (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 143/1992. Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v  rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další)
 • orientace v oblasti kultury a všeobecný kulturní přehled včetně znalosti místního kulturního prostředí
 • dobrá znalost práce na PC, správa webových stránek, zkušenost s publikování na sociálních sítích
 • zkušenosti v řízení organizace či vedení kolektivu
 • aktivní znalost cizího jazyka vítána
 • zkušenost s pořádáním velkých kulturních akcí výhodou 


  Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul, 
 • datum a místo narození, 
 • státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické a e-mailové spojení, 
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče/ky 


K přihlášce doložte:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii)
 • čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání a délce praxe vč. časového vymezení
 • stručná koncepce rozvoje kulturního zařízení (max. rozsah 2 stránky formátu A4)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na občany narozené po 01.12.1971)


Předpokládaný nástup: 01.07.2019 (na dobu neurčitou)

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů - platový tarif v 12. platové třídě.


Místo a lhůta pro podání přihlášky:

Lhůta pro podání přihlášky: do 29. března 2019. 

Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, do 29.3.2019. Obálku označte „Hankův dům – neotevírat“.

 

Související články
Městské kulturní zařízení ve Dvoře Králové povede od srpna nová ředitelka

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 152x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
02.06.2020 - Místa ve vlacích bude opět možné rezervovat přes rezervační systém Českých drah, a to od půlnoci z 2. na 3. června 2020. S výjimkou spojů SC Pendolino, bude zatím předprodej omezen na období od 3. do 13. června 2020.
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.
04.05.2020 - Dnes se opět sejde Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které bude mimo jiné hlasovat o dotacích pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství, které na svém minulém zasedání neschválilo.
29.04.2020 - Od 1. května se otevírají informační centra národních parků a jeskyní v ČR.

Volná pracovní místa

Právník/právnička (MěÚ Dvůr Kr. n. L.)

Vedoucí OŽP (MěDvůr Králové n. L.) 

Učitel na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
27.05.2020 - 5.06.2020
Zápis do ZUŠ
3.06.2020 19:00 - 3.06.2020 21:00
Problémissky (komedie)
4.06.2020 19:00 - 4.06.2020 21:00
Problémissky (komedie)
6.06.2020 16:30 - 6.06.2020 18:00
Velké přání (animovaná pohádka)