Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Sociální služby

Novinky z Denního stacionáře Klokan

Redakce, / 11.06.2018, Hořice - Hořicko a Miletín
Počínaje 1. červnem 2018 nastává v denním stacionáři Klokan v Hořicích spousta zásadních změn. Ty by do budoucna měly přinést nové možnosti ve využívání této ambulantní služby pro širší spektrum lidí s mentálním postižením z Hořic a blízkého okolí.
 

FOTOGALERIE - Bc.

Denní stacionář Klokan jako služba dostupnější: 

➢ Mění se časová dostupnost služby – nově od pondělí do čtvrtka od 7 do 16 hodin 
➢ Mizí bariéry v oblasti cílové skupiny – nově je primární pro zájemce pouze přítomnost mentálního postižení. Tedy není zde omezení pro osoby s poruchami autistického spektra 
➢ Rozšiřuje se okruh osob, pro které je služba určena – nově je dolní hranice věku žadatele 11 let a horní hranice není omezena 
➢ Změna se týká i kapacity služeb – okamžitá kapacita je 6 uživatelů sociální služby a z toho je vyčleněná okamžitá kapacita 3 uživatelé s vysokou mírou podpory. To znamená, že každou naplánovanou činnost si může v jeden čas objednat 6 uživatelů, bez ohledu na délku pobytu v denním stacionáři, vysokou podporou se u uživatelů rozumí to, že potřebují při podávání stravy anebo osobní hygieně plnou podporu přesahující součtově 30 min za jednu návštěvu. 

Denní stacionář vchází vstříc potřebám cílové skupiny:
➢ Stacionář při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby definuje zakázku každého žadatele individuálně - žadatel si může vybrat buď ze škály nabízených aktivit, nebo definovat potřebu úplně jinou a pokud to bude v silách a možnostech personálního obsazení stacionáře, pokusíme se vycházet vstříc 
➢ Aktivity poskytované zaměstnanci stacionáře – muzikoterapie, bazální stimulace, zahradní práce, keramika, nácvik vaření a pečení, vedení k soběstačnosti v oblasti péče o domácnost, orientace při pohybu po městě a v obchodech, pomoc při obstarávání osobních záležitostí návštěva úřadů, kurz práce s počítačem a od září i plavání 
➢ Aktivity zprostředkované u externích odborníků – canisterapie v prostorách stacionáře, hipoterapie poskytovaná u dodavatele, tyto činnosti jsou za úplatu, hrazeny jsou přímo externímu dodavateli 
➢ Aktivity zacílené na dětské uživatele sociální služby – výlety, návštěvy institucí (městská knihovna, divadlo, představení pro děti, nácvik motoriky, tvoření, sportovní aktivity

Momentální stav naplnění kapacity služby 
V současné době má služba uzavřeny tři smlouvy o poskytování sociální služby a jednoho aktivního žadatele, kde se smlouva řeší. Je zde možnost stanovení zakázky ve všech nabízených činnostech. Je možno stanovit i časově omezenou zakázku např. u dětských žadatelů v době prázdnin. 

Cena za poskytované služby:

Cena je stanovena na 130 Kč za hodinu přímé práce s uživatelem, přímou prací s uživatelem se rozumí taková práce, kdy asistent fyzicky provádí úkon 

Příklady úkonů a jejich účtování:
  • Dopomoc s hygienou - asistent připomíná mytí rukou po použití WC a uživatel si ruce omyje sám, není úkonem a není to účtováno 
  • Dopomoc s hygienou – asistent pomůže s nanesením mýdla, dopomáhá k řádnému namydlení a utření rukou je úkonem a je účtováno 3-5 min dle náročnosti 
  • Uživatel se sám orientuje ve městě – asistent ho doprovází do obchodu, kde mají naplánovaný nákup, který uživatel sám nezvládá, vzhledem k orientaci uživatele cesta do obchodu není placeným úkonem, placeným úkonem bude až dopomoc při nákupu 
  • Uživatel se po městě neorientuje – asistent ho doprovází do obchodu, kde mají naplánovaný nákup, uživatel však jde sám bez dopomoci asistenta, zde je úkonem dopomoc při přecházení silnice, dopomoc v prostorové orientaci, bude tedy účtována poměrná časová dotace doprovodu v závislosti na počtu poskytnutých intervencí 
  • Uživatel se neorientuje – při doprovodu potřebuje stálou fyzickou dopomoc, cesta do obchodu mu bude účtována v plné časové dotaci 
V případě zájmu, anebo pro více informací nás můžete kontaktovat na tel. 725 977 228, e-mailu, jakl@klubklokanek.eu
Ukázky z našich činností najdete na fcb, anebo na http://www.klubklokanek.eu/
Určitě je vítána i každá osobní návštěva na adrese Denní stacionář Klokan, o. p. s., Janderova 436, 508 01 Hořice.

Bc. Petr Jakl
Denní stacionář Klokan o.p.s. 
 

Související články
Den otevřených dveří v Denním stacionáři Klokan (23. května 2018)

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 35x
 
 
 
Zpět
14.01.2019 - Na silnice I/37 v části obce Kocbeře je ledovka, kamiony stojí. Zvýšená opatrnost doporučena na celých 24 hodin.
08.01.2019 - Silnice I/37 Trutnov - Jaroměř je v části Hajnice průjezdná se zdržením. Tvoří se kolony kvůli dopravním nehodám. Zjistěte si před cestou aktuální stav, případně zvolte cestu přes Hajnici, i tam však opartně.
08.01.2019 - Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. se dohodly s VZP na poskytování stávajícího rozsahu zdravotní péče v kraji do dalších let.
31.12.2018 - Dnes je uzavřen městský úřad ve Dvoře Králové. Úřední hodiny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsou zkráceny na dobu 8:00 – 12:00 hod.

Volná pracovní místa
Kalendář akcí