Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Služby občanům > Úřady

Hlášení závad - nová aplikace na webu města Dvůr Králové

Rubrika: Úřady, Dvůr Králové nad Labem, 27.04.2016
Není tomu dlouho, co bývalý ředitel technických služeb města Dvůr Králové pan Petrů zavedl na facebookovém profilu organizace službu, která umožňovala široké veřejnosti oznámit poruchu inženýrských stítí ve městě, ale i nedbalostní omyly zaměstnanců stave...

Na Benešově nábřeží opravují kanalizaci, poté začne rekonstrukce komunikace

Rubrika: Úřady, Dvůr Králové nad Labem, 20.04.2016
Na Benešově nábřeží začala rekonstrukce kanalizace, konkrétně zatěsnění kanalizačního sběrače, které by mělo vést k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace. S rekonstrukcí souvisejí také dopravní omezení.

Vedení města svolává zastupitelstvo. KARSIT má zájem o průmyslovou zónu.

Rubrika: Úřady, Dvůr Králové nad Labem, 14.04.2016
Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo od společnosti KARSIT Automotive, s.r.o., žádost o odkoupení pozemků, které se nacházejí v „Průmyslové zóně Zboží”. Z tohoto důvodu se svolává 8. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, a to ...

Plánovaná odstávka elektrické energie ve Dvoře Králové - 18. dubna 2016

Rubrika: Úřady, Dvůr Králové nad Labem, 11.04.2016
V pondělí 18. dubna 2016 počítejte od 11 do 15 hod. v ulicích Čechova, Jungmannova, Kotkova, Plk. Švece, Šafaříkova s odstávkou eletrické energie. Netýká se celých ulic - podívejte se dále do článku, zda se vás odstávka týká.

V březnu královédvorský Měvak pořídil dva nové stroje – traktorbagr a pásový bagr. Vyplatí se mu.

Rubrika: Úřady, Dvůr Králové nad Labem, 31.03.2016
Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., (dále Měvak) zahájila v březnu obnovu techniky v rámci svého vozového a technického parku nákupem dovu bagrů - traktor bagru a pásového bagru - za celkeme 4 miliony Kč. V dalším ob...

Dnes se koná zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Sledovat jej můžete on-line.

Rubrika: Úřady, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 21.03.2016
Na programu dnešního krajského zastupitelstva je kromě dlouhého seznamu schvalování smluv také velké množství dotačních možností.

Na části Benešova nábřeží nepoteče v pondělí 21. března voda

Rubrika: Úřady, Dvůr Králové nad Labem, 18.03.2016
Vzhledem k nezbytnosti přepojení vodovodního řádu na Benešově nábřeží v úseku od křižovatky Alešova ul. po křižovatku Mánesova ul. bude provedena odstávka vodvodního řádu, a to v době od 7:00 hod do 14:00 hod.

Pozvánka na jarní zasedání zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem - včetně podkladových materiálů

Aktualizováno
Rubrika: Úřady, Dvůr Králové nad Labem, Aktualizováno 4.03.2016
V úterý 8. března 2016 se bude v sále Hankova domu od 15 hodin konat letos první zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem. Původně jen bodový program byl na webu města doplněn v pátek 4. března o podkladové materiály v pdf. Předem tak máte mož...

Začíná další ročník soutěže Vesnice roku. Nechcete přihlásit tu vaši?

Rubrika: Úřady, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 4.03.2016
Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. S případnou ...

Setkání žen, které se chtějí prosadit na trhu práce

Rubrika: Úřady, Dvůr Králové nad Labem, 29.02.2016
Ve středu 16. března se od 10:00 hod. v salonku Hankova domu ve Dvoře Králové uskuteční neformální setkání žen, které mají zájem zapojit se do občanských aktivit ve městě, například do pořádání dobročinných bazarů, přehlídek, kurzů atd. Setkání se zúčastn...

Tendr za 1,2 mld Kč na modernizaci náchodské nemocnice je zrušen. Přišlo téměř tisíc dotazů

Rubrika: Úřady, Náchod - Náchodsko a Broumovsko, 22.02.2016
Kraj v průběhu sedmi měsíců od vypsání tendru obdržel celkem 210 žádostí o dodatečnou informaci, které obsahovaly 995 dotazů. Z velké části se všechny týkaly soupisu prací a výkazu výměr, které slouží pro výpočet nabídkové ceny. „Při tak velké zakáz...

Městští strážníci se zaměří na bezpečnost návštěvníků i pracovníků ZOO Dvůr Králové

Rubrika: Úřady, 15.02.2016
Intenzivně se věnovat prevenci kriminality a zvýšit bezpečnost zaměstnanců i návštěvníků. Přesně to chtějí v Safari Park Resortu v ZOO Dvůr Králové, a proto požádali o spolupráci Městskou policii Dvůr Králové nad Labem (MPDK).

Zničené lípy v ulici 28. října nahradí na jaře nové stromy

Rubrika: Úřady, Dvůr Králové nad Labem, 12.02.2016
Dvě zlomené lípy v ulici 28. října, které cestou z restaurace poškodili 15. ledna letošního roku dva devětadvacetiletí muži, nahradí na jaře pracovníci Technických služeb města Dvora Králové nad Labem (TSM) novými stromy.

Výdaje na informace jsou v Trutnově na úřadě v normě

Rubrika: Úřady, Trutnov - Trutnovsko a Úpicko, 29.01.2016
Opozice v trutnovském zastupitelstvu loni kritizovala město za to, že vynakládá zbytečně mnoho peněz na zajištění komunikace s lidmi. „Po vlně kritiky na způsob, jakým město nakupovalo komunikační služby, jsme se rozhodli, aby kroky radnice zhodnoti...

Za užívání veřejného prostranství je třeba uhradit poplatek

Rubrika: Podnikání, Dvůr Králové nad Labem, 11.01.2016
Připomínáme uživatelům veřejného prostranství ohlašovací a poplatkovou povinnost za užívání veřejného prostranství pro rok 2016 v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014.

Svoz vánočních stromků v lednu 2016 ve Dvoře Králové

Rubrika: Úřady, REGIONY - Obce a sousední regiony, 10.01.2016
Řešili jsme s dětmi, zda vánoční stromek odstrojit již dnes, nebo až příští týden (strojili jsme si jej už cca 10 dní před vánocemi). Vzpomněl jsem si ale, že v radničních novinách byl plánovaný svoz stromků technickými službami města (dále TSM) a že se m...

Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje

Rubrika: Úřady, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 22.12.2015
Kraj zavádí jednotný ekonomický informační systém k efektivnějšímu řízení a kontrole organizací Královéhradeckého kraje. Systém umí sjednotit informace z různých programů do jednoho a pomáhá zvýšit efektivitu řízení krajských organizací v regionu. Projekt...

Cena vodného a stočného ve Dvoře Králové vzroste od ledna 2016 na 79,85 Kč

Rubrika: Úřady, 16.12.2015
Dvůr Králové nad Labem – Vodné a stočné ve Dvoře Králové nad Labem od ledna 2016 podraží. Občané za kubík vody nově zaplatí 79,85 Kč. Na své schůzi, která se konala v úterý 15. prosince, o tom rozhodla rada města. Zatímco za vodné odběratelé uhradí 34,81 ...

Novinky v oblasti osobních dokladů a evidence obyvatel od 1. ledna 2016

Rubrika: Úřady, 10.12.2015
V souvislosti s novou legislativou platnou od 1. ledna 2016 vstupují v platnost také změny v oblasti občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. Tyto změny jsou podrobně vypsané a vysvětlené v přiložených materiálech.

Prodejci mohou před obchody v centru města vystavovat zboží. Musejí ale dodržet podmínky stanovené vyhláškou

Rubrika: Úřady, 10.12.2015
Zastupitelé města na svém zasedání, které se uskutečnilo v úterý 8. prosince 2015, schválili obecně závaznou vyhlášku města, která zabezpečuje veřejný pořádek ve Dvoře Králové nad Labem a zajišťuje estetický vzhled města.
|< < 1 2 3 4 5 6 > >|
InzerceVolná pracovní místa
Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Sociální pracovník (MěÚ Dvůr Kr. n. L. - OSPOD)

Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí