Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Úřady

Dnešní zastupitelstvo schválí kandidáty na Cenu města

Redakce / 6.06.2018, Dvůr Králové nad Labem
Ve středu 6. června 2018 proběhne od 15 hod. v sále Hankova domu 20. zasedání zastupitelstva. Jedním z bodů programu je i schválení nominovaných na Cenu města Dvůr Králové. Přečtěte si, kdo byl Radou města navržen a také jaké byly původní návrhy z řad občanů.

Rada města Dvůr Králové nad Labem dne 29.5.2018 doporučila zastupitelstvu města udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem:

 • za trenérskou činnost Jaromíru Bekovi a Heleně Seitlové
 • za celoživotní přínos v oblasti sportu Josefu Němcovi in memoriam
 • za sportovní úspěchy Josefu Tomášovi
 • za absolvování Svatojakubské cesty (600 km) v roce 2017 na invalidním vozíku Janu Duškovi
 • za celoživotní přínos v literární oblasti - Jaroslavu Kratěnovi
 • v hudební oblasti - Martinu Laulovi
 • za autorství knihy Když do života vstoupí demence: aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí - Marcele Hauke
 • za převyprávění a nakreslení Rukopisu královédvorského v komiksu - Filipu Pýchovi.

Návrhy z řad široké i odborné veřejnosti (komise)

Jaromír Bek - za trenérskou činnost. J. Bek je dlouholetým členem TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem a nyní hlavně trenérem skoků na trampolíně. Pod jeho vedením dosahují skokani předních umístění na závodech (např. v roce 2017 titul Mistrů republiky v synchronních dvojicích žáků). 

Josef Němec in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti sportu. J. Němec byl učitelem na základní škole, milovaný i obávaný, přísný ale spravedlivý. Byl gymnastou, pro děti organizoval přebory v atletice, fotbale a hokeji. 

Josef Tomáš - za sportovní úspěchy. J. Tomáš začínal jako lyžař. Na OH 1964 v Tokiu obsadil v běhu na 10 000 m sedmnácté místo, z rozběhu na 5 000 m dále nepostoupil. Na ME 1962 v Bělehradě byl na desítce devátý, na 5 000 m skončil v rozběhu. Na ME 1966 v Budapešti na 10 000 m devatenáctý. V letech 1957 - 1964 startoval za družstvo mužů v ligových i přátelských utkáních. Při většině startů vyhrál tratě, na které nastoupil. Později závodil za JUTA Dvůr Králové n. L. Se svou rodinou žil ve Dvoře Králové nad Labem a věnoval se atletice. Vyrovnal národní rekord na 5 000 m 13:52,2 (1964). V letech 1960 - 1966 jednadvacetkrát startoval za čsl. reprezentaci v mezistátních utkáních a EP. Dvanáctkrát se stal mistrem republiky dospělých: 5 000 m (1963, 1964), 10 000 m (1965, 1966), přespolní běh (1962, 1963, 1965, 1966) a silniční běh Běchovice - Praha (1960, 1962, 1965). Spolu s V. Bartůňkem v letech 1962 a 1963 vyhráli soutěž družstev Běchovice - Praha. Později rozhodčí a funkcionář. Byl členem přípravného výboru Východočeské atletické župy (1968- 1971). V letech 1971 - 1973 byl členem Krajského výboru ČAS, trenérský úsek. 

Jan Dušek - za absolvování Svatojakubské cesty (600 km) v roce 2017 na invalidním vozíku s přáteli a svým synem. 

*za celoživotní dílo 

Hana Medikusová - za dlouholetou činnost v loutkovém divadle Klíček. H. Medikusová se již 44 let věnuje loutkoherectví - marionety i maňásci. Již tři roky vede loutkařský spolek po Jarmile Schrabalové. Aktivně zajišťuje představení i mimo naše město, a to i přestože spolek nemá stálou scénu. 

Jaroslav Kratěna - za celoživotní dílo v literární oblasti. J. Kratěna je cestovatel a dobrodruh, textař a autor svérázných cestopisů. Vydal desítky cestopisů ze zemí Severní Ameriky, které procestoval, vydal tři básnické sbírky a v roce 2015 vydal knížku pro děti s názvem Barevný svět. Napsal řadu písňových textů pro country skupiny Rangers - Plavci, Newyjou, Wostruha, Phobos, Dělová koule a další. Dřevorubec, dobrodruh, textař a autor svérázných cestopisů, žije ve Dvoře Králové nad Labem. 

Alena Čiháková - za celoživotní přínos v oblasti školství. A. Čiháková se s mimořádnou péčí věnuje vzdělávání dětí s individuálními potřebami a jejich integraci v ZŠ. Je členkou minitýmu pro Implementaci kráajského akčního plánu Královéhradeckého kraje.Spolupracuje s divadlem La Putyka - programy pro žáky s ADHD, Sap. sydromem a nadané žáky. 

Martin Laul - za celoživotní dílo v hudební oblasti. Již jako dítě hrál M. Laul na klavír a zpíval v různých sborech. Od 15 let se specializoval na klasické varhanní a elektronické klávesy. Zároveň se zapojil do několika místních tanečních a rockových kapel. Na konci roku 1983 se stal členem rockové skupiny Turbo, jako klávesista a zpěvák, se kterou odehrál více než tisíc koncertů v různých evropských zemích. Jako hudební aranžér a tlumočník také spolupracoval na více než milionu prodaných hudebních deskách. Od roku 2000 se věnoval mj. komponování filmové a televizní hudby. Od roku 2008 je Martin zpět v Turbo. 

Pavla Bořková - rozvoj cestovního ruchu. V letošním roce slaví 60. narozeniny. V Penzionu Za Vodou se koná mnoho významně společenských akcí, pořádají se zde školící akce pro firmy. 

Marin Dobrev - nelepší znalec chiromantie v ČR (čtení z ruky). Kunsthistorik a památkář, který se již 55 let věnuje chiromantii. 

*za mimořádné aktivity/akce v předchozím roce 

Marcela Hauke - za autorství knihy Když do života vstoupí demence: aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí. M. Hauke je ředitelkou příspěvkové organizace města pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem. Na základě svých zkušeností v tomto oboru vydala již několik publikací: Pečovatelská služba a individuální plánování (r. 2011), Zvládání problémových situací se seniory (r. 2015) a Když do života vstoupí demence: aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí (r. 2017). Publikuje odborné články, přednáší na konferencích. Je členkou Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách. V roce 2014 obdržela Cenu sociálních služeb Královéhradeckého kraje v oblasti Osobnost sociální práce, v roce 2017 ji bylo uděleno v Senátu nejvyšší ocenění v sociálních službách - Osobnost roku v rámci národní Ceny kvality organizace získal pod jejím vedením národní Cenu kvality za pečovatelskou službu (r. 2011) a za sociální službu azylový dům (r. 2014). 

Jakub Jebousek - organizace party kvízu. J. Jebousek v průběhu roku 2017 pořádal party kvízy ve Dvoře Králové nad Labem, o které je velký zájem mezi všemi věkovými skupinami našich spoluobčanů. Posunul tak běžné posezení s přáteli na novou společenskou úroveň. J. Jebousek je mj. studentem, který se věnuje práci florbalového rozhodčího a spolupracuje na dětských táborech při DDM Jednička. 

Božena Saifrtová - mimořádné aktivity v předchozím roce. Za jejího vedení osadního výboru Žireč bylo provedeno: nový povrch a veřejné osvětlení komunikace „Ke Hrázi“, nová autobusová čekárna, oprava chodníků naproti škole, vydláždění některých ploch pro kontejnery a osazení nových kontejnerů „u mlýna“, výměna plakátovací tabule na náměstí, zřízení jednací místnosti OVŽ vybavení výpočetní technikou, výstava historických a současných fotografií Žireč včera, dnes a zítra a další…. 

Sportovní komise RM dále nominovala: 

Helenu Seitlovou - za trenérskou činnost. H. Seitlová se věnuje trenérské činnosti v krasobruslení již od roku 1978 bez nároku na odměnu. Od roku 2008 pravidelně připravují s ostatními trenéry mj. také vystoupení pro veřejnost - pohádky. 

Jakuba Gruse (Sokol) - za mimořádný úspěch v roce 2017. Získal 3. místo v republikovém finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). 

Josefa Drtinu (Sokol) - za mimořádný úspěch v roce 2017. Získal 2. místo v MČR družstev (trampolíny), vybojoval si účast na ME. 

Juniorky softballového clubu - za mimořádný úspěch v roce 2017. Staly se mistryněmi ČR do 22 let. 

Kulturní komise RM navrhla ocenit: 

Filipa Pýchu - za převyprávění a nakreslení Rukopisu královédvorského v komiksu. 

Leoše Pryšingera a Petru Hrdinovou za přípravu a realizaci oslav 300. výročí prodeje lesa hraběti F. A. Šporkovi. 


Další body 20. zasedání ZM Dvůr Králové n. L.
 1. Zahájení
 2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem
 3. Výbory ZM
 4. Veřejnoprávní smlouva s obcí Choustníkovo Hradiště
 5. Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční vypomoci - MAS Královédvorsko, z. s.
 6. Volba přísedících Okresního soudu v Trutnově
 7. Počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022
 8. Změna kategorie jednotky SDH Dvůr Králové nad Labem – Žireč
 9. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem
 10. Majetkové záležitosti
 11. Návrhy na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem
 12. Závěrečný účet svazku Královská věnná města
 13. Cena města Dvůr Králové nad Labem
 14. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem
 15. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017 a Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2018
 16. Nadace Josefa a Zdeňky Vágnerových – dotace na vydání knihy Josefa Vágnera Sen safari
 17. Plán rozvoje sportu
 18. Schvalování roční účetní závěrky města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2017
 19. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2017
 20. Závěrečný účet města za rok 2017
 21. Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
 22. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2019 až 2020 - upravený v roce 2018
 23. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018
 24. Diskuze
 25. Závěr
Zdroj: www.mudk.cz

Související články
Oceněným osobnostem města Dvůr Králové nad Labem tleskala v sále ZUŠ i Martina Sáblíková
Testovací pilot Formule 1 Josef Král přijel podpořit osobnosti města na předávání Cen města Dvůr Králové nad Labem.
Cena města Dvůr Králové nad Labem byla za rok 2016 schválena 7 osobnostem
Cenu města Dvora Králové za rok 2016 obdrželo sedm osobností a to i z rukou leteckého akrobata a vicemistra světa Martina Šonky. Podívejte se na videoreportáž a velká fotogalerie
Cena Fair play 2017 pro paní učitelku Janu Stránskou
Zastupitelstvo zasedne ve Dvoře Králové naposledy před volbami ve čtvrtek 6. září
Vaše komentáře

Přečteno 1115x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí