Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Služby občanům > Úřady

Termín jarního zastupitelstva ve Dvoře Králové se posunul na 16. březen kvůli jarním prázdninám

Redakce / 13.03.2017, Dvůr Králové nad Labem
Původně plánovaný termín zasedání zastupitelstva města v 1. březnovém týdnu byl vzhledem ke kolizi s jarními prázdninami na přesunut na 16. března. Od 15. hod. se může široká veřejnost tohoto zasedání zúčastnit v sále Hankova domu a být osobně u projednávání 28 bodů programu. Součástí je schválení i obecně závazných vyhlášek, které byly zaupitelstvem v prosinci doporučeny k přepracování.

Program 13. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem

1. Zahájení

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem

3. Výbory ZM

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu

6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

7. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností

8. Návrh na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem

9. Souhlas s finančním požadavkem na zpracování expertního stanoviska

10. Informace k Provozovatelské smlouvě s Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o.

11. Majetkové záležitosti

12. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 

13. Navrácení národní kulturní památky s názvem "Betlém v Novém lese u Kuksu" do majetku města Dvůr Králové nad Labem

14. Aktualizace akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem

15. Dotace na podporu sociálních služeb

16. Dotace oblastní charitě Červený Kostelec na zdravotní pobyty ve středisku Domov sv. Josefa

17. Dotace na podporu tělovýchovy a sportu

18. HC Dvůr Králové nad Labem - prominutí odvodu

19. Expozice textilního tisku

20. Valná hromada Krematoria a. s. Jaroměř

21. Delegování zástupce města do Asociace měst pro cyklisty

22. Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2016

23. Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2017

24. Smlouva o závazku veřejné služby - dětská LSPP

25. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2017

26. Stanovisko města k výstavbě operačních sálů a k zachování rozsahu poskytované péče v Městské nemocnici a. s. Dvůr Králové nad Labem

27. Diskuze

28. Závěr

Jan Jarolím 

Související články
Smlouvu o prodeji průmyslové zóny společnosti Karsit zastupitelé schválili. Hlasování však nebylo jednomyslné.
Ředitel JUTA Ing. Hlavatý na prosincovém zastupitelstvu města
Prosincové zastupitelstvo přineslo nové informace ohledně plánů nejen do roku 2017
Záchrana Braunova Betléma - otevřený dopis zastupitelům města Dvora Králové nad Labem
Vaše komentáře

Přečteno 677x
 
Hodnocení článku: