Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Služby občanům > Úřady

Zastupitelstvo bude reagovat na dobu koronaviru, čeká ho však i reakce na petici

Redakce / 11.06.2020, Aktualizováno , Dvůr Králové nad Labem
Ve čtvrtek 11. června 2020 se od 16:00 hod. v sále Hankova domu uskuteční 11. zasedání zastupitelstva města. Přinášíme vám nejen program, ale i upozornění na body, které by vás mohly zajímat.
 

Pomoc podnikatelům

Zastupilelstvo bude rozhodovat o zrušení (s platností od 1. července 2020) obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Městská pokladna tak případně přijde o celkem 90 000 Kč ročně. Jedná se o poplatek, který ubytovaní turisté platí provozovateli daného ubytovacího zařízení a ten dále městskému úřadu, který je správcem poplatku. Obecně závaznou vyhlášku o tomto poplatku zastupitelstvo schválilo v prosinci 2019. Nová vyhláška nahradila obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 10. 3. 2011. Vybraný poplatek se odvádí úřadu čtvrtletně. Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Rozpočet přijde o dalších 35 tisíc Kč, pokud zastupitelé schválí návrh rady na novou obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2020 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která oproti stávající vyhlášce č. 4/2019 nezpoplatňuje umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a zároveň se nezpoplatňuje užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturních a sportovních akcí.

Další pomocí, které zastupitelstvo podnikatelům může schválit, je snížení či odpuštění nájemného v prostorách sloužících podnikání v majetku města. Návrh zní takto:

 • prominutí 100 % nájemného od 01.03.2020 do 31.03.2020, snížení nájemného o 30 % od 01.04.2020 do 30.06.2020 a snížení nájemného o 25 % od 01.07.2020 do 31.12.2020, pro nájemce, kteří po dobu nouzového stavu nemohli vykonávat svoji činnost pro veřejnost,
 • prominutí 50 % nájemného od 01.03.2020 do 31.03.2020, snížení nájemného o 30 % od 01.04.2020 do 30.06.2020,
 • snížení nájemného o 25 % od 01.07.2020 do 31.12.2020, pro nájemce, kteří po dobu nouzového stavu mohli pouze z části vykonávat svoji činnost pro veřejnost.

Petice občanů

Petiční výbor v průvodním textu petice popisuje, že město nereflektovalo na připomínky občanů vznesené na jednání u starosty města v prosinci 2019 a v únoru 2020 a pokračuje v činnostech k realizaci zástavbové studie, a proto byla sepsána petice. Občané žádají o přehodnocení části zástavbové studie, která se týká umístění sportovního hřiště a obytného domu, a požadují na toto téma diskuzi, která by měla být odborně zastřešena stavebně-architektonickou komisí.

Navržený program zastupitelstva

 1. Zahájení
 2. ikona souboruPlnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem
 3. ikona souboruVýbory ZM
 4. ikona souboruPetice občanů „Proti záměru vybudovat víceúčelové sportovní hřiště  a vícevchodový obytný dům v sousedství rodinných domků v lokalitě Sylvárov“
 5. ikona souboruZrušení organizační složky Kontrola a interní audit města Dvůr Králové nad Labem
 6. ikona souboruObecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 7. ikona souboruObecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu
 8. ikona souboruZměna č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem
 9. ikona souboruAktualizace akčního plánu programu rozvoje města Dvůr Králové nad  Labem
 10. ikona souboruZařazení území města Dvůr Králové nad Labem do územní působnosti MAS „Královédvorsko“
 11. ikona souboruMajetkové záležitosti
 12. ikona souboruPomoc nájemcům v prostorách sloužících podnikání v majetku města
 13. ikona souboruZávěrečný účet svazku obcí Královská věnná města
 14. ikona souboruČinnost spolků Podzvičinsko, z. s. a Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.
 15. ikona souboruCena města Dvůr Králové nad Labem
 16. ikona souboruDotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem v roce 2020
 17. ikona souboruKrasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z. s. – dodatek č. 1
 18. ikona souboruAkční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2020
 19. ikona souboruSchvalování roční účetní závěrky města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2019
 20. ikona souboruZpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2019
 21. ikona souboruZávěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019
 22. ikona souboruProdloužení krátkodobého posílení zdrojů pro peněžní toky města
 23. ikona souboruDodatek č. 2 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2005-4451 – UW s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s.
 24. ikona souboruRozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020
 25. Diskuze
 26. Závěr
Kateřina Sekyrková
Zdroj: mudk.cz

 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 724x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
07.01.2021 - Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna.(Zdroj: ministr Blatný po jednání vlády)
18.12.2020 - Hledá se pes - Včera večer kolem 17 hodiny se zaběhl hnědý labradorský retrívr v okolí Raisova Sylvárov. Ale nyní už může být kdekoliv. Jmenuje se Jaller (džaler), ale bohužel je starý a už neslyší. Pod okem má bulku. Pokud jej někde zahlédnete volejte prosím na telefon Patrik Hroneš - 602 166 660, nebo i na Městskou policii.
03.12.2020 - V neděli 13. prosince 2020 začne platit nový železniční jízdní řád.

InzerceVolná pracovní místa
Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Sociální pracovník (MěÚ Dvůr Kr. n. L. - OSPOD)

Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí