Vyhledej
Novinky emailem
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Turistika > koupaliště

Co bude dál s Tyršovým koupalištěm? Článek vedení města

Redakce / 5.07.2021
Vedení města Dvůr Králové nad Labem se dlouhodobě zabývá otázkou revitalizace Tyršova koupaliště. Aby se zastupitelé seznámili s aktuálním stavem celého areálu, uskutečnila se v polovině května schůzka přímo na koupališti.
Zastupitelé měli možnost si prohlédnout celý areál včetně technického zázemí a diskutovalo se zejména o rekreačním bazénu, jehož stav dlouhodobě není vyhovující a na jehož plánovanou rekonstrukci je vydané stavební povolení. Na tuto schůzku navázalo na začátku června jednání, které se uskutečnilo na městském úřadě a jehož se účastnili i pozvaní hosté. Také zde se hovořilo jak o rekonstrukci rekreačního bazénu, tak o případné revitalizaci celého areálu.

Rekonstrukce rekreačního bazénu je nezbytná. Již v roce 2009 zpracovala pražská projekční kancelář h – projekt, s. r. o., projektovou dokumentaci na rekonstrukci rekreačního bazénu, která měla navázat na rekonstrukci plaveckého bazénu. Stavební úpravy bazénové vany a ochozu bazénu se měly týkat hlavně tvaru a velikosti bazénu a vybudování prostoru čerpadel pod bazénovým ochozem. Nová bazénová vana byla navržena do části vany zbylé po vestavbě plaveckého bazénu, ale pouze na polovinu plochy. Navrhovaná bazénová vana měla být složena z mělké části bez atrakcí a z hlubší části s atrakcemi. Mezi již realizovanou bazénovou vanou a navrhovanou rekreační bazénovou vanou měla být rozšířená dělící přepážka pro čerpadla atrakcí, strojovna bazénové technologie byla umístěna ve stávajícím provozním objektu koupaliště, akumulační nádrž pod ochozy v čele před plaveckým bazénem.

Během aktualizace tohoto projektu byly zapracovány požadavky na materiálové řešení, vložení atrakcí, bezbariérový přístup, vložení dětské části a další. Rada města na přelomu roku 2019 a 2020 rozhodla, že rekonstrukce rekreačního bazénu bude realizována formou samostatné nerezové vany o délce 33 m, bude doplněna technologie úpravny vody pro hygienické zabezpečení a dojde k umístění atrakcí (dvojskluzavka, lanový most...). Do rekreačního bazénu bude vložena dětská část s atrakcemi vhodnými právě pro menší děti. Rozhodujícími partnery pro uvedený výběr byli studentští zastupitelé. Kromě standardních vstupů do bazénu měla být u skluzavky nainstalována rampa do vody pro bezbariérový přístup do bazénu. Bezbariérové mělo být nově i vstupní brodítko u vchodu do areálu. Aktualizace projektu byla řešena se stavebním úřadem a vydané stavební povolení je stále platné. „V tuto chvíli tak stojíme před zadáním prováděcí dokumentace nutné pro výběr zhotovitele a poté bude možné zpracovat položkový rozpočet stavebních prací a zpřesnit tak předpokládané náklady,“ říká místostarosta Jan Helbich.

Diskutovalo se také o dalších variantách rekonstrukce. „Jednou z nich bylo vybudovat padesátimetrový nerezový bazén, ale v tom případě by bylo nezbytné vybourat původní konstrukci, která je pod stávajícím betonovým bazénem, a to by stavbu neúměrně technicky z hlediska zakládání komplikovalo a prodražilo, navíc by bylo třeba vybudovat zcela nový objekt pro umístění technologie. Druhou variantou je do rekreačního bazénu dát fólií, ale vzhledem k hloubce vhodné pro rekreaci by se musela stávající vana buď odstranit, což se nedoporučuje, nebo bazén vysadit, takže by jeho hladina byla až metr nad stávajícím ochozem. Rizikem je ale spodní voda, protože území je v nivě vodních toků,“ vysvětluje Jan Helbich. Uvažovalo se i o umístění tobogánu o délce 80 metrů, pak by ale bylo nutné řešit možnou potřebu dojezdového bazénku.

Proti plánovaným úpravám rekreačního bazénu se však objevily kritické hlasy ze strany některých návštěvníků koupaliště. „Nyní tedy řešíme, zda pokračovat nastolenou cestou a pustit se do připravené rekonstrukce, nebo několik let práce zahodit, vrátit se takzvaně na začátek a zmařit tak vynaložené prostředky, které se do přípravy od roku 2009 vložily. Rizikem je, že do té doby definitivně přestane rekreační bazén technicky a hygienicky vyhovovat a bude muset být pro veřejnost uzavřen,“ upozorňuje místostarosta Jan Helbich a pokračuje: „Je také třeba upozornit na to, že většina objektů v areálu Tyršova koupaliště je na hraně životnosti. Pokud bychom se rozhodli pro komplexní revitalizaci areálu, která by se týkala např. rekonstrukce altánu, zázemí brouzdaliště, technologie úpravny vody, sportovišť, inženýrských sítí, oplocení, parkoviště, restaurace, domu správce a dalších prvků, tak odhadované náklady zcela jistě přesáhnou 100 milionů korun.“

Nyní tedy chce město požádat návštěvníky koupaliště o názor, a to prostřednictvím dotazníků. Ty budou zaměřeny právě na připravenou rekonstrukci rekreačního bazénu a revitalizaci areálu. S žádostí o spolupráci na přípravě dotazníků byl osloven také Jiří Jaroš z Tyršova plaveckého klubu, který již v minulosti podobnou akci mezi návštěvníky koupaliště organizoval. Dotazníky budou dostupné v papírové podobě přímo v areálu koupaliště, na recepci městského úřadu a v městském informačním centru a na všech těchto místech bude možné je vyplněné také odevzdat. Vyplnit bude možné dotazníky také elektronicky. Podrobnější informace včetně doby realizace ankety budou  zveřejněny na stránkách města www.mudk.cz.

Trocha historie

Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem bylo postaveno počátkem 30. let 20. století jako přírodní koupaliště s průtočným systémem, zdrojem vody byl potok Netřeba. Jak docházelo ke zhoršení kvality povrchových vod, byla v roce 1950 v areálu vyhloubena artéská studna o hloubce cca 130 m, která se stala novým zdrojem vody pro potřeby koupaliště.

Z architektonického hlediska je klasickou ukázkou „plovárenské“ architektury 30. let 20. století. Během uplynulých dvaceti let došlo v areálu koupaliště k několika zásadním rekonstrukcím.

V roce 2003 byl odstraněn původní zdevastovaný šatnový objekt a na jeho místě byl postaven nový provozní objekt se šatnami, kabinami, strojovnou bazénové technologie včetně strojního vybavení, dále jsou zde technologické provozy pro úpravu vody, místnost pro plavčíka a pokladna. V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce plaveckého bazénu, kdy do původní bazénové vany byl vestavěn nový železobetonový padesátimetrový bazén. Zachován zůstal zbytek původní bazénové vany o rozměrech 54 krát 57 metrů (nynější rekreační bazén). V roce 2017 proběhla rekonstrukce dětského brouzdaliště, „delfínku“. Nově byly do brouzdaliště nainstalovány dětské atrakce. V roce 2020 byla realizována výstavba nového hlavního sociálního zázemí, které se nachází u vstupu do areálu. Původní nevyhovující budova byla odstraněna a na jejím místě byl vybudován nový objekt, který odpovídá současným hygienickým normám s návazností na možnost užívání imobilních osob.

web města

Související články
Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové z dronu Petra Kallena
Neoficiální setkání u Tyršova koupaliště - nad mapou koupaliště
Trutnovské koupaliště je od letoška pro děti rájem
Výsledky pracovního setkání uživatelů a fanoušků Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové.
Zástupci iniciativy pro rozvoj koupaliště se setkali s projektanty nového rekreačního bazénu.
Fotogalerie 20 koupališť v kraji plus informace, jak si lze na koupalištích zabezpečit kola a elektrokola
Koupaliště v Jaroměři se otevírá 5. června 2021. Zatím bez klouzačky
Možnosti koupání v regionu v roce 2021
Není pravda, že se rekonstrukce bazénu setkala s odporem jeho uživatelů. (reakce na článek vedení města o budoucnosti koupaliště)
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 1131x
 
Hodnocení článku:
26.01.2022 - Zdravotnické zařízení VIVIDUS East, s.r.o., se od 1.února 2022 mění na CELOP, s.r.o. (Centrum lůžkové ošetřovatelské péče).
25.01.2022 - V pátek 28. ledna dojde k položení základního kamene stavby nového pavilonu A Oblastní nemocnice Jičín.
20.01.2022 - Dotační program Ministerstva kultury na zachování a obnovu kulturních památek nebude pro rok 2022 z důvodu vládních opatření vyhlášen.

Volná pracovní místa
Kuchař/ka (Domov sv. Josefa v Žirči)

Sociální pracovník (Domov důchodců)Kalendář akcí