Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > střední školy

Novinky z královédvorského gymnázia

Redakce / 7.03.2021, Dvůr Králové nad Labem, gymnazium.kralovedvorsko.cz
Tento týden jsme uzavřeli přijímání přihlášek ke studiu na našem gymnáziu. Přinášíme vám nejen informace týkající se přijímacího řízení platných k dnešnímu dni, ale také o současné situaci ve výuce na dvorském gymnáziu.

Počet přijatých přihlášek a forma přijímacího řízení


Do čtyřletého studia se přihlásilo 57 uchazečů (přijímáme 28), do šestileté formy studia 49 uchazečů (přijímáme 30). 

Přijímací řízení proběhne formou jednotných přijímacích zkoušek pro oba obory, zatím (ke dni 5. 3. 2021) platí termíny stanovené Ministerstvem školství (dále jen MŠMT) ve dnech 12.—15. dubna 2021

Zájemcům budou zavčasu poslány pozvánky. Informace o počtech nabízených míst a podaných přihlášek škol v Královéhradeckém kraji najdete na školním informačním portálu kraje.

Aktuální informace o změnách termínů či konání přijímacích zkoušek najdete na www.gym-dk.cz. Budeme je zveřejňovat ihned poté, co nás MŠMT bude informovat prostřednictvím svých metodických pokynů.


Online výuka s přesahem

Začínáme již šestý měsíc distanční výuky s krátkým prezenčním přerušením v prosinci 2020. Situace všeobecně není lehká a výhledy na klasickou prezenční výuku se měnily jako aprílové počasí, nyní se již obávám, že ji možná ani do června v plné formě nezrealizujeme. 

V každém případě, ať je nálada společnosti jakkoli pesimistická, my - učitelé - musíme v sobě každodenně najít sílu motivovat a působit na žáky optimisticky. Velmi nás těší, když žáci nerezignují a pracují i nad rámec svých školních povinností. Pro představu uvádím pár zajímavostí z gymnázia:

  • Žák Dan Jarolímek, zapojený do projektu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, tzv. DofE, splnil nejnižší, bronzovou úroveň již v loňském roce. Nyní se díky svým výborným schopnostem pozitivně a emotivně povzbuzovat další účastníky projektu i v této nebývalé době stal ambasadorem DofE. Vybrala si jej osobně Národní kancelář organizace. 

  • Školní kola předmětových soutěží (olympiád) se přesunula do online prostředí. Úspěšné řešitele posíláme do dalších okresních i krajských kol. Gymnázium pořádá (již tradičně) okresní kolo v anglickém jazyce, soutěž proběhne 11. 3. 2021 online.

  • Ve společném prostředí MS Teams čím dál víc učitelů využívá pro výukové potřeby práce ve skupinách, které lze v rámci týmu/třídy nastavit.

  • I výtvarná výchova se přizpůsobila době; žáci objevují dříve spíše okrajové výtvarné techniky i formy. Některé třídy využívají i štafetovou podobu tvorby, pracují s fotografií, videoartem a počítačovou technikou. Žáci objevili i kouzlo kresby přírodními pigmenty, zavřené galerie nahradily komentované prohlídky na YouTube.

Fungujeme, máme systém, učíme se za pochodu, nerezignujeme. Vyučujeme bez osobní přítomnosti žáků nejdéle v celé Evropě, omezení sociálního kontaktu v době dospívání ale není dobré. Jakkoli se snažíme o co nejdokonalejší výuku, negativa získávají nadvládu a s následky distančního vzdělávání se budeme jednoznačně potýkat i v budoucnu.  Mým nejvroucnějším přáním, kromě pevného zdraví všech účastníků vzdělávání, je brzký návrat do škol. Abychom mohli konečně plnohodnotně pracovat všichni. Mějme na paměti slova J. A. Komenského: „Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“ 

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka


Další články Gymnázium Dvůr Králové

 
Vaše komentáře

Přečteno 891x