Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Vzdělávání > základní školy

100 let Československa v 10 minutách od žáků třídy Montessori

Redakce / 28.10.2018, Trutnov - Trutnovsko a Úpicko
Ve škole si každý učitel našel jistě svůj způsob, jak svým žákům předat význam oslav 100. výročí vzniku naší republiky. Projekt, jehož výsledkem je 10minutový film, ve kterém si sami zásadní události a osoby zahráli sami žáci, připravili učitelé Montessori třídy na ŽS Náchodská v Trutnově. Zatím se v regionu jedná o jedinou třídu s alternativní výukou, která je součástí nesoukromé základní školy.
 

FOTOGALERIE - Montessori Trutnov - film o historii Československa

V pátek 26. října 2018 se konala ve třídě školy premiéra výsledku celého projektu: filmu o historii našeho státu, který si děti samy natočily. Premiéry se účastnili i zástupci školy a rodiče či prarodiče 18 žáků ve věku od 6 do 11 let, kteří třídu navštěvují. 
Po premiéře následovala tisková konference, kde aktéři odpovídali na nejrůznější otázky publika. Všichni přítomní si zazpívali hymnu. Nechyběl ani narozeninový dort, který děti samy den předtím pekly a na který umístily 100 svíček. Při sfoukávání tolika svíček děti přály oslavenci mnoho dalších spokojených let bez válek, aby se "prezidenti a ostatní nehádali" a mohli jsme nadále žít ve svobodné zemi. Protože, jak děti zjistily v průběhu celého projektu tohoto měsíce, cesta ke svobodě byla trnitá. Tu nejtěžší práci už pro nás udělali naši předkové. Na nás je, abychom si ji dovedli vážit a zodpovědně užívat. To bylo přání dět i přítomných dospělých. 

Jak děti samy na tiskové konferenci přiznaly, právě prožití osudů jednotlivých postav v rámci hereckého výkonu jim pomohlo lépe pochopit historické události. 

Věříme, že pokud právě vy nemáte možnost dnes slavit narozeniny republiky na některé z organizovaných oslav, při zhlédnutí videa vám také ukápne jedna nebo více slziček. 


Za aktivitou směřující ke vzniku, zřízení a provozování Montessori třídy při základní škole stojí společenství rodičů, kteří se sdružili do zapsaného spolku Rozlet do života, z. s. Jedním z hlavních důvodů založení nové školy byla potřeba rodin v regionu rozšířit stávající nabídku základního vzdělávání. Do třídy rozsahu 1. stupně chodí aktuálně 18 dětí, v příštím roce dojde k rozšíření výuky Montessori i na druhý stupeň (4.-6. třída). Zájemci mohou sledovat výstupy z výuky na blogu třídy

Co je to Montessori výuka
Montessori pomáhá dětem zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují, psát příběhy, počítat až do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe. Pedagogická zařízení Montessori jsou chápána jako školy zkušeností pro život a nejsou založena na memorování žáků. Děti se zde učí zcela jiným způsobem, a přesto jsou jejich znalosti na všech úrovních srovnatelné s žáky běžných škol. Mezi žáky se nedělají rozdíly, školy jsou určeny pro všechny bez ohledu na zdravotní, inteligenční nebo sociální stav dítěte.

V Montessori třídě je uplatňován princip připraveného prostředí. Nenachází se zde ale žádné lavice a katedra pro učitele. Dítě nemá za úkol nehnutě sedět v lavici a pasivně naslouchat výkladu učitele. Prostředí třídy by mělo být vytvořené tak, aby odpovídalo potřebám dítěte a jeho aktivitám.

Při výuce je užíván specifický metodický materiál či Montessori pomůcky. Učivo je pro snadnější pochopení řazeno od jednoduchého ke složitějšímu. Klade se především důraz na svobodný rozvoj, samostatnost a tvůrčí práci dítěte. Klasické vyučovací hodiny v Montessori škole neexistují, jsou nahrazeny činností dítěte. Na něm závisí, jak dlouho u dané činnosti setrvá. Výuka je založena na skutečných aktivitách, kdy dítě např. pere prádlo, stará se o rostliny a zvířata. V Montessori třídě se rovněž dítě může volně pohybovat a věnovat se své činnosti tam, kde je mu to příjemné. Povětšinou děti bývají ve smíšených věkových skupinách - po trojročích (1.-3., 4.-6. a 7.-9. třída). Hodnocení prací a známkování probíhá slovně. (Zdroj: wikipedie)

Spolek také uspořádal pro zájemce zážitkový seminář Montessori, kde si mohli přítomní dospělí na vlasntí kůži vyzkoušet speciální pomůcky, které se při výuce používají. Zkušená lektorka tak seznamovala zejména rodiče dětí s tím, jak výuka probíhá a jaké jsou její výsledky. 


Kateřina Sekyrková
Zdroj: Montessori Trutnov
 

Související články
Trutnov podpoří alternativní vzdělávání - otevře Montessori třídu při základní škole
Zážitkový Montessori seminář v Trutnově (sobota 27. října)
Podívejte se na velkou reportáž z královédvorských oslav 100. výročí vzniku Československa

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 179x
 
 
 
Zpět
14.01.2019 - Na silnice I/37 v části obce Kocbeře je ledovka, kamiony stojí. Zvýšená opatrnost doporučena na celých 24 hodin.
08.01.2019 - Silnice I/37 Trutnov - Jaroměř je v části Hajnice průjezdná se zdržením. Tvoří se kolony kvůli dopravním nehodám. Zjistěte si před cestou aktuální stav, případně zvolte cestu přes Hajnici, i tam však opartně.
08.01.2019 - Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. se dohodly s VZP na poskytování stávajícího rozsahu zdravotní péče v kraji do dalších let.
31.12.2018 - Dnes je uzavřen městský úřad ve Dvoře Králové. Úřední hodiny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsou zkráceny na dobu 8:00 – 12:00 hod.

Volná pracovní místa
Kalendář akcí